Категория: Новини

ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА ОТ NETPEAK


Нетпик ЕООД е водеща агенция за дигитален маркетинг и дигитални услуги за бизнеса в България, член на АИКБ от 2022 год. От 16 години големи и малки компании доверяват рекламните си бюджети онлайн на Нетпик, а те от своя страна правят така, че бизнесът на тези компании да привлича клиенти и партньори и да продава своите продукти и услуги онлайн – не само в България, но и в други страни по света. Нетпик работят, както с конкретни задачи, така и със сложни аналитични или стратегически проекти.

В потвърждение на тяхната експертиза, може да се посочи, че Нетпик е Premier партньор на Google, Meta Business Partner (за Facebook и Instagram), официален партньор на Tik Tok и още много други. Пълен списък с наградите и премиум партньорствата на Нетпик може да откриете ТУК.

Членовете на АИКБ могат да разчитат на Нетпик отговорно, професионално и успешно. Посредством тяхната експертиза могат да осъществяват дейности чрез предлаганите им качествени IT решения, а именно:

Дейности, свързани с онлайн реклама – към бизнес – партньори, към крайни клиенти или като онлайн присъствие:

 • SEO оптимизация – оптимизация в Google от експерти с 16-годишен професионален опит. Повече информация, последвайте линка: https://netpeak.net/bg/bg/services/seo/
 • Онлайн реклама – във всякакви онлайн рекламни канали с напълно измерен точен резултат и анализи по него. Повече информация може да откриете на следния линк: https://netpeak.net/bg/bg/services/ppc/
 • CRM маркетинг – настройване на системна комуникация с бизнес клиентите на компаниите през email, Messenger, SMS и други, подтикващи към покупка известия. Настройка на необходимите автоматизации, за по-лесна комуникация с всички текущи бизнес клиенти на едно по-различно ниво. Повече информация може да откриете на приложеният линк: https://netpeak.net/bg/bg/services/email/
 • Промотиране на мобилни приложения – Apps. Нетпик е една от малкото агенции в света, която промотира и оптимизира в Apple App Store. И то с гаранция за резултат! Повече информация на следния линк: https://netpeak.net/bg/bg/services/aso/
 • Поддържане и подобряване на онлайн репутацията в търсачката. Search Engine Reputation Management. Повече информация на приложения линк: https://netpeak.net/bg/bg/services/serm/
 • Линкбилдинг – това е един от „специалитетите“ на Нетпик, с помощта на който те могат да увеличат всяка външна бизнес „линк маса“, а по този начин се получават “препоръки” от други сайтове в „очите“ на Google. Повече инфромация може да видите на приложения линк: https://netpeak.net/bg/bg/services/linkbuilding/
 • Копирайтинг – създаване на качествени текстови решения за бизнес сайтове, онлайн магазини, за статии или PR. Информация: https://netpeak.net/bg/bg/services/copywriting/
 • Фирмени обучения: https://netpeak.net/bg/bg/services/individual_consultation/
 • Netpeak CSS – благодарение на тази услуга се получава 20% по-ниска цена на клик в Google Shopping в Европейския Съюз. Това е предимство, което дава голяма сила пред всички конкуренти: https://netpeak.net/bg/bg/services/shopping/

Академи Оушън – продукт за обучение на собствен персонал, клиенти, търговски представителства и партньори навсякъде по света

AcademyOcean e цялостно облачно решение за подпомагане на процеса на селекция на успешни кандидати за работа, бързо и качествено въвеждане на служители в работна среда (onboarding), повишаване (абсолютно точно и измеримо) на професионалната квалификация на всеки от служителите и система за мениджмънт контрол върху човешкия капитал във фирмата. AcademyOcean е незаменим  помощник, когато имаме хора, работещи за една компания отдалечено.

Освен това AcademyOcean е изключително силен софтуер при работа на компании при b2b отношения с партньори и клиенти по света.

Искаме да посочим, че AcademyOcean има възможно най-високият рейтинг – 5 от 5 звезди – в световните платформи за оценка на софтуер Capterra и g2 и продават успешно своя продукт във вече 31 страни на 5 континента.

Наскоро Google отличи AcademyOcean като многообещаващ SaaS продукт, като те получават от тях и менторство и технологична помощ, когато е необходимо.

Чрез използването на AcademyOcean, всички техни клиенти директно повлияват на следните фирмени/бизнес показатели:

 • Намалява се текучеството на служители в компанията, като на работа се задържат само „качествените“ кадри/служители;
 • Времето за обучение на нов служител се намалява с до 60%;
 • С до 80% се автоматизират функциите на отдели „Човешки ресурси“ и „Обучение и Развитие“;
 • Развиват се уменията на персонала;
 • Намалява се цената за обучение на служител;
 • Повишава се неговата ефикасност и ефективност с до 30%;
 • Създават се условия за повишаване на печалбата на компанията;
 • Ускорява се мащабирането на бизнеса;
 • Чувително се намалява времето за мениджмънт контрол;
 • Повишават се ангажираността на служителя в работния процес и мотивацията му за работа.

Рингостат – платформа за проследяване на обаждания, IP телефонна централа и анализи

Ringostat е част от Netpeak Group и помага на своите клиенти да подобрят маркетинговите си активности, както и продажбената си стратегия. Платформата е официален технологичен партньор на Google Analytics и се нарежда сред топ 10 услугите в света за проследяване на обаждания.

