Категория: Новини

Над 200 компании заявиха желание да сключат договори със студенти

V.Velev

Над 200 компании от цялата страна са заявили желание да сключат договори със студенти. Това стана ясно по време на среща на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България с представители на Министерство на образованието и науката, на която бяха обсъдени възможностите, които предоставя Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.

Наредбата дава възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания за осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване. Предложението, което е по инициатива на бизнеса, беше официално обнародвано в края на януари т.г.

„От името на АИКБ на този етап предлагаме в списъка да бъдат включени 38 предприятия. Това са успешни и вече утвърдени компании, развиващи дейност в областта на машиностроенето, металообработката, електрониката и електротехниката, и хранително-вкусовата промишленост. Очаквано за нас в по-голямата си част заявките са насочени към инженерните специалности. В последните години бизнесът в България изпитва сериозен недостиг на именно такива кадри, за които АИКБ е алармирала неколкократно. Благодаря на министър Вълчев за възможността да участваме в процеса на набиране на заявки от работодателите. Считам, че участието ни е важно не само като инициатори, но и като знак, че са направени основни стъпки към укрепване на връзката между висшето образование и бизнеса“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

От Министерство на образованието и науката потвърдиха, че до 31 май 2021 г. ще бъде утвърден Списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по висши училища и брой студенти. А в най-кратък срок след това се очаква и Министерски съвет да приеме Списъка с работодателите, които са заявили желание да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор.

Във връзка с оптимизиране на механизма за набиране на заявления от страна на работодателите Асоциацията на организациите на българските работодатели е поемала ангажимент да предложи промени в Наредбата, чрез които да се улесни и облекчи възможността на работодателите да участват в процедурата.

Една от основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и потребностите на работодателите чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на икономиката специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. Обнародваният документ урежда условията и редът по който ще се заявяват, сключват и прекратяват договорите със студентите и/или висшите учебни заведения, за пълното или частичното възстановяване на средствата от бюджета за финансиране на обучението, както и за минималният срок, през който студента следва да работи при работодателя след завършването си.

По време на срещата стана ясно, че Наредбата дава възможност работодателите да сключват договори и със студенти, които са платено обучение. В този случай държавата ще финансира образованието им по два начина. При първия ще се заплащат пълния размер на таксата за обучение, а при вторият ще покрива разликата между таксата за държавно обучение и таксата за платено обучение.

Въвеждането на посочения механизъм е в следствие на приетия в началото на 2020 г. Закон за висшето образование, с който се прие и разработването на Национална карта за висшето образование. От МОН очакват първият вариант на картата да бъде готов през март т.г. Картата ще бъде един от основните инструменти за формиране на държавния план-прием по висши училища и ще даде възможност за по-тясно обвързване на бизнеса с висшето образование.

T.Michaylova

По време на заседанието беше поставен акцент и върху средното професионално образование. „В МОН изключително много ценим работата с работодателските организации, защото това е механизмът чрез който успяваме да реализираме важни резултати, както по отношение на реформите в план-приема на професионалното образование, така и за висшето образование. С активното участие на АИКБ успяхме заедно да насочим образованието към СТЕМ науките, като по този начин съм сигурна, че даваме възможност на българските младежи да бъдат по-конкурентоспособни на своите европейски връстници. През настоящата учебна година повече от 60% от обучаващите се в професионалните гимназии са приети в технически специалности“, заяви по време на дискусията заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

На заседанието Националният съвет одобри за внасяне в Общото събрание на АИКБ приоритетите в дейността на асоциацията за следващите четири години, чиято основна цел е създаване на условия за ускорен икономически растеж. Работодателската организация ще работи за провеждане на приоритетни политики, които да подобрят бизнес климата в страната, да повишат конкурентоспособността, развият капиталовите пазари и научно-изследователската дейност и да насърчат провеждането на реформи в сферите на бизнес климата, енергетиката и човешките ресурси.

АОБР обсъди с БСП и ДПС икономическите приоритети на България

IMG_0061-ДПС-1500

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обсъди с БСП и ДПС приоритети на България, за които 45-то Народно събрание трябва да работи, за да подобри икономическата и социалната среда в страната. Това бяха първите две срещи на АОБР, която планира да се срещне с ръководствата на всички партии и коалиции, за които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент.

Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР, като работодателските организации поставиха акцент на незабавното въвеждане на електронно правителство, запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, реформите в сектор „Енергетика“, включително либерализиране на пазара и прекратяване на договорите с т.нар. „американски централи“, премахване на административното определяне на минималната работна заплата, както и съгласуването на план-приемите в училищата и университетите с нуждите на бизнеса.

За АОБР има три национални приоритети, които са основополагащи за подобряване на бизнес средата в България. Това са приемането на страната ни в Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и приемането на еврото.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ определи срещата като изключително полезна и заяви, че двете организации са постигнали съгласие след изборите срещите да бъдат регулярни, тъй като от тях произтичат решения а конкретни проблеми. „Установихме, че над 90% от приоритетите на АОБР се припокриват с мерките и политиките на ДПС. За нас следващият парламент трябва да дефинира национални приоритети, независимо коя ще е управляващата партия, а бизнесът категорично трябва да ги подкрепи, ако искаме те да бъдат реализирани и страната ни да постига икономически растеж“, заяви Мустафа Карадайъ.

По време на срещата с работодателските организации БСП представи икономическата част от платформата си. По думите на Корнелия Нинова първото нещо, което партията ще направи  е да работи за трайно законодателство, което е предвидимо и има оценка за въздействие. „За нас е от изключително значение бързото стартиране на електронното правителство и използвахме възможността по време на срещата да представим вижданията си за изграждането на 6 електронни регистъра, които да улеснят гражданите и работата на бизнеса. Обсъдихме отмяната на ненужните такси и въвеждане на разходно покривен елемент при определянето им, както и възможността за децентрализация и оставяне на част от данъците в общините“, допълни още тя.

Представителите на АОБР са категорични, че независимо кои формации влязат в следващия парламент, те трябва да положат усилия да работят за решаването на общи проблеми както в икономически, така и в социален аспект, за да реализира страната ни догонващ растеж и да бъде по-конкурентоспособна. От АОБР изразиха надежда, че в 45-то Народно събрание ще се обсъждат мерки и политики, които да гарантират минимум 6% ръст на икономиката ни.

На срещите бяха коментирани още вижданията на двете партии по отношения на Кохезионните политики, Плана за възстановяване и устойчивост, Зелената сделка, Водородната икономика, възможностите важни стратегически проекти на държавата да се финансират чрез набиране на капитал през БФБ и други.

Доколкото няма пълно съвпадение между приоритетите на организациите и тези на партиите, бе договорено, че след публикуването им те ще бъдат обсъдени в работодателските организации, като се дадат становища в текущ порядък.

Възразяваме срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на такса битови отпадъци

zadalzhenie-obiaviavane-gfo-2012-1170x466

Следва пълният текст на позицията на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), която категорично възразява срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на ТБО, като се използва абсолютно недопустим и нерелевантен претекст – забавяне на преброяването на населението.

Позицията е изпратена до председателя на Комисията по бюджет и финанси при 44-то Народно събрание Менда Стоянова.


ДО Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Предложение на НСОРБ за поредното отлагане на определянето на такса битови отпадъци (ТБО) на основата на количествата генерирани отпадъци и реално предоставяни услуги на обслужваното население и юридическите лица


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

С настоящото Асоциацията на организациите на българските работодатели (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Конфедерация на индустриалците и работодателите в България) категорично възразява срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на ТБО, като се използва абсолютно недопустим и нерелевантен претекст – забавяне на преброяването на населението.

Независимо от всички останали фактори, дори и да беше проведено в срок преброяването на населението, резултатите от него биха могли да бъдат ползвани не по-рано от 12 месеца след приключването му, след средата на 2022 г. Очевидно е, че предвид изключително интензивната вътрешна и външна мобилност на населението, валидността на получените данни е изключително кратка и вероятно не надхвърля повече от един-два месеца. Поради тези причини данните не могат да бъдат използвани по адекватен начин от общинските съвети при вземане на решения за определяне на основата и размера на ТБО до следващото преброяване, т.е. след 10 г., в съответствие с действащите процедури в ЕС. Що се отнася до жилищния фонд като предмет на наблюдение при преброяването, тази информация няма практическо приложение за анализа и процедурата за определяне на ТБО.

