Категория: Новини

НПРО внесоха в Прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката

Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) – Васил Велев (АИКБ), Божидар Данев (БСК), Цветан Симеонов (БТПП) и Кирил Домусчиев (КРИБ), внесоха в Прокуратурата на РБ сигнали за нередности в системата на енергетиката.

На среща (днес, 30 септември 2015 г.) с главния прокурор Сотир Цацаров представителите на работодателите представиха позициите си по отношение на проблемите в енергетиката и подчертаха, че съществуват множество резерви за намаляване на цената на ел.енергията, ако бъдат прекратени нарушенията в системата, за които има достатъчно данни, вкл. в медиите.

От своя страна, главният прокурор информира, че по предложение на министър-председателя Бойко Борисов е сформирана работна група (с представители на Прокуратурата, ДАНС и Министерството на енергетиката), която е натоварена със задачата да разследва потенциалните закононарушения в системата на енергетиката. Сотир Цацаров пое ангажимент да внесе в работната група сигналите на НПРО и на следваща среща в началото на м. ноември да ги информира за резултатите от проведените проучвания.

Внесените днес от НПРО сигнали са три:

Първият съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта (когато липсва слънцегреене) и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация. Освен това, в сигнала се повдига въпросът за крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, свързани с длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения относно ВЕИ-сектора, т.е. при явен конфликт на интереси. Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи, които не се упражнили достатъчен контрол и не са реализира административно-наказателна отговорност срещу нарушителите.

Вторият сигнал се отнася до т.нар. Американски централи – ТЕЦ „Марица изток 1“ и ТЕЦ „Марица изток 3“. В сигнала е изложена хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите за определяне на чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните дружества, както и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с ел. енергия, които водят до задължително изкупуване на ел. енергия, в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС. Предвид обстоятелството, че първоначалните инвеститори са американски компании, които са подчинени на американското законодателство, НПРО предлагат на Прокуратурата на РБ да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните корупционни практики.

Третият сигнал е за евентуални закононарушения във връзка с публикуването на административен акт, постановен от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В сигнала се представят данни, според които на сайта на КЕВР първоначално публикуваният PDF-файл с текст на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. е бил подменен с нов PDF-файл, но с друг текст на същото решение, със същия номер и мотиви, но с множество различия в частта за утвърждаване на нетното специфично производство на ел. енергия от фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). Вторият вариант на файла е изцяло в полза и облагодетелства производителите на електрическа енергия от фотоволтаични централи, тъй като чрез нея се определят по-големи количества електрическа енергия от ФЕЦ за изкупуване по преференциални цени. От друга страна, такава евентуално извършената промяна на текста е във вреда на българските граждани и бизнес, които следва да поемат тази финансова тежест чрез плащането на добавката „задължения към обществото“. Ако данните в сигнала бъдат потвърдени, то е налице нарушение на административно-производствените правила и извършване на длъжностни престъпления.

НПРО внасят в Прокуратурата на РБ сигнали за нередности в енергетиката

На 30 септември 2015 г., сряда, от 12.00 часа, в сградата на Прокуратурата на РБ ще се проведе среща между главния прокурор Сотир Цацаров и ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО).

На срещата НПРО ще връчат сигнали за нередности в системата на енергетиката.

Ръководителите на НПРО ще дадат изявления за медиите след края на срещата.

АИКБ изпрати становище по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

Асоциация на индустриалния капитал в България изпрати становище по проекта на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, поставен на обществено обсъждане от Министерство на финансите на 12.09.2015 г.

Становището е изпратено до вицепремиера г-н Ивайло Калфин и министъра на финансите г-н Владислав Горанов.

Становището може да видите тук.

Работодателите получиха принципна подкрепа за исканията си от парламентарните групи на БСП, ПФ и АБВ

На три последователни срещи днес (17.09.2015 г.) с ръководствата на парламентарните групи на БСП, ПФ и АБВ, представители на четирите национални работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, представиха предложенията си за промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и за мораториум върху задължителното изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01 октомври. Беше представено и искането на работодателите за освобождаване на Иван Иванов от поста председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В срещите участваха Васил Велев – председател на АИКБ, Александър Димитров – директор в БТПП, Добри Митрев – директор в БСК, и Кирил Домусчиев – председател на КРИБ.

