29 юли 2015 г. – национални протести срещу повишаването на ценовата добавка „Задължение към обществото“ от 1 август 2015 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АИКБ,
ДРАГИ СЪМИШЛЕНИЦИ,
Вече е ясно, че над българските индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15 – 20 процентно повишаване на цената на електроенергията. Усилията на четирите национално представителни работодателски организации, заедно с редица браншови организации, не доведоха до желаните резултати. Поетите ангажименти от различни институции в страната не бяха спазени.
Вчера, в обща декларация, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ заявиха:
„Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското общество!“
Логичното следствие от невъзможността на индустрията да заплаща катастрофалното увеличение на цената на електроенергията е … фалит!
При липсата на адекватно поведение от страна на отговорните институции за нас остава една възможност – провеждането на мащабни национални улични протести.
Единодушното решение на четирите национално представителни работодателски организации е протестите да се проведат на 29 юли 2015 г. с начален час 11:00ч.
Във връзка с това се обръщаме към Вас с призив още днес – 24 юли 2015 г., да подадете във Вашите общини съответните заявления в съответствие с изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г.). Прилагаме пример на реално подадено заявление за провеждане на протестно шествие, което можете за използвате като образец при съставянето на Вашите уведомления.
Искаме да подчертаем, че подаването на заявления за провеждане на протести и / или протестни шествия още днес на 24 юли 2015 г. е от особено значение, за да се спазят стриктно формалните изисквания за подаването им поне три дни преди провеждане на самото мероприятие.
Обръщаме Ви внимание, че масовото подаване на заявления за провеждане на протест на 29 юли 2015 г. е от особено значение за продължаващите преговори в София. Заинтересуваните институции със сигурност ще отчетат мащаба на очакваните протести точно по броя на подадените заявления.
В този смисъл, Вашето участие в борбата срещу увеличаването на цената на тока за индустриалните потребители минава на първо място през официалното заявяване пред общината, че ще протестирате на 29 юли 2015 г. Стойността на това заявление в някакъв смисъл е равна на самото Ви участие в реалните протести. Трябва да действаме днес – утре ще бъде късно!

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top