Категория: Събития

Пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)

На 26 януари 2022 г., от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА (бул. Цариградско шосе 49) ще се проведе пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Ще бъдат представени приоритетите на АОБР за 2022 г.

Участници в пресконференцията:

АОБР е създадена през 1995 г. като обединение на национално представителните работодателски организации, а целта е единно представителство на българските работодатели пред националните и международните институции.


Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Временно се отлага събитието „Живот и кариера – защо в България?“, организирано от Bulgaria Wants You в партньорство с АИКБ

Благодарим на всички, които се отзоваха с интерес и одобрение на поканата ни за събитието „Живот и кариера – защо в България?“, организирано от Bulgaria Wants You в партньорство с Асоциация на индустриалния капитал в България!

Налага се да ви информираме с огромно съжаление, обаче, че поради усложнената епидемиологична обстановка, събитията в Бургас и Пловдив временно се отлагат и няма да се проведат във вече оповестените часове и места, както следва:

 • В Бургас – 15 януари 2022 г. /събота/ от 10:00 ч. в Международния конгресен център Бургас;
 • В Пловдив – на 16 януари 2022 г. /неделя/ от 11:00 ч. в Международния панаир Пловдив.

Накратко, приложените по-долу покани вече не са актуални. Своевременно ще съобщим за насрочените нови дати.

За обновената информация следете сайта ни, както и платформата на Bulgaria Wants You https://bulgariawantsyou.com/events

До скоро!

Отворено писмо от НПРО до премиера Кирил Петков относно липсата на диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване на изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Липсата на диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване на изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Много пъти вече представителните организации на работодателите на национално равнище изпращат искания до Вас за среща, по време на която да обсъдим действени решения за преодоляване на кризата – около цената на електроенергията и на цената на природния газ за небитовите потребители, която става все по-драматична и заплашва българските предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените вместо на доходите и масово обедняване. За съжаление, нямаме нито отговор, нито насрочена среща.

Многократно предупредихме, че предложените  мерки от страна на правителството не са работещи на фона на ситуацията с цената на природния газ и електрическата енергия в  конкурентни на България икономики. Схемата за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия с таван в размер на 30% от действителната пазарна цена обезсмисля заявлението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата между действителната пазарна цена за м. юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец при цени над 300 лева. При цена 800 лева например, каквато среднодневна цена вече сме имали, компенсацията ще се ограничи до 240 лева, а ще останат ефективно за плащане невъзможните 560 лева за мегаватчас. При такава картина много първоешелонни и структуроопределящи предприятия ще ограничат и поетапно спрат работа.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящето писмо към Вас се обръщат за пореден път всички национално представителни работодателски организации с настояване за организиране на незабавна среща с Вас, на която в спешен порядък да се изясни възникналата крайно опасна за икономиката и социалния мир ситуация.

Призоваваме Ви за максимална бързина, концентрация и съгласуваност в действията на държавните институции в незабавен и конструктивен диалог с нас, тъй като вярваме, че само по този начин може да бъдат намерени решения. Ние не искаме да водим диалог през медиите.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,                                                               
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ,                                  
ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ И ССИ

Организациите на бизнеса обсъдиха с вицепремиера Корнелия Нинова спешни компенсации за цената на електроенергията

Национално представителните организации на работодателите – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ обсъдиха с вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова спешни компенсации за цената на електроенергията за месеците декември 2021 – март 2022. За работодателските организации подкрепата трябва да е в размер на 75% от разликата между прогнозната цена на КЕВР и цената на борсата.

Петте организации бяха единодушни, че не бива да бъде поставян таван на компенсациите, тъй като цената на електроенергията е непредсказуема и има вероятност през януари на европейските пазари да достигне нива от над 600 евро за мегават час. АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ обаче считат, че е задължително да се въведе долен праг от 150 лв., за да се избегне свръхкомпенсиране при някои предприятия.

