Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова е избрана за кандидат за заместник председател на ЕИСК с ресор „Бюджет“

Днес Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) избра своите представители за ключовите позиции на ЕИСК.

Г-н Яцек Кравчик бе преизбран за председател на Групата на работодателите и за втората половина на мандат 2015-2020. Членовете на групата на работодателите също така избраха кандидатите си за ключови позиции на ЕИСК, които да бъдат поети през следващата година.

Untitled_9

Д-р Милена Ангелова бе избрана за кандидат за заместник-председател на ЕИСК с ресор „Бюджет“.

Г-жа Криста Швенг ще поеме председателството на секция „Заетост, социални въпроси и гражданско общество“. Г-н Маурицио Реяле ще стане председател на секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, а г-н Димитрис Димитриадис ще представлява Групата на работодателите в Групата на квесторите.

Всички кандидати ще поемат длъжността си през април 2018 г. Следвайки Правилника за дейността на ЕИСК, председателството на ЕИСК и неговите секции се променя на ротационен принцип на всеки 2,5 години, в началото и в средата на мандата.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top