Актуалните данни от регистрацията на лицата по постоянен и настоящ адрес под контрола на кметовете на общини и органите на МВР се отразяват в регистрите на населението и са достъпни за администрацията. Още повече, че предвид предстоящите парламентарни избори тези регистри следваше да са актуализирани и надеждни, вкл. и за целите на формиране на основата и размера на ТБО. В същото време след 1989 г. процедурите и задълженията по функциониране на адресната регистрация в страната реално не са обект на ефективен контрол от страна на компетентните държавни органи. По този въпрос сме отправяли многобройни предложения до органите на изпълнителната и законодателна власт, по които не последва адекватна реакция, нито беше даден аргументиран отговор.

Принципът „замърсителят плаща“ беше приет в ЗМДТ в края на 2017 г. Оттогава до днес практическото му прилагане беше отлагано неколкократно. Обсъжданото сега предложение на НСОРБ е за поредно отлагане, макар и с видоизменени мотиви. Очевидно е, че отлаганията са само средство за отмяна на справедливостта, прозрачността и контрола при събирането на ТБО. Наясно сме, че винаги ще се намират претексти  за оправдания за несвършена работа, но целта на прилагането на „замърсителят плаща“ е точно обратната – работата да бъде извършена и то по най-ясния и справедлив начин, който се практикува във всички развити страни. Категорично се противопоставяме на манипулативното твърдение от страна на НСОРБ, „че новата формула драстично ще завиши таксата на голяма част от домакинствата за сметка на бизнеса, който в момента поема основната тежест на плащанията“. С въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ всички физически и юридически лица ще бъдат стимулирани да събират разделно отпадъците, а това ще намали както количеството, така и дължимия размер на таксата за битови отпадъци.

Като представителни организации на бизнеса в страната настояваме промяната на базата на определяне на таксата да бъде приложена в срока, определен от ЗМДТ, и да бъдат отклонени решително всички опити за отлагане.

 

С УВАЖЕНИЕ,                     

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/

Председател на УС на

Асоциация на индустриалния

капитал в България

РАДОСВЕТ РАДЕВ, /П/

Председател на УС на

Българска стопанска камара

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,  /П/

Председател на УС на

Българска търговско-промишлена

палата

 

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/

Председател на УС на

Конфедерация на работодателите и

индустриалците в България

 

 

                                ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г.

 

 

Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които след завършването си ще работят в български компании

2017-Jan-Students

Предложението е по инициативата на бизнеса и вече е официално обнародвано

Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания за осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване, а възнаграждението, което ще получават младите специалисти ще е над средното за съответното предприятие. Предложението е по инициатива на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и беше одобрено с последните изменения на Закона за висшето образование. С официалното обнародване през изминалата седмица на Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател беше даден старт на мярката.

Една от основните цели на наредбата е да отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. Обнародваният документ урежда условията и редът по който ще се заявяват, сключват и прекратяват договорите със студентите и висшите учебни заведения, за пълното или частичното възстановяване на средствата от бюджета за финансиране на обучението, както и за възнаграждението и минималният срок, през който студента следва да работи при работодателя след завършването си.

От Министерство на образованието и науката очакват организациите на работодателите на национално равнище да координират процеса по набиране заявки от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на предприятията, които имат право да сключват договори със студентите.

Предвижда се до 31 май 2021 г. министърът на образованието и науката да утвърди Списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по висши училища и брой студенти. Два месеца по-късно (31 юли 2021 г.) Министерски съвет ще приеме Списъка с работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор.

АИКБ апелира предприятията да бъдат максимално активни и да подадат заявка за включване в списъка, като по този начин ще се допринесе за решаване  на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще се възвърнат в българската икономика.

Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател може да намерите ТУК.

Заявка за включване в Списък с предложения за определяне на работодатели, които да имат право да сключват договори със студентите изтеглете ТУК.

За повече информация вижте също писмо до членовете на АИКБ и браншовите организации, членуващи в АИКБ, относно наредбата.

АИКБ и КНСБ с писмо до премиера заради забавените промени в наредбата за бъдещите шофьори

uchebna-kola-829х463

За нас е необяснимо забавянето и протакането за влизане в сила на предложените промени в Наредба № 37, които със сигурност ще доведат до подобряване на обучението на бъдещите шофьори, намаляване на броя на загиналите на пътя и защитата на интересите на гражданите.