Photo1

Като основни източници на финансиране за компенсациите бяха посочени извънредните приходи от ДДС в бюджета, излишъка на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. За представителите на бизнеса компенсирането на безпрецедентно високите цени на електроенергията в България е най-важната и спешна задача пред правителството и очакват решение за нея да бъде дадено още тази седмица.

Работодателските организации бяха категорични, че Европейската комисия е дала възможност всяка държава-членка да изработи и прилага собствен механизъм за компенсации.  В България на пазара „Ден напред“  за 21 декември за мегаватчас е  669,61 лв., при прогнозна пазарна цена, (според която е определена цената за бита) от 119 лв. Според изчисленията на работодателските организации при тези цени свръхпечалбата на АЕЦ „Козлодуй“ само за месец декември ще е в размер на над 400 млн. лв. Добрата новина за страната ни е, че тези надвзети от предприятията суми остават в у нас и с тях може и трябва да се компенсират 630–те хиляди потребители на свободния пазар.

По думите на Корнелия Нинова до дни ще бъде обявен компенсаторен механизъм за подпомагане на бизнеса и енергийните дружества. Тя заяви, че е привърженик на мораториума, защото така се предпазват домакинствата и семействата, но той трябва да върви заедно с компенсаторни мерки за бизнеса и доставчиците на услуги от общ интерес – електроразпределителни дружества, топлофикации и „В и К“ дружества. Министърът на икономиката и индустрията беше категорична, че не само мерките са важни, но и бързината, с която ще се прилагат.

По време на срещата с работодателските организации са обсъдени още продължаването на антикризисните мерки през 2022 г. за пострадалите сектори с ограничения в работата, възстановяването на работата на Националния икономически съвет, препоръки към Бюджет 2022, намаляването на административната тежест, за което представителите на бизнеса са внесли 200 предложения за отпадане или промени в подзаконови нормативни актове, финансирането и подкрепата за инвестиции  на микро, малките и средни предприятия.

Писмо оносно промяна на срока на действие и размера на компенсация за високите цени на ел. енергия за небитовите потребители

Изх. № 418/14.12.2021 г.

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                       

КОПИЕ ДО

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
ЕВРОФОНДОВЕТЕ И
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИКАТА И
ИНДУСТРИЯТА И МИНИСТЪР ПО
ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

Относно: Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Действащата понастоящем Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение на Министерския съвет № 739/26.10.2021 г., предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските потребители за цените на електроенергията за м. октомври и м. ноември 2021 г. Този размер на компенсацията е

непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh.

Срокът на действие на тази мярка изтече, а борсовите цени на електроенергията продължават да нарастват. Средноаритметичната цена за м. октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за ноември 2021 г. е 408,18 лв./MWh (289,18 лв./MWh над прогнозната пазарна цена).

Имайки предвид тези обстоятелства, смятаме, че компенсаторният механизъм следва да продължи докато има екстремно високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер. С оглед на това предлагаме:

 1. Да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде актуализиран на 217 лв./MWh (75% от разликата между ноемврийската цена и прогнозната пазарна цена). Тази мярка вече има категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен пазар и ги адресира по ясен, равнопоставен начин. Източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Смятаме, че компенсациите следва да се изплащат докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им – 75% от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена.
 2. Водени от разбирането, че следва да се разработят спешно механизми за устойчиво ценообразуване на произведената и предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници (битови и небитови), отчитайки справедливо интересите им, предлагаме експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел на структура и размер на специфични ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия.
 3. Като важна допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители предлагаме и създаване на платформа на борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност, които да бъдат разработени допълнително, да могат да наддават за дългосрочни договори. Подобен механизъм би съответствал на чл. 3, б. о) от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия.

