Категория: Събития

АОБР: Каква е цената на природния газ за м. юли?

„За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената на природния газ“, се изтъква в писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) във връзка с все още неясната цена на природния газ за м. юли. „Като дългогодишни клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяваме поредния си протест срещу практики от този тип и настояваме за незабавно изясняване на ситуацията с цената“.

Вижте по-долу пълния текст на писмото:

Изх. № 05-20-3/05.07.2022 г. ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

КОПИЕ:  

Г-Н ЛЮДМИЛ ЙОЦОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТНОСНО: Липса на заявление за утвърждаване на цена на природния газ, доставян от „Булгаргаз“ ЕАД, за м. юли 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Понастоящем нито на уеб-сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уеб-сайта на „Булгаргаз“ ЕАД има информация за подадено заявление до Комисията от страна на обществения доставчик за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г.

Съгласно договорите за доставка, сключени между „Булгаргаз“ ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена.

Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ. Нещо повече, нарушава се установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявление на първо число на месеца, която даваше възможност за известно планиране на разходите за природен газ.

За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената на природния газ. Доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би следвало „Булгаргаз“ ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система, следователно – да може да формира доставна цена.

Енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление. Те допринасят за сигурността на пазара в страната. Като дългогодишни клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяваме поредния си протест срещу практики от този тип и настояваме за незабавно изясняване на ситуацията с цената.

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ,

Председател на УС на БСК и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ

Мускулно-скелетните увреждания се нареждат на 2-ро място по размер на икономически загуби за обществото

Мускулно-скелетните увреждания се нареждат на 2-ро място по размер на икономически загуби за обществото. Сумарно в някои страни на ЕС тези загуби достигат до 2% от БВП. Според статистика от последните години всеки четвърти работник, или около 120 млн. души, в ЕС страда от хронични мускулно-скелетни увреждания. Това стана ясно по време на проведената вчера национална конференция „Мускулно-скелетните увреждания във фокуса на превенцията и рехабилитацията“, която се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и Центъра за превенция на здравето. Във фокуса на дискусията бяха въпроси относно диагностиката и рехабилитацията на професионално обусловените мускулно-скелетни увреждания (МСУ), както и добри практики, показали резултатност.

„Като най-представителната работодателска организация Асоциацията на индустриалния капитал съзнава своята най-голяма отговорност, а именно опазването на здравето и живота на работниците. Затова насърчаваме членовете си непрестанно да обогатяват практиките по превенция на здравето и безопасността на работниците. Мускулно-скелетните увреждания могат да бъдат предотвратени и контролирани чрез интегриран подход, включващ подобряване на условията на труд и организацията на трудовия процес, обучение и реализиране на програми за повишаване на здравната култура и мотивиране за здравословно поведение, въвеждане на съвременни форми за динамично здравно наблюдение и други“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев при откриването на конференцията.

Като най-застрашени от проява на мускулно-скелетни увреждания бяха посочени нискоквалифицираните работници и възрастните служители. Статистическите данни показват още, че по-често жените страдат от подобни увреждания. Проявленията на МСУ се срещат най-често в секторите „Селско стопанство“, „Строителство“, „Преработваща промишленост“, „Транспорт“, „Социални дейности“, както и н ИТ и финансовия сектор, заради липсата на достатъчно движение по време на работния процес.

По думите на изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова през последната година агенцията е извършила редица проверки, свързани с безопасните и здравословния условия на труд на предприятия от строителния и хранително-вкусовия сектор. Те са показали, че 2/3 от работодателите са изготвили оценки за предотвратяване на рискове за възникване на мускулно-скелетни увреждания на служителите.

Експертите по трудова медицина отбелязаха, че е най-трудно е да се мотивират хората сами да обръщат внимание на симптоми на опорно-двигателния им апарат. Те посочиха още, че най-често проблемите започват да се проявяват с навършване на 40 години. Сред оплакванията с най-голям дял при мускулно-скелетните увреждания са болките в гърба и кръста, следвани от тези в ръцете и рамената. За да бъдат предотвратени сериозни усложнения експертите посочиха, че трябва всеки човек да следи симптоми като болка, оточност, повишена чувствителност и изтръпване.