Компанията оперира в 26 различни държави по цял свят и помага на бизнеси от 77 различни ниши, като някои от тях са в сферата на пазара на недвижими имоти, автомобилният сектор и много други.

АОБР с писмо до институциите относно проекта на ПМС за прилагане на Регламент 1854 на СЕ

Изх. № 02-00-58/24.11.2022 г. ДО

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:  

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ
ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ПО ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-ЖА ЛЮБОМИРА ГАНЧЕВА
СЕКРЕТАР НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ПО ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията и внесени предложения за нови преходни и заключителни разпоредби в Закона за корпоративното подоходно облагане със сигнатура 48-254-04-33 от 23.11.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 21 ноември 2022 г. за обществено обсъждане е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламентът). С него се определят таваните на приходите на производителите на електрическа енергия.

Подобни текстове са предложени и от група народни представители във вид на предложения за нов параграф в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Текстовете са със сигнатура 48-254-04-33 и са внесени между първо и второ четене на 23.11.2022 г.

Изразяваме енергичния си протест срещу така определените стойности!

На първо място, за пореден път не е представен анализ по какъв начин са определени тези тавани, какъв ресурс ще се генерира при изземването на неочакваните приходи от производителите, както и дали тези средства ще са достатъчни за осигуряването на бюджета на програмата за компенсиране на крайните небитови клиенти на електрическа енергия.

Отново се прилага обратна логика. Вместо да се оцени бюджетът на програмата за компенсиране и на тази база да се приложи Регламент (ЕС) 2022/1854, се залагат тавани на приходите, а бюджетът за компенсациите ще се сметне въз основа на каквото се събере. Отбелязваме, че съгласно чл. 8, пар. 1, б. а) от регламента, страните-членки могат допълнително да ограничат приходите на производителите по чл. 7, пар. 1. Считаме, че настоящите тавани са далече и подозрително щедро над равнищата, които гарантират нормална възвръщаемост на производителите и настояваме те да бъдат променени, в някои случаи – в пъти!

На второ място, с писмо на АОБР с изх. № 03-00-30/25.10.2022 г., адресирано до заместник министър-председателя по икономическите политики и председател на кризисния щаб по енергетиката г-н Христо Алексиев, изразихме протеста на бизнеса относно таваните на приходите, които бяха разисквани и в рамките на заседания на щаба и на срещи в Министерството на енергетиката. Нашите аргументи на практика не са взети под внимание.

 1. По отношение на атомната електрическа централа, предложения таван на приходите в размер на 180 ,00 лв./MWh е три пъти по-висок от определената от КЕВР цена за регулирания пазар, в която освен гарантирана възвръщаемост, са включени както разходите за гориво, така и всички останали разходи. Поради това, намираме, че действителният таван на приходите на ядрената централа следва да се намали над 2 пъти.

82,09лв/MWh е рационален праг за АЕЦ Козлодуй ЕАД (Приложение 1)

 1. Противопоставяме се на практическото изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички ВЕЦ с изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите. Чл. 8, пар. 1, б. д) на Регламента дава възможност за включването им в механизма за налагане на таван на приходите. Изключването на най-големия производител на енергия от ВЕЦ в страната и един от крупните електропроизводители по принцип[1] е необосновано и създава допълнителни изкривявания в предложения с проекта на ПМС подход.

96,08 лв/MWh е рационален праг за водноелектрическите централи на НЕК е цена от (Приложение 1).

 1. За пореден път възразяваме срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от и без това високият 180 лв./MWh + разходите за емисии на 350 лв./MWh + разходите за емисии. Благодарение на пазарната конюнктура тези централи реализират производствени рекорди, съответно – пазарна реализация и произтичащите оттам завишени приходи и свръх печалби, които не се дължат на повишена технологична или финансово-икономическа ефективност.

Припомняме, че работата на тези централи дълго време беше подпомагана от бизнеса и цялото общество през цена „задължения към обществото“ с около 750 млн. лв. годишно, тъй като не можеха да работят на пазарен принцип. Считаме, че е справедливо в настоящата ситуация кондензационните централи да подкрепят потребителите на електроенергия, възстановявайки част от платените от тях средства, получени единствено поради наличието на пазарен дефект.

125 лв/MWh + разходите за СО2 квоти е обоснования праг за тези производители (вж. разчетите в Приложение 1).

 1. Намираме определянето на таван на приходите от 350 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии за необосновано. Предлаганата сега стойност е дори по-висока от предлаганите по-рано 320 лв./MWh. Това са производители с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво (с изключение на биомасата, която е с малка инсталирана мощност) и емисии. Самото равнище на пазарните цени е обусловено от високите цени на изкопаемите горива и цените на емисиите. Следователно, и тези ВЕИ производители реализират неочакван приход, който не се дължи на повишената им технологична и икономическа ефективност. Смятаме, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде свален поне 2 пъти.

160 лв/MWh е обоснованият праг за производителите на електрическа енергия от ВИ без договор за компенсиране с премии (Приложение 1).

Нещо повече, основната част от ВЕИ производителите (тези с право на договори с премии) също дълго време са подпомагани пряко или непряко от потребителите с около 750 млн. лв. годишно. Освен това, този тип производители бяха изключени от механизма за финансиране на компенсациите за небитовите крайни клиенти, а някои от тях получиха двоен приход от премия и от високата пазарна цена.