Това се казва в писмо, изпратено до премиера Бойко Борисов, с копие до министъра на транспорта Росен Желязков, от председателя на АИКБ Васил Велев, президента на КНСБ Пламен Димитров и Красимир Георгиев, председател на УС на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. С него се иска съдействие от премиера „за постигане на по-добро обучение на бъдещите водачи на МПС, за намаляване процента на загиналите на пътя, за намаляване на сивия сектор в бранша и за осигуряване на по-големи приходи в държавния бюджет“. В писмото се посочва, че всичко това е невъзможно без приемане на необходимите промени в Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

Представена е и настоящата картина: делът на сивия сектор в този бранш е достигнал около 90% и продължава да расте. Расте и броят на загиналите на пътя при ПТП. По този показател България е на първо място от страните членки на ЕС (показателят е брой загинали на един милион души население).

За намаляване процента на сивия сектор, подобряване на обучението на бъдещите шофьори и по-малко загинали на пътя, са необходими спешни мерки и промени в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37.

Следва пълният текст на писмото:

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Относно: Необходимо влизане в сила на промени в Наредба № 37 на МТИТС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Обръщаме се към Вас с настоящето писмо, за да Ви информираме и да потърсим съдействие от Ваша страна във връзка със следното:

В сектор обучение на кандидати за водачи на МПС делът на сивия сектор е достигнал около 90% и продължава да расте. Расте и броят на загиналите на пътя при ПТП. По този показател България е на първо място от страните членки на ЕС (показателят е брой загинали на един милион души население).

В тази връзка и с цел намаляване процента на сивия сектор, подобряване на обучението на бъдещите шофьори и по-малко загинали на пътя, са необходими спешни мерки и промени в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. Предложенията ни за промени в Наредба № 37 многократно са предоставяни на вниманието на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), както и представяни и обсъждани на редица национални, браншови и регионални форуми с участието на законодателната и изпълнителната власт, социалните партньори, неправителствени организации, бизнеса и медиите. В допълнение – през 2019 г. КНСБ, съвместно с АКАБ, реализира мащабна национална кампания „Сивото убива“[1], в рамките на която един от акцентите беше поставен именно на необходимостта от спешни законодателни промени, които да ограничат сивите практики и да гарантират подобряване качеството на обучение на бъдещите шофьори, намаляване броя на убитите на пътя и защита интересите на гражданите.

На фона на тези стряскащи показатели за нас е необяснимо забавянето и протакането за влизане в сила на предложените промени в Наредба № 37, които със сигурност ще доведат до подобряване на обучението на бъдещите шофьори, намаляване на броя на загиналите на пътя и защитата на интересите на гражданите.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че проблемите в БДП и сивия сектор не са нито в пътищата, които стават все по-добри, нито в държавата. Те се коренят в мудността и незаинтересоваността на МТИТС за реформирането на установения нормативен ред за обучение на водачи на МПС и за повече постъпления в хазната. За това ние се обръщаме към Вас с ясното съзнание и увереност, че ще ни помогнете за постигане на по-добро обучение на бъдещите водачи на МПС, за намаляване процента на загиналите на пътя, за намаляване на сивия сектор в бранша и за осигуряване на по-големи приходи в държавния бюджет. Всичко това, обаче, е невъзможно без приемане на необходимите промени в Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, 

ПРЕЗИДЕНТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


[1]
Интегрираният пакет от препоръки и мерки за борба с неформалната икономика и недекларираната заетост в България, разработен в края на 2019 г. и в резултат на кампанията „Сивото убива“ може да намерите на следния линк:  http://sivotoubiva.bg/docs/knsb-paket_merki_siva_ikonomika_opdu_zakluchitelen_forum-2020.12.09.pdf

АИКБ пое от КРИБ ротационното председателство на АОБР за 2021 г.

photo_3 (3)-1500

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пое днес от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2021 година. В съответствие с установената ротация изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов, упълномощен за целта от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, предаде председателството на АОБР за 2021 г. на председателя на АИКБ Васил Велев.

Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев – председател на АИКБ, Радосвет Радев –  председател на БСК, Цветан Симеонов – председател на БТПП, Евгений Иванов – изпълнителен директор на КРИБ, както и експерти от съответните организации.

АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията, членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82 % от всички заети у нас, а брутната добавена стойност, която произвеждат, е 86 %.

Председателството на АОБР от КРИБ през 2020 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация, свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и възникването на икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията. Ротационното председателство съвпадна и с процеса на подписване на Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, както и с процеса на преброяване на национално представителните организации на работодателите, което създаде допълнителни отговорности пред АОБР. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции, декларации и становища.