За повече информация, разгледайте Практическо ръководство: „Превенция на мускулно-скелетните увреждания при работа. Скрининг за ранно идентифициране“.

Депутати припознаха предложения на АОБР за компенсиране на небитовите потребители

Днес, 23.06.2022 г., в деловодството на Народното събрание бяха внесени три законопроекта за промени в Закона за държавния бюджет (вх. №47-254-04-242, вх. №47-254-04-244 и вх.№47-254-04-256), чрез които депутати от ПП, ГЕРБ и БСП са припознали предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Очаква се до края на деня да бъдат депозирани още законодателни предложения от страна на други политически сили.

Внесените проектозакони, както и предложенията на АОБР целят да се регламентира дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за свръхвисоките цени на ел. енергията до отпадане на основанията за това. Действието на съществуващия механизъм за компенсация изтича в края на м. юни 2022 г., като не са предложени или приети гаранции за продължаването му през втората половина на годината, а проблемът със свръхвисоките енергийни цени продължава да съществува, което поставя под риск конкурентоспособността на предприятията и задълбочава инфлационните процеси.

Във връзка с горното, членовете на АОБР изказват благодарност към вносителите на законопроектите и изразяват очакване, че и останалите народни представители ще ги подкрепят в пленарната зала.

АОБР призовава членуващите в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ компании да проследят внимателно гласуването на цитираните по-горе проектозакони, да си направят съответните изводи за отношението на отделните политически сили към българския бизнес и на тази база да вземат решение кого да подкрепят на потенциалните нови парламентарни избори.

С оглед актуалната ситуация АОБР отменя планирания за 28 юни протестен митинг.

Национална конференция на тема „Мускулно-скелетните увреждания във фокуса на превенцията на здравето на работещите“ ще се проведе на 29 юни

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Националната конференция на тема: „Мускулно-скелетните увреждания във фокуса на превенцията на здравето на работещите“. Събитието ще се проведе на 29 юни 2022 г. (сряда) от 10:00 до 15:00 часа в хотел “КООП”, град София. Има възможност и за онлайн участие в събитието, като при заявяване на такова, линк ще Ви бъде изпратен допълнително.

Непрекъснато нараства делът на работещите с мускулно-скелетни увреждания, поради нерешени проблеми на превенцията и рехабилитацията. Целта на събитието е да се поставят тези проблеми на вниманието на заинтересованите страни. Във фокуса на дискусията ще бъдат въпроси относно диагностиката и рехабилитацията на професионално обусловените мускулно-скелетни увреждания, както и добри практики, показали резултатност. Темата е изключително актуална във връзка с нарастващия брой на работещите продължително с видеодисплей, както и големия брой индустриални работници с продължителна неблагоприятна работна поза и/или извършващи ръчна работа с тежести.

Успешното провеждане на конференцията ще даде възможност да бъдат прилагани добрите европейски практики за превенция, диагностика и рехабилитация на мускулно-скелетните увреждания и други като биологичните агенти при работа и т.н.

Надяваме се, че ще имате възможност да вземете участие в конференцията.
Молим да потвърдите участието си до 24 юни 2022 г.

Приложения:

Станете част от най-мащабния форум за иновации и технологии – лятното издание на Webit Impact Forum

На 28 юни в София Tех Парк ще се проведе лятното издание на Webit Impact Forum. Посланието на форума е „Инвестирай бъдещето си“, като сред темите са “отговорните финанси”, ESG и устойчиви бизнес решения, иновации в здравеопазването, финансите, транспорта, AI, EdTech and Human Capital и много други.

Организаторите Ви канят да станете част от най-мащабния форум за иновации и технологии, където ще се срещнете с целия бизнес елит на България, иноватори, инвеститори, политици и стотици международни гости и топ лектори от цял свят.