Комбинирането на гореописаните три мерки, отчитайки потенциален кумулативен ефект – така че да не се постигне свръхкомпенсиране на едни за сметка на други участници на електроенергийния пазар (напр. може да се обоснове стойността 150 лв./MWh като резултативна цена след приложимите компенсационни механизми), убедени сме, ще доведе до справедливо редуциране на безпрецедентния ценови натиск над крайните потребители – както битови (през регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на функциониране на свободния пазар).

Въпреки отминалите избори и очакванията за съставяне на ново правителство на страната Ви призоваваме да вземете решение като действащ Министерски съвет за удължаване на срока на действие и изменение на размера на компенсацията по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия поради неотложността на ситуацията.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ,                              

ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА                                                       

АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ И ССИ         

 

            

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ПИСМОТО:

 • АСОЦИАЦИЯ APPLIA БЪЛГАРИЯ – АПЛИА БГ;
 • АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА;
 • АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПИПЕР;
 • АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ;
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА;
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО ПРАНЕ;
 • АСОЦИАЦИЯ ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И ТЕХНОЛОГИИ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВАГОНОСТРОИТЕЛНИ И ВАГОНОРЕМОНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ИНКАМИНГ АГЕНЦИИТЕ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ИНДУСТРИЯТА ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ – СПИРИТС БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БИЗНЕС СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И СЧЕТОВОДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО;
 • АСОЦИАЦИЯ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА;
 • АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР
 • АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ПРЕВОЗВАЧИ НА ГОРИВА;
 • АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА АСАНСЬОРИ
 • АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА;
 • БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ;
 • БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ;
 • БРАНШОВА КАМАРА ПО КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
 • БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКТИЛ И ОБЛЕКЛО;
 • БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ;
 • БЪЛГАРО-КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛAТА;
 • БЪЛГАРО-РУСКО ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ФИТНЕС;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНИ;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯТА;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ БРОКЕРИ И АГЕНТИ;;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
 • БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА МАШИНОСТРОЕНЕ;
 • БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА;
 • БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА;
 • БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ;
 • БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА;
 • БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ;
 • БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА КАМАРА ОХРАНИТЕЛИ И ДЕТЕКТИВИ;
 • БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА;
 • БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ;
 • БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА;
 • БЪЛГАРСКИ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ;
 • БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ;
 • БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ;
 • ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА;
 • ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА;
 • ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КЛЪСТЕР;
 • ИНДУСТРИАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПЛОВДИВ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ – ПАЗАРДЖИК И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ГАБРОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ДУПНИЦА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ СЛИВЕН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЯМБОЛ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА ВРАЦА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • КАМАРА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ;
 • КЛУБ НА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ КЪРДЖАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • КЪРДЖАЛИЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ;
 • НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ НА ХЛЕБАРИТЕ И СЛАДКАРИТЕ;
 • НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА;
 • НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ВОДОПОЛЗВАТЕЛИТЕ;
 • НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООРПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ;
 • НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ;
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ;
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО;
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ;
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА;
 • НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ;
 • НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА;
 • НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КАМАРА
 • НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ;
 • ПАЗАРДЖИШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЕРНИК И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА БЛАГОЕВГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА СМОЛЯН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА ХАСКОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ЗАЕТОСТТА;
 • СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ;
 • СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ;
 • СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – БУРГАС;
 • СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КАМЕНОДЕЛЦИ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
 • СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЗАЕТИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ – ВЕЛИНГРАД И ЗАПАДНИ РОДОПИ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПАЗАРДЖИК И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПАНАГЮРИЩЕ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СДРУЖЕНИЕ ПОДКРЕПА ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС;
 • СДРУЖЕНИЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА;
 • СДРУЖЕНИЕ САПАРЕВА БАНЯ – 103 ГРАДУСА – ПАНИЧИЩЕ;
 • СДРУЖЕНИЕ СОБСТВЕНИЦИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ;
 • СДРУЖЕНИЕ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО;
 • СИЛИСТРЕНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • СТОПАНСКА КАМАРА – СТАРА ЗАГОРА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА БОТЕВГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ВАРНА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ДОБРИЧ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА КОЗЛОДУЙ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА КОСТЕНЕЦ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА КЪРДЖАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА КЮСТЕНДИЛ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ЛОВЕЧ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА МОНТАНА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ПЛЕВЕН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА РАДНЕВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА РАЗГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА САНДАНСКИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА СИЛИСТРА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ШУМЕН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СЪЮЗ НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
 • СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА;
 • СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • СЪЮЗ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ МОМЧИЛГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СЪЮЗ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
 • СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ;
 • СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ АРДИНО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КИРКОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КРУМОВГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СЪЮЗ ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ;
 • СЪЮЗА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ;
 • СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ-ВАРНА;
 • ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА БУРГАС И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВРАЦА;
 • ХАСКОВСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ;
 • ЧИТАЛИЩНО СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ – 2010 Г.“.