За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 69 позиции в защита интересите на бизнеса, фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на извънредното положение и епидемиологичната обстановка, приемането на България в ERM II, подготовката и подписването на Националното тристранно споразумение между правителството и социалните партньори, представителството на АОБР в различни държавни и международни органи и по въпроси от енергетиката и финансовата сфера.

Проведени са над 20 срещи с представители на правителството – министър-председател, вицепремиери и министри, основно по икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19 и защита интересите на бизнеса. Изготвените становища по тема енергетика са пряко свързани с необходимостта от реформи в сектора и са в синхрон с приоритетите на АОБР. По финансовите въпроси позициите на АОБР касаят най-вече присъединяването на България към еврозоната, както и становища по законодателството в областта. Това бе отчетено от КРИБ, досегашния ротационен председател на АОБР.

Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за настоящата година, които след съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в началото на всяка година, насрочена за 25 януари 2021 г. от 12.00 часа, в Пресклуба на БТА.

АИКБ изпрати „коледно писмо“ до кабинета за подкрепа на компаниите с голям спад на приходите, причинен от COVID-19

plane

Асоциация на индустриалния капитал в България изпрати днес „коледно писмо“ до кабинета, с което поиска 150 млн. лв. от бюджета за подкрепа на фиксираните разходи на предприятията с голям спад на приходите, причинен от COVID-19.
Вижте по-долу пълния текст на писмото:


Изх.№ 384/15.12.2020 г.

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА МАРИАНА НИКОЛОВА,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Относно: Подпомагане на авиационния и други незатворени формално бизнеси, но с голям спад на приходите от продажби, причинен от пандемията COVID-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Високо ценим предприетите мерки от страна на българското правителство за подпомагане на българската икономика в условията на задълбочаващата се криза.

Считаме, че мярката 60 на 40 плюс 290 лв. за всяко работно място в сферата на транспорта и туризма е работеща и дава макар и частична възможност за смекчаване на натиска върху гражданската авиация, транспорта и туризма като цяло. Но огромният спад на приходите в гражданското въздухоплаване спрямо 2019 г. достига до 80-85%. В същото време постоянните разходи, които са специфични за авиационния бранш, се запазват, а експлоатационните разходи при изпълнението на полети дори се увеличават, за да се снижи рискът от заразяване в самолетите. Поддържането на авиационната техника и високата квалификация на персонала изискват непрекъснати финансови вложения, а резервите, използвани досега от авиокомпаниите и бранша, практически са изчерпани. Ситуацията, в която са авиокомпаниите, е сходна с тази на фирмите, чиято дейност е затворена. Това е така, защото пътниците по редовни линии са на критичния минимум, а пътнически чартъри почти няма. В подобна ситуация са и търговските обекти, тясно свързани с туризма, а и хотелите.  Следователно е наложително мерките, прилагани за затворените с акт на държавен орган дейности, да се прилагат и за авиосектора и другите най-силно пострадали бизнеси,. Затова е крайно наложително дейностите със спад, надвишаващ определен размер (например 40 или 45 на сто) на база същия месец на 2019-та година, да се подпомогнат за частично заплащане на непокритите фиксирани разходи. Спадът на приходите от продажби според нас е много по-обективен критерий от това дали дейност на предприятие е преустановена с акт на държавен орган, тъй като същото предприятие може да извършва и други дейности, които не са спрени и чрез тях да има по-малък и дори никакъв спад на приходите.

Европейската комисия с измененията на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 от 13.10.2020 г. позволи такава държавна помощ/финансов принос към непокритите фиксирани разходи до 90 за микро и малки, респективно до 70 на сто за средни и големи  предприятия при спад на продажбите с най-малко 30 на сто. Ние предлагаме с 1/3 или даже с 1/2 по-голям спад като допустимост предвид по-голямата устойчивост на кризи на българския бизнес.

