АИКБ и CEEP обсъдиха с вицепремиера Валери Симеонов предизвикателствата на пазара на труда в България

Генералният секретар на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) Валерия Ронцити и председателят на АИКБ Васил Велев обсъдиха със заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и председател на НСТС Валери Симеонов недостига на кадри в ключови за България сектори и предложиха конкретни мерки. Валерия Ронцити взе участие и в неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика, заедно с представители на АИКБ.

По време на срещата бяха обсъдени мерки за осигуряване на кадри за българската икономика. Решения бяха потърсени в краткосрочен план – посредством внос на работни сила от страни извън ЕС – приоритетно такива, в които има голяма българска диаспора и посредством квалифициране на безработни и неактивни лица. В дългосрочен план е необходима реформа във финансирането на висшето образование, прецизиране на план – приема във висшите училища, системна работа със завършващите ученици и техните семейства с оглед адекватна професионална ориентация.

Генералният секретар на CEEP подкрепи предложенията и мерките за трудова миграция, които Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и другите национално представителни работодателски организации нееднократно са представяли и обсъждали с български власти. Г-н Велев подчерта, че реформите в образователната система са изключително належащи, но те биха дали резултат едва след няколко години. Единственият реалистичен подход за работодателската организация е наемането на квалифицирани кадри от трети страни. Едновременно с това АИКБ продължава да настоява за сериозни промени във финансирането на висшето образование, което трябва да се приведе в тясно съответствие с потребностите на пазара на труда.

Обсъдено беше и състоянието на социалния диалог в България, в светлината на препоръката на Европейската комисия за изработване на обективен механизъм за определяне на минималната работна заплата. Г-жа Ронцити обърна внимание, че административно вмешателство в процеса е недопустимо и застрашава баланса на пазара на труда. Подчерта, че в никоя европейска държава не съществуват класове, нито минимални осигурителни доходи и изрази надежда, че те скоро ще бъдат премахнати и в България.

Сред другите важни теми, които бяха дискутирани по време на разговорите, бяха реформите в енергийния сектор и др. Валерия Ронцити подчерта, че никъде в Европа не съществува аналог на сделката с ЧЕЗ и призова българското правителство да гарантира стабилността на енергийната система. Тя подкрепи тезата, изказана от г-н Велев, че е недопустимо цялото общество да плаща изкуствено високи цени на ел. енергията, произтичащи от договори, които предоставят на практика неправомерна държавна помощ на производителите.

Европейският център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия. Като член на СЕЕР, АИКБ поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

CEEP (Европейският център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес) е един от трите европейски социални партньори, заедно с BusinessEurope и ETUC. CEEP е участник в европейския социален диалог, като има глас в европейския двустранен – при воденето на преговори със синдикатите, и тристранен – със социалните партньори и представителите на институциите на ЕС – социален диалог на най-високо ниво. CEEP представлява интересите на своите членове пред европейските институции. Лобира редовно пред Европейската комисия, както и пред Европейския съвет и Европейския парламент, които оказват въздействие на всяко законодателно предложение, засягащо услугите от общ интерес и тяхното място във вътрешния пазар, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат. CEEP има активни представители в консултациите по Европейския семестър, по Годишния обзор на растежа в ЕС, по преговорите в областта на социалните въпроси, конкурентоспособността и други важни области.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top