Добрин Иванов връчи голямата награда в конкурса IR AWARDS 2021

Изпълнителният директор на Асоциация на индустриалния капитал в България Добрин Иванов връчи голямата награда „Най-добър директор връзки с инвеститорите“ в конкурса IR AWARDS 2021. Призът спечели Деница Стефанова, „Алтерко“ АД.

„Благодаря за възможността да връча тази изключително важна награда. Директорите връзки с инвеститорите са последното свързващо звено между компанията и хората, които влагат средства в акциите и облигациите му. Те са тези специалисти, които изграждат и поддържат доверието в компанията и знаят как да съобщят важната корпоративна информация. За мен е изключителна чест да връча наградата на Деница Стефанова, директор връзки с инвеститорите в „Алтерко“ АД“, заяви Добрин Иванов.

През 2021 г. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България организира за седми път IR AWARDS. Конкурсът се проведе в пет категории – „Най-добра IR електронна страница“, „Най-добри IR инициативи“, „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск“, „Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица“ и „Най-добър директор връзки с инвеститорите“.

Журито, което определи победителите, бе в състав проф. Бистра Боева, член на Националната комисия по корпоративно управление, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, Петко Кръстев, председател на Българска асоциация на управляващите дружества, Радослава Масларска, председател на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Евелина Милтенова, председател на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

АИКБ отбеляза четвърт век от създаването си с официален коктейл в Софийската опера и балет

Снощи Асоциацията на индустриалния капитал в България отпразнува официално 25-я си рожден ден. Сред гостите бяха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-председателят на 47-то Народно събрание на РБ Кристиан Вигенин, дипломати, редица народни представители, представители на изпълнителната и законодателната власт, на общинската и държавната администрация, на социалните партньори, председатели на бизнес, браншови, синдикални и неправителствени организации, ректори на висши учебни заведения, медии и др.

За нас беше чест и удоволствие да отпразнуваме заедно с вас 25-я рожден ден на Асоциацията на индустриалния капитал в България!

Разгледайте ТУК някои от поздравителните адреси, които получихме до този момент. Още снимки от събитието ще намерите във Фейсбук страницата на АИКБ.

Покана за пресконференция за представянето на новия Под-индекс „Заетост на светло“ и предварителните данни за стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“

Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“ имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция за представянето на новия Под-индекс „Заетост на светло“ и предварителните данни за стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ в рамките на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Събитието ще се състои на 10 декември 2020 г. (петък) от 10:00 часа в хибриден формат в Конферентната зала на АИКБ, находяща се на ул. Тракия №15 (за журналистите, които имат зелен сертификат) и чрез онлайн платформата ZOOM, за тези които не могат да представят такъв (линк за срещата в края на поканата).

Участие ще вземат г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, проф. д-р Стефан Петранов, ръководител на екипа, създал Композитния индекс „Икономика на светло“ и Под-индекса „Заетост на светло“ и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта.

Композитният индекс „Икономика на светло“ (КИИС) е иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на неформалната икономика, както у нас, така и на европейско равнище. Всяка година неговата стойност показва на обществеността в числов израз каква е стойността на светлата част от икономиката в страната.