***

Левите депутати не са гласували за Иван Иванов, това не е техен избор, а на мнозинството, и от БСП не може да се очаква да оттегли доверие, което не е давано“, заяви народният представител от БСП Корнелия Нинова след срещата с работодателските организации. „Мисля, че постигнахме разумно съгласие с работодателите, най-вече по законодателната част. Подкрепяме ги и ще гласуваме за промените в двата закона, които забраняват по-нататък изкупуване на преференциални цени на електроенергия„, посочи още Нинова. Според нея, предложеното вчера от министър-председателя включване на представители на бизнеса в директорските бордове на държавните енергийни сдружества е „нож с две остриета“.

От своя страна, председателят на АИКБ Васил Велев заяви: „Знаем, че участието ни в управлението на държавни дружества е нож с две остриета, че може върху нас да се струпат упреците, но алтернативата да стоим настрани и да гледаме как продължават разхищенията и безстопанствеността в енергетиката не е за предпочитане.“

Според Васил Велев, има предпоставки и възможности цените на ел.енергията да бъдат върнати на старите нива (отпреди 1 август т.г.) само с едно действие – изваждане на прекомерната държавна помощ за американските централи от цената на електроенергията.

Велев обясни още, че ако няма протест на работодателите срещу цените на електроенергията на 30 септември, при всички случаи ще има протестна готовност.

Положението в енергетиката се влошава у нас и по тази причина заедно с бизнеса търсим решение за резерви за по-справедливо и по-пазарно ценообразуване, а не както сега – командно-административно от КЕВР“, коментира и депутатътТаско Ерменков. Според него, бизнесът трябва да бъде конкурентноспособен, което е свързано с работните места и цените на стоки и услуги.

По време на днешната среща БСП пое ангажимент да изготви и внесе в парламента законопроект за управление на държавните дружества, в който да се предвиди изборът на ръководствата на държавните предприятия да става с конкурс по обективни критерии, а не по политическа целесъобразност. Депутат от левицата Драгомир Стойнев, който бе министър на икономиката и енергетиката в предишното правителство, посочи, че основната идея на този законопроект е „държавните предприятия наистина да бъдат пазарни играчи” и да бъдат извадени от дъното.

***

След края на срещата между работодателите и представителите на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов заяви, че разбира проблемите им. „Този сектор се нуждае от реформи, ние сме представили предложения за промени. Някои от тях съвпадат с работодателските искания„, каза Каракачанов. Той напомни, че патриотите още с влизането си в управлението ясно са заявили намерение за промени в Закона за енергетиката. По думите му обаче Иван Иванов не е единственият виновник за високите цени на тока за промишлеността, тъй като той работи с хора, които са подписвали разрешителните за ЕРП-тата и за ВЕИ-тата.

***

В хода на дискусията с ПГ на АБВ беше констатирано сходство в становищата на двете страни по въпросите в енергийния сектор. Според АБВ, решението на проблемите идва не чрез частично обсъждане и предлагане на промени в ЗЕ и ЗЕВИ, а в разработване на цялостна енергийна стратегия за отрасъл „Енергетика“ до 2030 г., с визия до 2050 г. От страна на АБВ беше подчертано, че такъв проект е разработен през 2014 г. с активното участие на АБВ и се намира в Министерството на енергетиката. От АБВ беше предложено като част от енергийната стратегия да се отдели специално място за развитие на ядрената енергетика.

АБВ и работодателите постигнаха съгласие да се работи върху пълна либерализация на енергийния пазар и въвеждането на енергийна борса от началото на 2016 година.

Във връзка с аргументираното искане на работодателите за отстраняване на Иван Иванов от КЕВР от АБВ изразиха позиция, че „за първи път от много години регулаторният орган работи като независим и взема решение без намеса на правителството“.