Не пропускайте да видите Каси Козирков (главен учен по решенията в Google), Кейт Сонделринг (комисар в Комисията за равни възможности за заетост в САЩ), Андреас Бекман (регионален изпълнителен директор на WWF за Централна и Източна Европа), Тим Дрейпър (инвеститор в SpaceX, Tesla, Hotmail, Skype и др.), Хендрик Барнис (управляващ най-големия европейски фонд – EarlyBird), проф. Асена Сербезова (министър на здравеопазването) и много други.

Част от Webit е и най-голямото в света състезание за стартиращи компании Founders Games, за което ежегодно кандидатстват над 4000 стартъпа от целия свят, които се оценяват от международно жури от топ инвеститори в различни вертикали. Общият награден фонд на състезанието за тази година е 6 млн. долара – нещо невиждано до този момент и с потенциал да се разраства още повече в следващите си издания.

АИКБ е партньор на събитието. В тази връзка членовете на АИКБ могат да се възползват от специална 20% отстъпка от цената на билета.

Можете да резервирате своето участие тук: https://www.webit.org/2022/impact/tickets.php

За да ползвате отстъпката, следва да запишете кода за отстъпка при регистрация: AIKB676. Кодът намалява цената за закупуването на 1 билет.

В партньорство с АИКБ: Първи национален форум „Живот и кариера – защо в България?“ на 9 юни 2022 г.

Пандемията от Covid-19 ни изправи пред нови предизвикателства, но и ясно очерта кои са професиите на бъдещето и какви са най-важните качества, които всеки трябва да притежава в реална бизнес среда. В условията на извънредна ситуация трябваше бързо да се трансформират всички сфери на нашия живот.

По-иновативните компании успяха да се адаптират към новата реалност и направиха скок в развитието си. Зад всяка добра инвестиция стои екип с визия за бъдещето, който е изработил печеливша и устойчива стратегия и не се страхува от промени – качествените кадри са най-важният двигател за всеки бизнес.

За съжаление, на пазара на труда в България липсват подготвени специалисти на всички нива и тази негативна, устойчива тенденция няма как да се промени без целенасочена държавна политика. Истината е, че възможности за КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ не липсват. И те ще станат повече, ако ги покажем на българите в чужбина, ако разберем какви са мотивите им за избора и най-важното – ако задържим своите таланти тук, в България.

В тази връзка Economic.bg, Bulgaria Wants You и Движение за национална кауза (ДНК) обединяват усилия, за да реализират първия Национален форум „Живот и кариера – защо в България?“. Той ще се състои на 9 юни 2022 г. във Форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк.

Патрон на форума е вицепрезидентът Илияна Йотова, а Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е негов партньор. „Убедени сме, че мнението и експертизата на членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България са изключително важни за дефиниране на проблема с кадрите и търсенето на решения за стабилизиране на пазара на труда у нас. Ще се радваме да споделите своята визия по време на дискусията, за да може да бъде изработена адекватна стратегия, която да е от полза на бизнеса“, подчертават организаторите в поканата си за съвместна работа.

В рамките на събитието ще се проведе Национална дискусия с участието на:

 • Илияна Йотова – вицепрезидент на Р България;
 • Антоанета Цонева – народен представител и председател на Комисията по политиките за българите извън страната;
 • Любомир Каримански – народен представител и председател на бюджетната комисия;
 • Николай Денков – министър на образованието и науката;
 • Даниел Лорер – министър на иновациите и растежа;
 • Тошко Йорданов – народен представител;
 • Национално представителни работодателски организации и синдикати;
 • Ректори на университети;
 • Представители на студентски организации;
 • Успели българи от страната и чужбина – студенти и предприемачи;
 • Граждански сектор.

С изказвания и мнения ще се включат онлайн българи от страната и чужбина (Лондон, Ню Йорк, Токио и др.), които ще споделят своя личен опит и гледна точка за възможностите за живот и кариера в България.

Втората част от форума е посветена на кариерното развитие. Ще се даде възможност на топ специалисти от света на бизнеса и смели предприемачи да споделят безценните си познания и професионален опит тук, в страната ни. В изложбената част на събитието ще са разположени щандове на отговорни работодатели, които ще презентират дейността си и ще търсят нови таланти за потенциални свои служители.