Разработеният нов Под-индекс „Заетост на светло“ е специфична съставна част на актуализирания КИИС, като се фокусира само върху сивите практики, свързани с трудовия пазар.

Предварително Ви благодарим и Ви очакваме! Вашето присъствие е важно за нас!

Моля да потвърдите участието като изпратите имена, медия и имейл/телефон за обратна връзка по имейл.

Линк за включване през платформата ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/87491680437?pwd=eEt6VjZBNGFId2Vqa1ltb0sreXBPUT09

Meeting ID: 874 9168 0437

Passcode: 498403

АИКБ и SOS Детски селища България сключиха споразумение за сътрудничество

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „SOS Детски селища България“ сключиха споразумение за сътрудничеството. Документът беше официално подписан от председателите на Управителните съвети на двете организации Васил Велев и Веселин Комитов.

„Всеотдайната работа на SOS Детски селища България през всички тези години буди у нас огромно уважение и възхищение. Винаги ще има икономически кризи, но ние вярваме, че трябва да се помага дори когато е трудно, точно защото е трудно. За АИКБ сътрудничеството с вас е добра възможност да насърчим българския бизнес да извършва още повече добрини“, заяви Васил Велев по време на подписването.

АИКБ заяви готовност да включи младежи от „SOS Детски селища България“ в квалификационните обучения, които всяка година провежда за безработни лица. По този начин те ще имат възможност да придобият квалификация и стаж в работещото предприятие, в което в последствие и да останат на работа. По данни на Асоциацията всяка година в квалификационните им програми, които са по заявка на работодатели, се обучават между 1 000 и  2 000 души, от които половината веднага след тях намират трайно работа в предприятията.

Сдружението, което е първата гражданска правозащитна организация у нас, която предоставя директна грижа за деца в риск, представи значителния си опит в развитието на центрове за обществена подкрепа. Тяхна основна задача е да предотвратят излизането на децата от семейството, като оказват подкрепа на семействата по здравословни, финансови и социални проблеми. Сдружението подкрепя и младежи чрез програмата “Начало на самостоятелен живот” – основната форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS грижа, живеят самостоятелно извън SOS младежкия дом, работят или учат, но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно в живота. Програмата има за цел да насърчи старта на младежите в самостоятелния им живот, при намиране на работа, място за живеене и възможности за реализация, продължаване на образованието във ВУЗ. Сдружението оказва консултативна и финансова помощ на младежите в рамките на 3 години след напускане на грижа.

По време на подписването беше обсъдена в дългосрочна перспектива и възможността АИКБ и „SOS Детски селища България“ да работят за разширяване на експертизата и възможността за въвеждане на интегриран подход за подкрепа на възрастни хора, които помагат при обучението и отглеждането на деца и младежи.

„Няма да скрия щастието си от подписването на споразумение с една от най-уважаваните и влиятелни работодателски организации. Познаваме АИКБ и сме впечатлени от начина, по който защитавате важните за бизнеса и икономиката на страната ни приоритети. Вашата експертиза е изключително ценна за нас и вярвам, че заедно ще успеем да реализираме общи проекти“, каза председателят на УС на „SOS Детски селища България“ Веселин Комитов.

Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата предлага АИКБ

Методика за превенция на недекларираната заетост ще помага на работодателите да не допускат сиви практики

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предложи законодателни промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост, като сред основните са изработване и въвеждане на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, промени в социално-осигурителната отговорност на работодателя и работника и връщане на справедливостта и доверието в пенсионно-осигурителната система. Освен промените в нормативните документи АИКБ представи и Методика за превенция на недекларираната заетост, която е с практическо приложение и е насочена към управление на човешките ресурси. Предложенията бяха обсъдени с представители на МТСП, НАП, НОИ, НСИ, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, граждански организации, работодатели и заети лица по време на специално организирана кръгла маса по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“.