 1. Не намираме основания и за изключването на „Мини Марица-изток“ от вноските в солидарния фонд. Наистина, цената на въглищата се определя със заповед на Министъра на енергетиката, а предприятието дълго време имаше незадоволителни финансови резултати. Припомняме, обаче, че дружеството понастоящем изнася въглища. Износът на източномаришки въглища никога не е бил предвиждан, което според нас е основание за облагането минимум на приходите от износ на въглища.

От гореизложеното се вижда, че не се максимизират възможностите за осигуряване на приходите, необходими за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия, което е крайната цел на Регламент (ЕС) 2022/1854. Регламентът цели подпомагане на икономиката в кризисна ситуация, а не осигуряване на разточително охолство и комфорт на енергетиката за сметка на  съсипване на икономиката!

Приложение 1: Аргументация на таваните на приходите по типове производители за определяне размера на целевите вноски

АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ
(АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ)

Въздействие от въвеждане на еврото върху МСП: Анкета на Министерството на икономиката и индустрията

Министерството на икономиката и индустрията започна анкета за готовността на малките и средни предприятия (МСП) за въвеждане на еврото и за очакваните въздействия от прехода към евро върху тях. До 16 декември в сайта на институцията се провежда онлайн допитване по темата, което се разпространява също чрез множество обществени и браншови организации.

Резултатите от анкетата ще помогнат на компетентните органи и на специализираната администрация да идентифицира проблемите в процеса на преминаване от едната към другата валута от позицията на компаниите. Ще бъдат отчетени и очакваните ползи от приемането на единната европейска валута.

Анкетата е анонимна и съдържа въпроси, които да изяснят теми като очаквани разходи, свързани с адаптиране на фискалните устройства и промяна на счетоводния софтуер. Информация се събира и за нуждите от обучение на персонала, както и за други възможни предизвикателства пред предприятията в процеса на пренагласа. Мненията и оценките ще бъдат използвани при планиране на стратегически документи и ще се взимат предвид при подготовка на законодателни промени.

Анкетата, която се състои от само 12 кратки въпроса, е вече публикувана на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията на следния линк. Малкото време, което бихте отделили за нейното попълване, ще е от съществено значение за отчитане на гласа на българския малък и среден бизнес. Анкетиращите от Министерството на икономиката и индустрията ще са Ви благодарни, ако споделите линка към допитването и сред професионалните си контакти.

Работодателските организации обсъдиха Бюджета на РБ за 2023 г. с ПП „Продължаваме промяната“

Национално представителните работодателски организации (НПРО) обсъдиха с ПП „Продължаваме промяната“ проектобюджета на Република България за 2023 г. Срещата се проведе в сградата на Народното събрание и беше по покана на ПП „Продължаваме промяната“ (ПППП). В хода на разговора НПРО потвърдиха решението си да подкрепят удължаването на действащия бюджет и за следващата година, а като ключов аргумент изтъкнаха политическата нестабилност и опасността от популистки свръхразходи, които биха поставили под риск нормалното функциониране на икономиката.

Вижте пълен запис на срещата във видеото.

Становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-22

Следва пълният текст на Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда,  № 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 21.10.2022 г.:


Изх. № 314/07.11.2022 г.

ДО

Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-22, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни представители на 20.10.2022 г., изпратен за становище с Ваш № КИП-48-253-01-10 на 02.11.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Асоциацията на индустриалния капитал в България в качеството си на национално представителна работодателска организация излага следните съображения във връзка с Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-22, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни представители на 20.10.2022 г.

Законопроектът предвижда електропреносните и електроразпределителните дружества да получават компенсация в размер на не по-малко от 50 на сто от разходите, произтичащи от ангажиментите им за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, пропорционално на присъединените мощности по видове технологии за предходните три месеца, като разходите за компенсиране са за сметка на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

В мотивите към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-22, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни представители на 20.10.2022 г., изрично се заявява, че „целта на предложението ни е да намалим разходите на инвеститорите минимум с 50% и чрез КЕВР да се упражни контрол върху обоснованата необходимост от модернизиране на мрежите предписвана от дружествата по време на целия процес на присъединяване“.

Асоциацията на индустриалния капитал в България по принцип подкрепя развиването на алтернативната и зелена енергетика в страната. Едновременно с това се налага да се отбележи, че търсеният път за решаване на проблемите около „зелената“ енергетика, начертан в предложението за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, не е дообмислен и в крайна сметка не е правилен.

Безспорно инвеститорите ще бъдат доволни ако бъдат компенсирани с „не по-малко от 50 на сто от разходите, произтичащи от ангажиментите им за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“. Едновременно с това обаче компенсирането на инвеститорите ще става за сметка на Фонд „Сигурност на енергийната система“ (ФСЕС), което означава, че автоматично ще бъдат намалени възможностите за компенсиране на всички останали индустрии, заради изключително високите цени на електрическата енергия за промишлени нужди.

Получава се така, че инвеститорите в производството на „зелена“ енергия ще бъдат компенсирани, но останалите производителни индустрии ще трябва да плащат по-скъпата електроенергия. Съществува реална опасност Фонд „Сигурност на енергийната система“ да се превърне във Фонд „Сигурност за производителите на зелена енергия“, който едновременно с това да бъде Фонд „Несигурност на всички производствени индустрии“.