***

Днешените срещи с БСП, ПФ и АБВ се проведоха по настояване на работодателите във връзка с протеста им срещу високите цени на ел.енергията. Вчера аналогични срещи бяха проведени с ДПС, ГЕРБ и Реформаторския блок. Предстои след четирите почивни дни разговори да се проведат и с депутатите от „Атака“ и БДЦ.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НПРО – КАКЪВ Е РЕАЛНО ДОГОВОРЕНИЯТ РЪСТ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАГОВЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН РАБОТЕЩИ?

На 15 септември 2015 г., вторник, от 11.00 часа, в Национален пресклуб „БТА“, се се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на представителните на национално ниво организации на работодателите, с участието на:

 • Васил Велев – председател на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Георги Шиваров – заместник-председател на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
 • Александър Димитров – началник отдел “Икономически анализи и политика”, Българска търговско-промишлена палата
 • Иван Захариев – директор „Пазар на труда и човешки ресурси“, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Беше представена позицията на работодателите относно резултатите от браншовите споразумения между национално представителните структури на работодателите и синдикатите по определяне на МОД 2016 г., както и за размера на минималната работна заплата за страната. Беше дадена яснота защо работодателите не са съгласни с интерпретацията от страна на МТСП на редица браншови споразумения.

Видео от пресконференцията може да видите тук.

Презентацията може да видите тук.

Стенограмата от пресконференцията може да видите тук.

Снимки от пресконференцията може да видите тук.

Петиция ЕНЕРГЕТИКА

Предоставяме на Вашето внимание Петиция ЕНЕРГЕТИКА до 43-то Народно събрание на Република България.

Адресът, на който може да подпишете петицията е http://vote.bgrabotodateli.org/

Петицията ще бъде връчена на 30 септември 2015 г. на планирания пореден протест, който ще стартира в 11 часа на 30 септември 2015 г. (сряда) в гр. София в пространството между сградите на Министерския съвет и на Президентството (бул. Княз Александър Дондуков 1), по маршрут, описан в призива.

Включете се! Не казвайте „това не ме засяга“, защото ако заедно не спрем безумието, ще бъдат засегнати всеки бизнес и всяко домакинство!

ПРОТЕСТИРАМЕ ДНЕС, ЗА ДА РАБОТИМ И УТРЕ!

Работодателските организации искат спешна среща с парламентарните комисии

С официални писма от 12 септември 2015 г. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се обърнаха към всички парламентарни групи в 43-то Нородно събрание, с искане за спешни срещи във връзка с проблемите в сектор „Енергетика“, както и за внасяне, разглеждане и приемане на:

 1. Решение за мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.
 2. Проект на ЗИД на Закона за енергетиката
 3. Проект на ЗИ на Закона за енергията от възобновяеми източници
 4. Предложение за освобождаване на председателя на КЕВР

Проекти за четирите нормативни документа са подготвени от работодателските организации и ще бъдат предоставени на народните представители по време на срещите.

Национално представителните организации на работодателите изпратиха жалба до Европейската комисия

Основанието е чл. 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия).

С жалбата представителните на национално равнище организации на работодателите в България сигнализират Комисията за нарушение на правото на Общността относно държавните помощи чл. 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия).

Нарушението на посочената разпоредба се изразява в неправомерна държавна помощ (отговаряща на всички критерии за такава по чл. 107, ал. 1 от Договора за функциониране на ЕС) при изкупуване от българско държавно дружество на електрическа енергия, произведена от две частни компании.

Пълният текст на жалбата може да видите тук.

Нов протест за реформи в енергетиката организират работодателите на 30 септември

Национално представителните организации на работодателите представиха бъдещите си действия за разрешаване на проблемите в енергетиката

 1. Възстановяване на цените на ел.енергията на нивата отпреди 1 август 2015 г.;
 2. Пътна карта за реформи в енергетиката;
 3. Законодателни промени, вкл.: отмяна на промените в ЗЕВЕИ, разширяващи възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор; мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.; разкриване на информация за собствениците, договорите и дейността на дружествата, чието производство се изкупува по преференциални цени;
 4. Оставка на Иван Иванов, председател на КЕВР;
 5. Международен одит на енергетиката.