Предлагаме подкрепата да е за последното тримесечие на 2020 г. (втората вълна) с финансов ресурс в размер на 150 млн. лева, заделен от бюджета в рамките на планирания дефицит с последната актуализация на бюджета. Такава сума, заедно с пренасочените от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 156 млн. за затворените бизнеси, би доближила по размер, съотнесен към БВП, страната ни до добрите европейски практики. В същото време считаме, че такава сума е напълно по възможностите на бюджета предвид неговата балансираност до преди няколко дни и планирания 5-милиарден дефицит за след няколко дни.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

АИКБ и Фондът на фондовете обсъдиха възможностите да финансиране на бизнеса чрез дялови инвестиции

thumb_834x469_business

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Фондът на фондовете обсъдиха възможностите за финансиране на бизнеса чрез инструменти за дялово инвестиране. На срещата между двете организации присъстваха председателят на УС на АИКБ Васил Велев, главният секретар на асоциацията д-р Милена Ангелова и изпълнителният директор Добрин Иванов, от една страна, и изпълнителният директор на Фонда на фондовете Владимир Данаилов.

Фондът вече има активни четири инструмента за дялови инвестиции. Финансовите посредници „Витоша венчър партнърс“, „Иновейшън кепитъл“ и „Ню вижън 3″ инвестират в компании в ранен етап на развитие, а  „Морнингсайд хил“ –  в бизнес проекти с рисков профил. Общият публичен ресурс, с който те разполагат, е  104,2 млн. евро, като към него фондовете посредници добавят и частни средства.

„Сигурен съм, че заедно с една от най-големите работодателски организации можем да работим за популяризиране на дяловите инвестиции, за да знае българският бизнес, че възможности за финансиране на добри и устойчиви идеи има“, заяви изпълнителният директор на Фонда Владимир Данаилов.

Двете организации си обещаха заедно да работят за популяризиране на възможностите, които Фонд на фондовете предлага, като съвместно разработят и специален наръчник за бизнеса, чрез който компаниите да получат основни насоки и консултация за избор на посредник, начини на кандидатстване и необходими документи. Очаква се още в началото на 2021 г. АИКБ и Фонд на фондовете да стартират първите срещи с представители на бизнеса за представяне на възможностите за финансиране.

По думите на председателя на УС на АИКБ Васил Велев в страната ни има нужда от подобряване на корпоративната култура на бизнеса и отношението към предприемачеството. „Наша  цел е да подобряваме бизнес климата и да развиваме предприемачеството. И мисля, че в това начинание можем да бъдем добри съюзници. Трябва да показваме добрите примери и да извадим успеха от анонимност. Само така ще стимулираме младите хора да стартират собствени бизнеси“, допълни Васил Велев.

Фонд на фондовете управлява 1,2 млрд. лв. публичен ресурс, като с него може да мобилизира още над 2 млрд. лв. частни средства. Фондът предоставя два типа финансови инструменти – дългови инструменти и дялови инвестиции.

Повече информация ще намерите в презентацията.

 

Представителите на АИКБ бяха преизбрани в ръководството на SGI Europe (Услуги от Общ интерес Европа) – социален партньор на европейско равнище

CEEP-Milena

Проведеното днес в Брюксел Общо събрание на SGIEurope избра нов председател – г-н Паскал Боло (който е вицепрезидент на Nantes Metropole и председател на френската секция на SGIEurope) и преизбра д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България за вицепрезидент до 2022 г., заедно с г-н Филипо Брандолини (Италия) и г-н Ингберг Либинг  (Германия). Предвид важните решения относно Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027, Плана за възстановяване и развитие, преговорите по социални въпроси, данъчно законодателство, енергетиката в ЕС, както и продължаващата криза във връзка с пандемията от коронавирус, това е сериозна възможност за АИКБ да участва в правенето на политики в Европа.

Двама от членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бяха преизбрани на ръководни длъжности в Съветите към SGIEurope. Това са инж. Стефан Чайков, председател на Българска браншова камара „Пътища“ и доц. д-р Борислав Великов от „Българска асоциация по водите“.

С мандат до края на 2022 г. Стефан Чайков е отново зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие, а Борислав Великов – зам.-председател на работната група по водни ресурси.

Съветът за устойчиво развитие е създаден през 2013 г., за да улесни и структурира работата, свързана с трансгранични, интердисциплинарни и междуведомствени въпроси, които изискват принос на експерти с различна компетентност. Целта му е да гарантира плавно лобиране пред европейските институции, опирайки се на постигнатото в работните групи за устойчиво развитие (в областите: комуникации, енергетика, околна среда, транспорт и водни ресурси). Основни приоритети за предстоящия мандат са изменението на климата и ефективното използване на ресурсите. Неговите инициативи са изключително полезни за ЕС, тъй като са резултат от задълбочена работа, отчитаща разнообразието от заинтересовани страни, гледни точки и баланса между тях.