Все пак трябва да имаме предвид, че инвестициите за присъединяване и за развитие на мрежата се изплащат от таксите за ползване на мрежата и от инвеститорите във ВЕИ, броят на които в относителен план и без предлаганите стимули е един от най-високите в Европа.

Отделен въпрос е, че и електроразпределителните дружества би трябвало да преразгледат политиката и практиките си по отношение на присъединяването на нови източници. Смятаме, че има дори и административни резерви за улесняването на включването в електропреносната мрежа на производители на електроенергия от ВЕИ.

„Зелената“ енергетика несъмнено трябва да се развива, но смятаме, че първоначално трябва да бъдат решени нейни проблеми. Основен проблем на фотоволтаичните, вятърните и други електроцентрали, базиращи се на възобновяеми енергийни източници, е това, че те не създават така наречения „базов товар“. В България и сега има включени в паралел в енергийната система на страната твърде голям брой производители на електроенергия, които не могат да използват пълния си капацитет, защото Електроенергийният системен оператор (ЕСО) постоянно разпорежда изключването на едни или други от тях, тъй като производството на електроенергия систематично надвишава потреблението й.

При това положение е много по-важен въпросът за възможните технически решения за съхраняване на произведената електроенергия от ВЕИ при надвишаване на потреблението, отколкото включването на нови мощности на база на възобновяеми източници. Такива решения са възможни – те са анализирани и коментирани включително и в становището на Икономическия и социален съвет на Република България по въпроса за Европейския зелен пакт (Европейската зелена сделка) и предизвикателства пред страната ни[1]. Подобни решения за съхраняване на електроенергия могат да бъдат осъществявани примерно на база на производство на водород и по-нататъшното му използване (включително и във водородни ТЕЦ) и на база на производството на амоняк и с други решения.

Тук е мястото да се напомни, че единственото съоръжение у нас, което в момента може да осигури съхраняване на произведена електроенергия – ПАВЕЦ „Чаира“ аварира и не може да изпълнява функциите си пълноценно. Ние бихме апелирали към народните представители да упражнят ефективен контрол върху обстоятелствата около аварията и последвалия ремонт на ПАВЕЦ „Чаира“, като по този начин спомогнат за по-скорошното връщане в експлоатация на тази важна единица от енергийната ни система.

Чак след решаването на посочените по-горе въпроси, въпросът за екстензивното разширяване на производството на енергия от ВЕИ в България би станал наистина достоен за внимание и би могъл да се върне в дневния ред на обществото, изпълнителната и законодателната власт, но не и преди това.

В заключение, във връзка с изложеното по-горе, Асоциацията на индустриалния капитал в България заявява, че НЕ ПОДКРЕПЯ Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-22, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни представители на 20.10.2022 г., изпратен ни за мнение с Ваш № КИП-48-253-01-10 на 02.11.2022 г.

Смятаме такова предложение в настоящия момент за ненавременно и нецелесъобразно. Смятаме, че за устойчивото развитие на производството на електроенергия от ВЕИ са необходими други подходи и технически решения, които сме изложили по-горе.

Едновременно с това оставаме на разположение за всякакви дискусии, които да са от полза за развитието на алтернативната енергетика у нас и за намаляването на въглеродния отпечатък на енергийния отрасъл като цяло.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ


[1] ИСС, Становище на тема: „Европейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“; разработено от Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, Комисията по социална политика и Комисията по икономическа политика на ИСС; Докладчици: Васил Велев – член на ИСС от група 1 – работодатели и Пламен Димитров – член на ИСС от група 2 – синдикати. Становището е прието на пленарна сесия на ИСС на 15 юни 2020 година, https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/01/opinion-esc-3-66-2020-bg-2.pdf

Становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 48-254-01-27

Следва пълният текст на Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда,  № 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 21.10.2022 г.:


Изх. № 311/07.11.2022 г.

ДО

Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ

Относно: Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда,  № 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 21.10.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Асоциацията на индустриалния капитал в България в качеството си на национално представителна работодателска организация излага следните съображения във връзка с предложения законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 21.10.2022 г. Сама по себе си предложената промяна е интерпретация на предложените от г-н Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика в правителството с министър-председател г-н Кирил Петков три варианта за автоматично определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в Република България. Предложението беше направено в края на мандата на правителството и не беше посрещнато еднозначно от социалните партньори.

По принцип АИКБ винаги е била застъпник на договарянето на минималната работна заплата. Винаги сме имали като приоритет договарянето й по икономически дейности. В този смисъл ние приветстваме изразената готовност от страна на КНСБ (заявена по време на разговорите в МТСП на 25.07.2022 г.) за възобновяване на двустранните преговори за постигане на споразумение за създаване на механизъм за договаряне на минималната работна заплата, като заявяваме своето предпочитание към договарянето по икономически дейности, като МРЗ бъде резултативна величина на тези преговори – за МРЗ за цялата икономика да се приеме най-ниската договорена стойност от преговорите по икономически дейности.

Искаме да Ви обърнем внимание, че в текста на Директива за минималната работна заплата, в член 5, точка 4 изрично е посочено, че МОЖЕ (написано е точно в този пожелателен вид) да се реферират 0,6хМедРЗ или 0,5хСРЗ. Не спекулираме, а само напомняме, че в подобни европейски документи при изброяване на възможности по-препоръчителните варианти предхождат по-малко препоръчителните.