За това настояват четирите национално представителни работодателски организации в посока реформиране на енергийната система на България.

Петте си основни искания, както и планираните стъпки за тяхното реализиране, представиха на пресконференция днес (10 септември 2015 г.) Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Божидар Данев – изпълнителен председател на Българската стопанска камара, Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, и Кирил Домусчиев – председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Ръководителите на работодателските организации съобщиха, че вече са изпратили писмо до министър-председателя Бойко Борисов, в която настояват:

 1. До 1 октомври т. г. министърът на енергетиката да представи в КЕВР пълна информация за икономизация на отрасъла, което да позволи от 1 ноември 2015 г. да бъдат намалени цените за стопанските потребители;
 2. Изпълнение на обещанието за разработване на Пътна карта на реформите в енергетиката;
 3. Министерският съвет да внесе в Народното събрание проект за отмяна на последната поправка в ЗЕВЕИ, разширяваща възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор.

Освен това, предстои да се проведат серия от срещи с парламентарните групи, с Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, Комисията за защита на конкуренцията и Главния прокурор на РБ. За целта четирите организации са подготвили съответните писма, законодателни предложения и сигнали за нередности в енергетиката.

За предоставянето на нерегламентирана държавна помощ за производители на ел.енергия от ВЕИ  ще бъдат сезирани и европейските институции.

Ако изпълнителната, законодателната и съдебната власти не проявят очакваната от работодателите активност и не пристъпят към изпълнение на исканията им, на 30 септември 2015 г., сряда, от 11.00 часа, в София ще се проведе нов национален протест.

По време на пресконференцията бяха представени и резултатите от проучване за въздействието на ценовата добавка „Задължение към обществото“ върху икономиката, изготвено от „Ърнст енд Янг – Германия“ по поръчка на големите енергийни потребители.

Презентация на НПРО.

Проучване на „Ърнст енд янг – Германия“ (резюме).

Снимки от пресконференцията.

Видео от пресконференцията.

Европейската комисия се произнесе в полза на България по повод жалбата подадена срещу въведения от Гърция данък от 26 на сто за сделки и транзакции

Асоциацията на индустриалния капитал в България има удоволствието да информира членовете си, че Европейската комисия се произнесе в полза на България по повод жалбата подадена срещу въведения от Гърция данък от 26 на сто за сделки и транзакции. На практика този данък спираше българският внос в Гърция.

Ние сме изключително удовлетворени, че един въпрос, който е изключително важен за българската икономика намери толкова бързо решение. Проблемът беше повдигнат първо от АИКБ и за наша голяма радост, последва адекватна реакция на Министерството на финансите и на Министерския съвет. Там отчетоха основателността на острата реакция на АИКБ срещу действията на гръцките законодатели и много бързо отнесоха въпроса към Европейската комисия.

България сезира ЕК за гръцкия данък върху сделки със страната в края на март. Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси, в което изразява безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с правото на Европейския съюз (ЕС) и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на ЕС.

Европейската комисия също се оказа на висота и на 3 август 2015 г., беше оповестено мотивираното становище на ЕК по жалбата на Република България срещу Република Гърция относно гръцкото законодателство за подоходно облагане, предвиждащо ограничение на признаването за данъчни цели на трансгранични разходи и облагането им с данък при източника в размер на 26 на сто.

Заключението на ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 34 (за свободно движение на стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

АИКБ изразява своето удовлетворение от бързата реакция и адекватните действия на Министерството на финансите и на Министерския съвет и лично на министър Владислав Горанов, които използваха правилните лостове за действие и избягвайки крайна конфронтация с гръцката страна, постигнаха възможно най-благоприятното становище на Европейската комисия, както и обещанието на гръцката страна по най-бърз начин да отменят въпросния данък, който блокира българския внос в Гърция.

1 37 38 39 40