За пълна програма на събитието и съдействие: Виктория Илкова (ilkova@economic.bg)


Организаторите:

 • Еconomic.bg е водеща икономическа медия, която представя най-актуалните бизнес, финансови, пазарни и политически новини от България и света. Аудиторията на Economic.bg са активно работещи мениджъри, специалисти и независими предприемачи.
 • Bulgaria Wants You е онлайн платформа от ново поколение, която обединява в един сайт освен обяви за работа, калкулатор и видео съдържание за компаниите и градовете у нас, но и информация за стандарта, средата и начина на живот в региона на бъдещата им месторабота.
 • Движение за национална кауза (ДНК) е неправителствена организация, активно ангажирана в борбата с негативните демографски тенденции у нас. Чрез информационни кампании и инициативи НПО-то цели да насочи общественото внимание върху конкретните фактори, които обуславят демографския проблем на България.

Насроченият за 18 май национален протест се отлага, но организациите остават в протестна готовност

Получено е уверение, че за м. юни, за третото тримесечие и нататък бизнесът може да планира дейността си, като смята енергията на цени между 220 и 260 лв.

Насроченият за 18 май 2022 г. Национален протест „За сигурна енергия на достъпни цени“ се отлага, но организаторите остават в протестна готовност, в случай, че постигнатите днес с представителите на правителството договорености, не бъдат изпълнени. Това стана ясно на проведена днес (16 май) пресконференция, с участието на ръководителите на с участието на ръководителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“.

По време на проведения по-рано през деня разговор в Министерския съвет (с министър-председателя Кирил Петков, вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов) представителите на бизнеса и синдикатите са договорили следното:

 1. За месеците май и юни 2022 г. потребителите на ел. енергия на свободния пазар да получат компенсация в размер на 80% за сумите над 200 лв. на мегаватчас и без горен праг на компенсацията;
 2. През месеците май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г.
 3. До края на настоящата седмица в Народното събрание да бъде внесен законопроект за изменения и допълнения на Закона за енергетиката, с който да се въведе допълнително облагане на неочакваните печалби на всички производители на ел. енергия;
 4. През следващия ценови период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа средносрочно решение за цените на електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-неблагоприятни от тези през май и юни 2022 г.
 5. Да се разработи механизъм за въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен праг цената да не е субсидирана от държавата.
 6. На 17 май, вторник, от 15.00 ч. да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която да участват легитимните национални и браншови организации.
 7. Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството.
 8. Да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

„Днес имахме конструктивен диалог с представителите на правителството. По отношение на ел.енергията това, което предлагаше правителството е, подът на подпомагане да е 225 лв. и да поемат 85% над тази стойност до средномесечната цена на БНЕБ. Категорично заявихме, че този вариант е неприемлив за индустрията и настояхме подът да е 200 лв. и над това всичко да се компенсира без горен таван. По отношение на природния газ постигнахме споразумение цената за април да се запази и всичко над тази цена да се компенсира за май и юни. Очакваме, разбира се, в дългосрочен план, с дългосрочни договори да постигнем цена, по-добра от тази, която имаме в момента, и се надяваме правителството да продължи да работи в тази посока. По отношение на транспорта, утре от 15 ч. ще има нарочна среща при премиера. По отношение на индексирането на договорите за строителство, когато има възлагания с публични среща, също се работи в посока спешна законодателна промяна. По отношение разплащанията с пътните строители – вече са разплатени около 120 млн. лв. Помолихме за ускоряване на процедурите, така че разходите на строителните компании да започнат да се възстановяват“, каза Добри Митрев, председател на БСК и ротационен председател за 2022 г. на АОБР. Той допълни, че работодателските организации категорично настояват, особено за електроинтензивната индустрия, да има възможност за сключване на дългосрочни договори на достъпни цени. „Това ще доведе до прогнозируемост и конкурентоспособност на икономиката. Това, връщайки се във вид на данъци и осигуровки, ще се отрази положително на всеки български гражданин“, каза ротационният председател на АОБР.