В случая 0,6хМедРЗ е по-препоръчителният вариант не само защото е така изброен в проекта на Директива за минималната работна заплата, но и защото медианната работна заплата е по-адекватна – тя не се влияе нито от минималната работна заплата, нито от групите с високи доходи, които повишават средната брутна работна заплата (СРЗ) по несъразмерен начин.

Аргументите против използването на медианната работна заплата (МедРЗ) са несъстоятелни и съвсем тенденциозни. Министерският съвет, МТСП или НСИ имат възможността да изчисляват медианната работна заплата с каквато честота във времето поискат[1]. Публикуването на медианната работна заплата на четири години веднъж е просто практика на НСИ, а възможността тя да се изчислява с произволна честота е съвсем друго нещо и то е напълно възможно.

СРЗ се влияе пряко от минималната работна заплата. Отдавна обясняваме, че по този начин се получава „перпетуум мобиле“ – всяко повишаване на минималната работна заплата води до повишаване на средната брутна работна заплата, което пък води до последващо увеличаване на МРЗ и така нататък до свършека на света. В случай че използваме медианната работна заплата, подобен проблем няма да имаме.

Също така високодоходните групи оказват значително влияние върху СРЗ, докато при МедРЗ такова влияние няма. Затова определено смятаме, че темата за реферирането към Мед РЗ не е изчерпана и не е затворена. Който смята така, просто се издава, че има изгода от използването на средната брутна работна заплата. Всъщност реферирането към 0,6хМедРЗ е по-адекватно в сравнение с реферирането към 0,5хСРЗ.

Тук е мястото да подчертаем още веднъж, че самата формула МРЗ=0,5хСРЗ е некоректна, защото средната работна заплата (СРЗ) е брутна, а минималната месечна работна заплата НЕ е. Този факт беше многократно коментиран, като дори и синдикалните ни партньори от КНСБ се съгласиха, че съществува методологически проблем.

При този вид на формулата съществуват две възможности. Първата е – в МРЗ по някакъв начин да се отчита допълнителното възнаграждение за професионален опит и трудов стаж (така нареченият „клас“). Тук не предлагаме формула за отчитането му, но смятаме, че това е най-изчистеният начин формулата да бъде изведена от сегашния си несъстоятелен вид. Разбира се, възможен е и вариант с отменянето на допълнителното възнаграждение за професионален опит и трудов стаж (така нареченият „клас“), за което сме готови да преговаряме.

Другият вариант е СРЗ във формулата да не бъде познатата ни и следена от НСИ средна брутна работна заплата, а друга величина, в която не са включени допълнителните възнаграждения, включително и въпросното допълнителното възнаграждение за професионален опит и трудов стаж („клас“).

На следващо място, ако наистина формулата МРЗ=0,5хСРЗ е толкова много харесвана, то тя би трябвало да се прилага не „ан блок“ за някаква „интегрална минимална работна заплата“, а по отделно за всяка една икономическа дейност. Не представлява никакъв технически проблем вместо да се смята за цялата страна, да се направят съответните изчисления за отделните икономически дейности и да се въведат минимални работни заплати по икономически дейности.

Това би било много по-адекватно на реалното икономическо положение в отделните отрасли, браншове и икономически дейности в сравнение с МРЗ за цялата икономика, при която винаги ще има икономически дейности, за които минималната месечна работна заплата ще се окаже близка до средната работна заплата.

При цялата ни резервираност към формулата МРЗ=0,5хСРЗ със сигурност можем да заявим, че АИКБ е готова в много по-голяма степен да обсъжда вариант за Yi=k.Xi , където:

Xi=средната работна заплата за дадената (i-тата) икономическа дейност (с всички уговорки за нормализирането на формулата, направени по-горе);

Yi=минималната месечна работна заплата за съответната (i-тата) икономическа  дейност;

к=0,5 (коефициент, фиксиран параметър)

Ние още веднъж предлагаме напълно сериозно варианта да реферираме към средния процент на минималната работна заплата за страните от ЕС, които имат МРЗ от средната работна заплата в същите тези страни. МРЗ и СРЗ, естествено, трябва да бъдат изчислени претеглено в зависимост от броя на работниците в посочените държави. Разбира се, и тази формула трябва да бъде „нормализирана“ така, както стана дума по-горе, и да се получава „от бруто – бруто“ или от „нето – нето“.

В заключение към този момент Асоциацията на индустриалния капитал в България не приема формулата МРЗ=0,5хСРЗ, предложена първоначално от министър, а сега като законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 21.10.2022 г.

Едновременно с това ние оставаме изцяло на разположение за водене на преговори по всички изложени по-горе варианти и направления, оставайки на позицията, че категорично сме за съществуване на механизъм за договаряне на минималната работна заплата, най-вече по икономически дейности, но сме готови да обсъждаме и други варианти, стига те да бъдат изчистени от дефектите, които имат в момента.

Оставаме на разположение за по-нататъшни сериозни дискусии и преговори.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ


[1] Ние изцяло сме съгласни с тази теза, артикулирана по много понятен начин на срещата в МТСП, състояла се на 25.07.2022 г. от представителите на БСК. От тогава това е повторено неизвестно колко пъти на всякакви форуми и публични изяви. От страна на държавната администрация и на политическите кабинети няма никаква реакция на тези подсещания. В отговор на това мълчание ние съвсем открито съветваме и народните представители, и членовете на Министерския съвет и политическото ръководство на МТСП да се усъмнят в служебното съответствие на всеки държавен служител, който твърди обратното.