Преди 8 години SGIEurope учреди специална работна група по водни ресурси, за да отговори по-адекватно на новите предизвикателства, произтичащи от измененията в климата, както и от трансграничните политики на ЕС в рамките на изграждането на единен вътрешен пазар. Работната група участва в различни органи, създадени от Комисията, за да се подобри прилагането на Рамковата директива за водите и да се насърчат иновациите и подобренията в тяхното управление. Тя активно изразява позиции и лобира пред вземащите решения в ЕС.

По повод на преизбирането им, одобрено единодушно от Общото събрание на организацията, д-р Ангелова, инж. Чайков и доц. Великов бяха поздравени лично от името на Генералния секретар на SGIEurope Валерия Ронцити. Тя им благодари за досегашната съвместна работа и изрази увереност в успеха на предстоящите им нови задачи.

SGIEurope е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия. Като член на SGIEurope Асоциацията на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативни комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

АИКБ, БСК, КРИБ и ССИ с писмо във връзка с процедурата за преброяване на работодателските организации

Преброяване

Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива изпратиха писмо до министър-председателя на РБ Бойко Борисов, заместник-председателя на РБ и председател на НСТС Марияна Николова и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, във връзка с процедурата за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.

В хода на процедурата за признаване на представителност (Обн. ДВ. Брой 10, 04.02.2020 г., стр. 47) Комисията за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите установи по несъмнен и безспорен начин липсата на задължително необходими документи, а именно такива по чл. 35, ал. 1 т. 4 от КТ, (да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко три години преди подаване на искането за признаване на представителност, което се доказва с представянето на документи по чл. 6 , ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата  за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (НОРУНКПОРСР), а именно с представянето на съдебно решение за вписване и удостоверение за актуално състояние на организацията, както и с заверен от съда препис на последния устав на организацията) от една от кандидатстващите за признаване на представителност организации, а именно – сдружение Българска работодателска организация „Иновативни технологии“ (БРАИТ). Комисията изиска представянето на такива документи и определи срок за това, като кандидатстващата организация не изпълни дадените указания. С това сдружението-кандидат БРАИТ е абсолютно недопустимо за признаване по процедурата.

Повече информация и изложените факти ще намерите по-долу в пълния текст на писмото:


ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МС

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относно: процедура за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (Обн. ДВ. Брой 10, 04.02.2020 г., стр. 47).

УВАЖЕМИ Г-Н БОРИСОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО САЧЕВА,

В  хода на процедурата за признаване на представителност (Обн. ДВ. Брой 10, 04.02.2020 г., стр. 47) Комисията за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (Комисията) установи по несъмнен и безспорен начин липсата на задължително необходими документи, а именно такива по чл. 35, ал. 1 т. 4 от КТ, (да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко три години преди подаване на искането за признаване на представителност, което се доказва с представянето на документи по чл. 6 , ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата  за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (НОРУНКПОРСР), а именно с представянето на съдебно решение за вписване и удостоверение за актуално състояние на организацията, както и с заверен от съда препис на последния устав на организацията) от една от кандидатстващите за признаване на представителност организации, а именно – сдружение Българска работодателска организация „Иновативни технологии“ (БРАИТ). Комисията изиска представянето на такива документи и определи срок за това, като кандидатстващата организация не изпълни дадените указания.

Съгласно чл. 49 от Кодекса нa труда синдикалните организации и организациите на работодателите придобиват качеството на юридическо лице след вписването им в регистър на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд по седалището им. Няма законова пречка организация, претендираща да е синдикална или работодателска да бъде вписана от съответния съд. В конкретния случай това означава, че БРАИТ или не смята себе си за работодателска организация, или не разполага с компетентността да поиска вписването си като такава. И двете хипотези имат еднакъв резултат – според българското законодателство БРАИТ не е работодателска организация.

Констатираното несъответствие със законовите изисквания представлява непреодолима обективна пречка за признаването на кандидатстващата организация за представителна, обратното е грубо нарушение на действащото българско законодателство – Кодекса на труда и Наредбата  за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.