„Никой предприемач не желае компенсации. Никой предприемач не желае помощи. Всеки предприемач иска да работи и сам да формира и разходите, и приходите си. Системата се бъгна в цяла Европа. Компенсациите не са ни необходими, ако отразяват реалната цена на ел.енергията. По отношение на обвиненията за политика, всички ние представляваме повече от ¾ от българските предприятия и заетите в тях. В тях има привърженици на всички политически партии. Никой от нас не търси политически елемент в цялата тази работа. Говорим за икономика. Всички искаме за всеки един български гражданин сигурност, предвидимост, достойни доходи, справедливи цени“, каза в заключение Добри Митрев.

„Към момента исканията ни относно цената на енергията за май и юни ги смятаме за изпълнени, затова един протест мащабен за цена на ел. енергия и природен газ не би бил основателен.“, каза от своя страна председателят на АИКБ Васил Велев. По отношение промените в Закона за енергетиката Васил Велев обясни, че е редно да бъдат обложени свръхпечалбите на производителите на ел. енергия, които са ползвали обществени средства за изграждането на мощностите си и/или вече десет години продават на преференциални цени (значително над пазарните), субсидирани чрез ценовата добавка „Задължения към обществото“. Заедно с това, Васил Велев изрази опасения по отношение приемането на промените в Закона за енергетиката, като се обоснова с корпоративните интереси на немалка част от народните представители в сферата на електропроизводството (главно ВЕИ).

„За м. юни, за третото тримесечие и нататък може бизнесът да планира дейността си, като смята енергията на цени между 220 и 260 лв. Относно газа стана ясно и нещо друго – че на европейско равнище все пак проблясъците на здрав разум са достатъчни, за да се търси средносрочно устойчиво решение. ЕК в своето съобщение подчертава, че 40% от потреблението на природен газ в ЕС е от Русия – той не може да бъде заменен, нужни са 5-7 години, за да се изгради инфраструктура, да се изградят транспортни средства и в този период, ако не искаме да има срив на европейската индустрия, трябва да се постигне компромис по начина на плащане“, допълни Васил Велев.

„Много е важно диалогът между работодатели, синдикати и правителство да се води с легитимните представителни на национално равнище организации и техните браншови структури. Декларирахме, че ще пресечем всякакви опити да бъдат подменяни представителните организации по браншове и на национално равнище със случайни хора, които представляват само себе си. Също така, няма да приемем всяка критика към кабинета да се обяснява с намесата на Кремъл. Надяваме се, че тристранният диалог има шанс да се възстанови в европейския стандарт, какъвто България беше постигнала“, каза още Васил Велев.

Според зам.-председателя на БТПП Красимир Дачев, в енергетиката има много условности. „В газовата тръба тече 51% политика и 49% газ. Това, което нас ни интересува, е дългосрочното решение – днес получихме само обещания. Аз съм непоправим оптимист и вярвам, че ще стане по-добре“, каза Красимир Дачев. „Ние с две ръце подкрепихме енергетиката като отрасъл, да не прави компромис с инвестициите и ремонтите. В никакъв случай не искаме да обезкървим системата. Ние работим за такава система, която да е самовъзстановяваща се, да е печеливша. 95% от нашата енергия се произвежда от нискокалорийни въглища, които не са експортно конвертируеми, и от атомна енергетика, която се зарежда веднъж на три години, т.е. няма промяна в себестойността й сега. В момента има политическо говорене, което не отговаря на нашата действителност“, допълни зам.-председателят на БТПП.