АИКБ и Съюзът на работодателите на Армения подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговска камара

Официалното подписване е част от визитата на арменския президент у нас

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Републиканският съюз на работодателите в Армения (РСРА) подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговско-икономическа камара. Протоколът беше подписан от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и президента на РСРА Гагик Макарян в присъствието на президента на Р България Румен Радев и президента на Армения Вахагн Хачатурян. Официалното подписване е част от визитата на арменския президент у нас по повод 30-ата годишнина от установяването на двустранните дипломатически отношения.

Организацията ще насърчава сътрудничеството между компании от двете държави, като ще се фокусира върху области като машиностроене, „зелена“ икономика, търговия с хранителни продукти, туризъм, както и обмен на работна сила, и обучение на съответните специалисти в образователни центрове на България и Армения, особено осигуряването на персонал за редица технически професии.

По данни на Министерство на икономиката и индустрията за 2021 г. стокообменът между България и Армения възлиза на 42,556 млн. долара. Водещите стоки в стокообмена между двете държави са нефтени масла, трактори, хидравлични турбини, медикаменти и медицински инструменти, трикотажни изделия, етилов алкохол и трикотажни и текстилни изделия. Преките арменски инвестиции до миналата година са на стойност 15,4 млн. евро.

Нужна е култура на равенство

Д-р Милена Ангелова представи становището на ЕИСК на министерска конференция в Прага


Устойчиво и пълно равенство между половете може да бъде постигнато единствено чрез култивирането на култура на равенство – във всички етапи и сфери на личния, професионален и обществен живот, насърчавана посредством информационни кампании и насърчителни мерки, съобразени със специфичните характеристики и нужди. Тъй като е въпрос на култура, то не може да бъде постигнато чрез отделни политики и мерки, но изисква признание и постоянен ангажимент от всички участници в обществото. Това заяви по време на министерската конференция, организирана от Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз „Утрешна Европа: Равенство между половете и икономика“ д-р Милена Ангелова, член на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ. Тя представи препоръките и заключенията на ЕИСК от становището за засилване на равенството между половете, поискано от чешкото председателство на ЕС.

Вера Юрова, заместник-председател на Европейската комисия

Конференцията, която започна в понеделник в Прага, бе открита от заместник-председателя на Европейската комисия Вера Юрова и събра представители на ЕК, Европейския парламент, страните-членки на ЕС и страните кандидатки, различни агенции на ЕС, неправителствени организации, социални партньори, младежки организации и редица други ключови заинтересовани страни. Целта е да се обсъди как най-добре да се насърчи равенството между половете в новите реалности със специален фокус върху икономическите и социални права. Чешкият вицепремиер и министър на регионалното развитие Иван Бартош цитира становището на ЕИСК в неговата реч при откриването.

В становището си ЕИСК призовава да се работи от ранна детска възраст за постигне на устойчива култура за равенство между половете, като се даде пример на децата в семейството за поведение, основано на равенството и се продължи през детската градина и през всички училищни етапи. Детските градини и училищата трябва да предоставят среда и обучение за култура на равенство между половете през целия живот. Комитетът призовава държавите-членки чрез своята образователна политика да подобрят образованието, като го направят неутралното както по отношение на пола, така и на знанията и социалните умения.

Д-р Ангелова даде пример с подхранването на интереса на децата към STEM (обучение, фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика – НТИМ) теми въз основа на начина, по който мозъкът им реагира, а не на техния пол. Така ще се гарантира, че техният талант и потенциал са напълно стимулирани, развити и оползотворени в полза на по-късните етапи от живота им.

Сред препоръките на ЕИСК е държавите-членки, подкрепени от Комисията, заедно със социалните партньори и съответните организации на гражданското общество, да стартират широкообхватна кампания за повишаване на осведомеността и информиране за насърчаване на културата на равенство между половете през целия живот. Тя следва да насочи вниманието на вземащите решения към състоянието и напредъка на равенството между половете във въпросните държави членки и да ги насърчи да споделят добри практики.

Равенството между половете по отношение на участието във вземането на политически решения на национално, регионално и общинско ниво е от решаващо значение, като се има предвид въздействието на политическите решения върху живота на гражданите. Увеличаването на дела на жените политици на всички нива изисква укрепване на информираността на избирателите, както и на партиите, номиниращи кандидати, и насърчаване на култура, която насърчава и позволява на жените да вземат активно участие в политическия живот.

Тъй като подобряването на равенството между половете изисква въвеждането на мерки в няколко области на политиката, ЕИСК счита, че политиците на всички равнища трябва да следват принципа на интегриране на равенство между половете и да включат равенството между половете във всички решения, включително тези относно бюджетирането, инвестициите, финансирането и обществените поръчки.

По време на речта си пред министрите от ЕС д-р Ангелова заяви, че приобщаването на пазарите на труда е още по-важно като се имат предвид предизвикателствата, причинени от застаряването на населението и необходимостта от осигуряване на квалифицирана работна сила. Премахването на всякакви пречки и предоставянето на стимули за цялостното участие на жените в пазарите на труда, независимо от професията, задачата или възрастта, е от решаващо значение. Като добри практики в това отношение тя посочи гъвкавите условия на работа, родителските отпуски и данъчното облагане, които могат да играят роля за подобряване на равенството между половете.