Налице е и друга абсолютна пречка БРАИТ да бъде определена като работодателска организация. Година след влизането в сила на чл. 49 от Кодекса на труда, организацията се е определила като „сдружение за дейност в обществена полза“ по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и се е регистрирала като такова в Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието. Сдруженията, определени за работа в обществена полза се подчиняват на специален режим. Те извършват дейност в полза на различни групи от обществото и получават финансова помощ от държавата, изразяваща се в освобождаване от данъци, митнически сборове и др. за получените дарения и други помощи. Такъв тип сдружения са единствено възможни бенефициенти по редица оперативни програми и други европейски проекти.

Тези правила не се отнасят за организациите на работниците и служителите и на работодателите, изключени са по закон.

Определянето на сдружение за работа в обществена полза и като работодателска организация, ще го постави в привилигировано положение спрямо останалите и ще бъде ярка проява на неравнопоставеност и дискриминация. Ще бъде в грубо нарушение на конвенциите на МОТ, както и на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Липсата на съответствие с основните изисквания на чл. 35, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 49 от Кодекса на труда, както и с чл. 6, ал. 1 т. 1 и т. 2 от НОРУНКПОРСР прави сдружението БРАИТ недопустим кандидат в процедурата за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.

В допълнение – Комисията констатира и факта, че същото сдружение не отговаря и на количествените критерии за представителност, а именно тези по чл. 35, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ – да има 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация, или 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация, тъй като посочени от кандидатстващата организация като нейни членове изрично са упълномощили други организации и поради това следва да се отчитат в техния състав.

Недопустимото сдружение-кандидат БРАИТ с представените документи твърди, че в нейните членове работят 57 018 (петдесет и седем хиляди и осемнадесет) работници и служители.

На заседанията на Комисията се установи по безспорен начин, че голяма част от сочените за членове на БРАИТ или въобще не са я упълномощили, или изрично са дали пълномощно на други национални организации и следва да бъдат отчитани само при тях, но не и при БРАИТ. Сочим следните важни за обективността и законосъобразността на процедурата показателни примери:

  1. Фирма, заявена от БРАИТ като упълномощил ги техен член под номер 666 в техния списък. В тази фирма са заети 6 348  работници и служители. Фирмата изрично е упълномощила за представителство друга национална организация, където следва да бъде отчетена в съответствие с пълномощното, издадено в изпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 4 от НОРУНКПОРСР.
  2. Фирма, заявена от БРАИТ като упълномощил ги техен член под номер 762 в техния списък. В тази фирма са заети 3 237  работници и служители. Фирмата въобще не е издавала пълномощно на БРАИТ, както твърди последната. Този факт (липсата на пълномощно) беше констатиран от Комисията и показва почтеността на недопустимия кандидат БРАИТ. Фирмата, обаче изрично е упълномощила за представителство друга национална организация, където следва да бъде отчетена в съответствие с издаденото пълномощно.

В съответствие горецитираните норми на КТ и НОРУНКПОРСР заетите в посочените две фирми следва да се отчитат в числения състав на упълномощената национална организация, не в недопустимия кандидат БРАИТ. Това означава (дори да приемем за достоверен, което видно от горните примери не е така) списъкът с фирми и заетите в тях работници и служители – общо 57 018 и извадим броя на заетите само в цитираните две компании (6 348  + 3 237  = 9 585), то дори да не разглеждаме други примери (каквито има достатъчно) неоспоримият  резултат е 57 018 –  9 585 = 47 433.

Очевидно е, че недопустимото сдружение-кандидат БРАИТ не отговаря и на:

  • количественият критерий по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква „а от КТ защото няма 50 000 работници и служители във всичките си членове

и

  • количественият критерий по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква „б“ защото няма 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всичките си членове.

Можем по същия безспорен начин да посочим и други пороци в документите на кандидатстващото за признаване на представителност сдружение – БРАИТ, но сме убедени, че всеки един от горните, дори разгледан самостоятелно е достатъчен за приемане на правилно и законосъобразно решение.

Убедени сме, че в изложената фактическа обстановка Министерският съвет на Република България ще спази стриктно българското законодателство, като се произнесе по поставените въпроси със законосъобразно и правилно решение, с което ще съхрани легитимността на социалния диалог в Република България.

С УВАЖЕНИЕ, 

                                                                               

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ,
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

РАДОСВЕТ РАДЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ,
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ,
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ВИОЛИНА НАКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

1 2 3 34