„Оставаме в протестна готовност, първо, защото искаме да видим дали обещаното днес в МС ще се случи, защото и преди няколко месеца имахме такива срещи и обещания, но досега нищо не се случи. Имаме тръпчивото усещане, че може пак да не се случат нещата. Ще останем в протестна готовност и докато не видим, че има разбирателство и има компромиси в исканията на нашите колеги от Строителната камара, от транспортните организации и от Минно-геоложката камара“, каза Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. Той съобщи, че по предварителни разчети в протеста на 18 май е трябвало да се включат над 30 000 души. „Относно цената на ел.енергията нашите разчети показват, че средствата от свръхпечалбите на електропроизводителите са напълно достатъчни, за да се компенсира индустрията с това, което е договорено днес. От друга страна, не забравяйте, че увеличените приходи от ДДС и акцизи в бюджета се дължат основно на високите цени на ел.енергията. Така че тези компенсации не идват от парите за пенсионерите и пр. – това е пълен популизъм“, каза още председателят на КРИБ.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов декларира, че въпреки днешните разговори, КНСБ остава в протестна готовност, „ако всички тези мерки не се отразят върху цените на стоките и услугите“. „Инфлацията изяде увеличението на МРЗ и КНСБ ще настоява за спешно увеличаване на МРЗ и доходите“, каза още Капитанов.

„На срещата днес поставих въпроса за подпомагането на предприятията от системата на градския транспорт в цялата страна и получих отговор, който не е от най-обнадеждаващите, с изкл. на това, че правителството има готовност да увеличи своя дял в преференциалните карти за пътуване, но като цяло този дял в разходите на предприятията не е толкова голям, че да се решат техните проблеми. Така че моята прогноза е, че протестът на градския транспорт ще се проведе“, сподели от своя страна президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. „Напоследък по разни управленски столове насядаха хора, които обясняваха, че на този свят няма нищо по-прекрасно от протестите. Същите тези хора днес обясняват колко гадно, вредно и т.н. е протестирането. Забавлява ме малко този двоен аршин. И лицемерието е хубаво да има някакви граници“, допълни президентът на КТ „Подкрепа“.

Вж. ВИДЕОЗАПИС от пресконференцията

Обръщение до членовете на национално представителните организации на работодателите

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ

Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.)
промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ситуацията е още по-влошена и влошаваща се.

Затова национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ,

организират

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ

ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ

на 18 май 2022 г., от 12:00 до 17:00 часа, пред Министерския съвет

Протестираме, защото:

 • Цените на горивата и ел.енергията достигнаха непосилни за преобладаващата част от небитовите потребители нива.

По ценовата верига се стигна до лавинорастяща инфлация, която с всеки изминал ден изяжда доходите на всеки български гражданин.

 • Държавата си позволи да третира бизнеса, от чиито данъци се издържа, като просяк, чакащ подаяния. Не държавните чиновници, а ние сме държавата! Защото държава без платежоспособен и развиващ се бизнес, без работни места и без данъци не може да съществува – крайно време е това да бъде осъзнато!

Широко прокламираните „мерки“ в подкрепа на бизнеса всъщност са в пъти по-малко от обявяваните и са крайно недостатъчни, ненавременни и неефективни.

Бизнесът не иска помощи – бизнесът иска спокойна среда, в която сам да си изкарва парите, да поддържа работни места и да създава блага. Бизнесът иска сигурност и прогнозируемост на доставките и цените на суровините и връщане с подходящи мерки на това, което е надвзетото при източника  –  предприятията и хората.

 • В продължение на почти една година нито едно правителство не чу ясните прогнози, аргументи и предложения на бизнеса.

Тази управленска глухота доведе икономиката ни до настоящото безизходно състояние.

Тази управленска глухота води страната ни към икономическото дъно, откъдето трудно ще можем да се оттласнем, ако продължаваме да летим надолу с тези страшни темпове.

Затова настояваме за:

 1. Удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е необходимо: Компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на БНЕБ и цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран от СВРЪХпечалбите на производителите на енергия.
 2. Разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме получили по формулата в дългосрочния договор с “Газпром експорт”, да бъде поета като компенсация от бюджета.
 3. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени.
 4. Програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки.

В случай на неизпълнение на горните искания – ОСТАВКА на Правителството!

Нашият протест НЕ Е политически!

Нашият протест е ЗА:

 • спасяване на българската икономика,
 • прогнозируемост и конкурентоспособност,
 • спасяване на работните места и доходите,
 • намаляване на темповете на инфлацията,
 • спиране на обедняването на нацията.