Според ЕИСК трябва да се гарантира, че националните планове за възстановяване и устойчивост включват целеви действия за подобряване на равенството между половете на пазара на труда. В допълнение трябва да бъдат реализирани мерки, които да създадат подходящи условия за предприемачество и правене на бизнес, включително подкрепяща фискална рамка и премахване на пречките пред предприемачеството сред жените.

В заключението си д-р Милена Ангелова подчерта, че постигането на равенство между половете е възможно само като съвместен ангажимент и постоянни усилия на всички политически лидери и лица, вземащи решения на европейско, национално, регионално и местно ниво, заедно със социалните партньори и организациите на гражданското общество.


За повече информация вижте също:

Малките и средни предприятия се нуждаят от гъвкавост за постигане на целите на зеления преход

Малките и средни предприятия са най-големият работодател в България, но се нуждаят от гъвкавост за постигане на целите на зеления преход. Необходима е всеобхватна програма за прехода към въглеродно неутрална икономика, облекчаване на регулаторната среда, достъпа до финансиране и иновациите. Около тази теза се обединиха участниците във форума на високо равнище „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, който се организира от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

„Малкият бизнес е най-големият работодател в България, като на него се падат над три четвърти от работните места и над две трети от брутната добавена стойност, създавана в България. В същото време малките и средните предприятия не са напълно наясно с последиците от конкретните политики и изисквания в областта на климата и околната среда, нито с това как да се приспособят към тях, защото не разполагат с необходимия административен капацитет. Проблемът става все по-тежък, заради бързата промяна на законодателството, административните актове, финансовите изисквания, високите разходи, а като цяло и на средата. За да се запази като основа малкият бизнес са необходими широкообхватни и целенасочени мерки за прехода към устойчивост“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Той не подмина и факта, че малкият и среден бизнес се бори, както с последиците и от пандемията от коронавируса, и от войната в Украйна довели до високите цени на електроенергията и на природния газ, недостига на доставки на редица суровини, материали и продукти. По думите му е нужно да се предостави подходяща гъвкавост в графиците за изпълнение на целите на Зеления пакт, без да се ревизират крайните цели и крайните срокове.

Преходът към зелена икономика е предизвикателство като цяло за икономиката, но в частност и за малките, микропредприятията, за свободните професии. Това заяви от своя страна Ален Койор, председател на секция „Единен пазар, потребление и производство“ (INT) в ЕИСК, в онлайн приветствието си към участниците във форума.

Той посъветва промените в законодателството да се правят така, че малките фирми да могат лесно да прилагат изменените законодателни актове.

Според него енергийния преход е ключово предизвикателство за малкия и среден бизнес. Като посочи, че заради войната в Украйна ситуацията със суровините е критична, има ръст на цените на енергоизточниците и ЕС трябва да даде ясен отпор на тези предизвикателства. По думите му дигиталният подход е добър начин за внедряване на регионално ниво.

По време на форума министърът на иновациите и растежа Александър Пулев заяви, че българската икономика е най-енергоинтензивна, но има пари за подкрепа на малките и средни предприятия за иновации. По думите му средствата за иновации и за „Зелен преход“ вървят по три канала. Първият е Националният план за възстановяване и устойчивост, който вече работи и е отворен. По него фирмите ще получат 520 млн. лева за проекти със „зелен етикет“. 200 млн. лева от тези средства ще стигнат до бизнеса още през тази година, увери министър Пулев. Фокусът тук са проекти за ВЕИ централи на малки и средни фирми. Останалите 320 мн. лева ще са за гаранционни финансови инструменти и за проекти за кръгова икономика.

Вторият канал е програмата „Конкурентоспособност и иновации“ с ресурс от 1 милиард лева. Програмата е с общ бюджет 3 милиарда лева, като тук има основно направление в зеления преход за решаване на предизвикателства като енергийна ефективност, въвеждане на ВЕИ и на кръгова икономика.

Третият канал е програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, чийто бюджет е 2 млрд. лева. При нея ще се търси съдействие между фирмите и научноизследователската общност.

„Малкият и среден бизнес отговаря за над 90 процента от производството и над 50 процента от заетите хора в света. Цифрите биха били и по-високи, ако включим неформалните малки и средни предприятия“, заяви Цъюн Жу, управляващ директор, Дирекция за техническо сътрудничество и устойчиво индустриално развитие към Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO).

По думите му в бъдеще ще има нужда от още повече заетост и секторът на МСП ще става все по-важен и то в развиващите се страни. Малкият бизнес е по-податлив на различни сътресения и намира по-трудно финансиране. UNIDO насърчава инвестиции и за повишаване ефективността на фирмите, за да имат те по-добра принадена стойност. Стремежът на организацията е да подкрепя малките и средни фирми до международните пазари. Целта ни е чрез иновации да предлагаме подкрепа за „чистите“ предприятия, тази практика се предлага в над 50 държави по света, каза още Жу.

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева също определи като ключова ролята на малките и средните предприятия за осъществяване зеления преход и насочването на икономиката към модела на кръгова икономика. По думите ѝ, в средата на октомври предстои да бъде предложен на заседание на правителството проект на стратегия и план за действие към прехода към кръгова икономика на България – 2022-2027 г.