„Целта на днешната кръгла маса е да съберем мнения и реакции най-вече от институциите и организациите, които пряко са заинтересовани от предложенията за законодателни промени и Методиката за превенция на недекларираната заетост. Това ще ни помогне да постигнем баланс между държавните институции, работодателите и синдикатите и да подготвим предложенията за едно по-широко разпространение и популяризиране. Крайната ни цел е да ги превърнем в действащи норми и инструменти. Последните данни, с които разполагаме ни показват, че сивият сектор у нас е 21,5%, при този размер щетите за бюджета възлизат на над 10 млрд. лв. годишно. За АИКБ абсолютно постижима цел е да работим за намаляването на дела на сивата икономика с 5%, което от своя страна би довело да 2,5 млрд. лв. повече приходи“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

Пакетът от 51 мерки е разделен в три големи групи, като за всяка една мярка е разработено конкретно предложение за институционализиране насочено към компетентните институции и организации. Първата група има за цел създаване на нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Чрез втората ще се търси повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство. А последната е с фокус върху повишаването на данъчната дисциплина на населението като цяло, и в частност на работодателите и наетите лица.

„Явлението заплащане в плик е една от най-порочните практики, които лишават работниците от техните права, засягат производителността и качеството на труда, отразяват се негативно на бюджета и пенсионната система. Въпреки последователните и упорити действия за пресичане на тази лоша практика, от която боледува пазара на труда в България, проблемът остава. Правителството предприе комплекс от мерки за изсветляване на икономиката като целта от една страна е да се защитят трудовите и осигурителните права на работещите, а от друга да се създадат условия за лоялна конкуренция между предприятията. Вярвам, че доброто сътрудничество, което сме изградили с АИКБ през годините, ще продължава да дава добри резултати при съвместната ни борба със сивата икономика“ посочи г-н Гълъб Донев, министър на труда и социалната политика

Направените предложения са насочени към промени в начина на определяне на минималната работна заплата, регулация на нови форми на заетост, облекчаване на процедурите за наемане на работници на еднодневни трудови договори, укрепване на работата на контролните органи и други.

IMG_2247

Последните изследвания и проучвания, които АИКБ е извършила, показат по категоричен начин, че има необходимост от повишаване на правната култура на населението. Препоръката е да се въведе такава дисциплина както в средните училища, така и в първите курсове на висшето образование, като нивото на преподаване се съобрази с възрастовите групи. Така още в ранна възраст младите хора ще получават достоверни знания за трудовото законодателство, ще са наясно как се извършва наемането на лица и какво включва трудовото и осигурителното законодателство.

„За преодоляване на недекларираната заетост трябва всички участниците в трудовия процес да работят заедно, но работодателите са тези, които трябва да поемат инициативата. За ГИТ е изключително важно обсъжданите предложения да гарантират ефективността на контрол на съответните органи. Средствата, които постъпват от данъци и осигуровки помагат за социалната сигурност на работещите. Апелирам при подготовката на законодателни промени да се търси баланса между гъвкавостта на трудовите и осигурителни отношения и правата на работещите. Считам, че методиката за превенция на недекларираната заетост, ще ни е изключително полезна.“ – сподели инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда.

Методиката за превенция на недекларираната заетост представлява съвкупност от методически инструкции, правила и съвети за прилагането на инструменти за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Основната ѝ цел е да запознае работодателите с потенциалните възможности за прилагането им.

В методиката са описани два типа стратегии и инструменти – за браншови организации и такива, приложими за предприятия. Те са конструирани с идеята да бъдат прилагани и лесно адаптирани от компании от всички икономически дейности и браншове. Методиката вече е преминала успешно тестване в 64 предприятия.

Предложенията за законодателните промени и Методиката за превенция на недекларираната заетост са резултат от редица проучвания, интервюта и обсъждания с работодатели, представители на институциите, браншови организации и работници/служители, както и представители на неправителствения сектор. 

1 2 3 35