Двата документа са насочени към оценка и въвеждане на стимули за по-ефективно използване на природните ресурси, подкрепа на предприятия във финансиране на разходи за преминаване към нови модели и екодизайн на продуктите, както и анализ на възможностите за повишаване на изискванията за задължително съдържание на рециклирани материали в определени продуктови групи. Необходимо е премахване на бариерите приемането на зелени и кръгови бизнес модели, посочи заместник-министъра.

Бизнесът трябва да интегрира моделите на кръгова икономика, да бъде по-ресурсно ефективен и в по-висока степен да подпомага опазването на околната среда, отбеляза пред участниците във форума и заместник-министъра на икономиката Димитър Данчев.

Затова обаче са необходими политики в подкрепа на бизнеса и специално на малките и средни предприятия, уточни той. Според него политиката на икономическото министерство е напълно в синхрон с европейската. Той уточни, че вече е разработена Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия с хоризонт до 2027 г. Стратегическите цели са насочени към повишаване на конкурентоспособността, специализацията на този тип компании, високотехнологичните производства.

Форумът протече в три панела. Това са „Международни и европейски пътища към успешен зелен преход на МСП“, „Предизвикателства пред климатичния преход за МСП в настоящата геополитическа криза – добри практики и решения“ и „МСП и новите технологии – поглед от света, Европейския съюз и България?“.

Сред участниците бяха представители на служебния кабинет, Европейския парламент, Европейската комисия, Организацията за икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР), бизнес организацията на ООН (UNIDO), Европейската инвестиционна банка, Българска банка за развитие, представители на синдикални организации и др.

Основна цел на събитието бе да се съсредоточи върху актуални въпроси като възможните пътища за подпомагане на малките и средни предприятия в прехода към климатична неутралност, съчетавайки го с възможностите, предлагани от цифровизацията и обезпечаването на настоящите геополитически рискове.

Това е първото от трите събития като останалите ще се проведат до края на 2022 г. в Брюксел и Париж.

Пълен видеозапис от съвместния форум на INT секцията на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, проведен на 26 септември 2022 г. от 13.00 до 18.00 ч. в „София Хотел Балкан“ може да видите ТУК.


Приложения:

 1. Презентация – Александър Пулев, министър на икономиката и растежа;
 2. Презентация – Хуберт Котони, директор на Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ);
 3. Презентация – Калин Маринов, Министерство на иновациите и растежа;
 4. Презентация – Анка Шопова, директор „Връзки с обществеността“ в „Дънди Прешъс Металс“;
 5. Презентация – Гълъбин Гълъбов, председател и изпълнителен член на УС на Българска агенция за експортно застраховане;
 6. Презентация – Мариана Итева, регионален директор индустриално развитие за Централна и Източна Европа, заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД;
 7. Снимки от събитието.

Форум на високо равнище на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“ – 26.09.2022

Европейският икономически и социален комитет и АИКБ организират форум на високо равнище в София. За пръв път в България се провежда форум с участието на представители на Европейската комисия, Европейския парламент, ОИСР, Организацията на ООН за промишлено развитие – UNIDO. Ще бъдат обсъдени теми за подпомагане на бизнеса, за преминаването към климатично неутрална икономика.
Следва пълният текст на поканата за съвместното събитие на секция: „Единен пазар, потребление и производство“ (INT секцията) на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциация на индустриалния капитал в България на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, което ще се проведе на 26 септември 2022 г. в София Хотел Балкан, зала „Роял“, гр. София от 13:00 часа.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

По време на нашето съвместно сътрудничество през годините имахме възможността да обсъдим значението на двойната революция на прехода и възможностите и предизвикателствата, които неутралността на климата и свързаните с това нови технологии носят за бизнеса и обществото като цяло.

Обща приоритетна цел на Секцията за единен пазар, производство и потребление (INT) на Европейския икономически и социален комитет и на АИКБ е подготовката на бизнеса за успешна трансформация към неутралност на климата. В свят на непрекъснато нарастваща нестабилност на пазара, по-кратък жизнен цикъл и по-голяма комплексност на продуктите, както и на прекъснати глобални вериги за доставки, компаниите трябва да бъдат подкрепяни, за да станат по-гъвкави и да реагират на новите бизнес тенденции. Необходими са мерки за подобряване на ефективността и ускоряване на иновациите, включително и разработване на нов модел за споделяне, като например споделяне на оборудване или продажба на мощности. Настоящият свят се характеризира с голяма доза несигурност и бързи промени, които е изключително трудно да се предвидят и управляват качествено.

По тези причини секция INT и АИКБ организират съвместно събитие на високо равнище в София на 26 септември 2022 г., където да бъде представено и обсъдено последното становище на INT-секцията на ЕИСК на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, както и актуални документи по темата, като се вземат предвид предизвикателствата, пред които са изправени МСП, предприятията от социалната икономика, занаятите и свободните професии в световен, европейски и български контекст, както и възможностите, които им се предлагат, ако успешно се адаптират към климатично неутралния свят.

Ние високо ценим високо нашето партньорство и за нас ще бъде чест да вземете участие в събитието.

Бихме искали също да Ви благодарим за успешното ни сътрудничество през годините. Вярваме, че ще успеем да затвърдим нашето партньорство чрез провеждането на този важен форум.

Надяваме се да участвате в събитието на 26 септември!

Приложения:

 1. Проект на програма за събитието;
 2. Становище на INT-секцията на ЕИСК на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти и свободни професии/Готовност за постигане на целите 55“
1 2 3 42