Призоваваме всички, които не са съгласни с настоящия начин на управлението на българската икономика,
да се присъединят към нас на 18 май, в 12:00 часа, пред Министерския съвет на РБ (София, бул. Дондуков 1).

АИКБ подкрепя Career Show Tech 2022

За четвърта поредна година Асоциация на индустриалния капитал в България ще подкрепи форума Career Show Tech 2022, в рамките на който се очаква провеждането на лични видео срещи с над 2000 ИТ кадри.

Водещото кариерното събитие за ИТ професионалисти Career Show Tech 2022 ще се проведе на 19 и 20 май изцяло онлайн. АИКБ застава зад каузата над 2000 ИТ кадри да се свържат с работодатели от България.

Събитието ще се проведе виртуално в модерна платформа, която позволява лични видео срещи с кандидати от ИТ сектора. В платформата всеки работодател може да достига до професионалисти с конкретни умения, години опит, образование и др. Освен лични видео срещи, събитието предлага и целодневна семинарна програма с лекции, дискусии и работни групи в сферата на ИТ, високи технологии, кариера и развитие.

“Радваме се, че Асоциация на индустриалния капитал в България застава зад каузата на платформата за работа Career Show. През тази година отново отделяме специално внимание на ИТ сектора и нуждата от специалисти в него. Компаниите предлагат все по-добри условия на труд за ИТ професионалистите, допълнителни придобивки и най-важното – възможност за развитие и участие в международни проекти.” , споделя Симона Харизанова, съосновател на Career Show.

Всяка компания може да заяви участие в Career Show Tech на преференциални условия от тук: careershow.bg/employers/

АИКБ е сред партньорските организации на предстоящата конференция RE-Source Southeast 2022

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е сред партньорските организации, а зам. председателят на УС на Асоциацията Румен Радев ще бъде един от лекторите в предстоящата конференция RE-Source Southeast 2022. Тя ще се проведе на 31.05 и 01.06.2022 г. в София Тех Парк (форум „Джон Атанасов“, бул. „Цариградско шосе“ 111), а организаторите я определят като „основното събитие в Югоизточна Европа, посветено на възобновяемите корпоративни източници, което обединява промишлени и корпоративни потребители, разработчици на проекти, търговци на електроенергия и производители на енергия от възобновяеми източници“.

Сред останалите поканени лектори (за някои от тях се очаква потвърждение) личат имената на Еврокомисаря по енергетика Кадри Симсън, премиера Кирил Петков, вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, вицепремиера по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, Даниел Лорер – министър на иновациите и растежа, Александър Николов – министър на енергетиката, Радослав Рибарски – председател на енергийната комисия в парламента, Станислав Тодоров – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и др.

В контекста на глобалния енергиен преход към възобновяеми източници на енергия, конференцията RE-Source Southeast 2022 ще представи различни стратегии за декарбонизация в корпоративния сектор и възможностите, които зелената енергия отваря за постигане на предвидимост и сигурност на доставките на електроенергия. Тя е най-голямото събитие в региона, което има за цел да обедини индустриални и корпоративни потребители, търговци на електроенергия, производители на възобновяема енергия, разработчици от Югоизточния регион, както и ключови лица, вземащи решения в политиката. Събитието се провежда под егидата на RE-Source – водещия европейски форум за корпоративно използване на възобновяема енергия (https://resource-platform.eu) и се организирана от RE-Source Hub Southeast – Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) и Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА).

Ако участвате във форума, ще научите:

 • Какви са последните актуализации на политиките за възобновяема енергия в Югоизточна Европа;
 • Корпоративни споразумения за покупка на електроенергия (cPPA) – пазарни тенденции, финансиране, намаляване на риска;
 • Интегриране в мрежата на проекти за възобновяема енергия – планиране, подобрения, съхранение на енергия;
 • Стратегии за декарбонизация на промишлени и корпоративни потребители;
 • Стандартизираният договор за PPA на EFET – намаляване на транзакционните разходи и улесняване процеса на преговори между участващите страни.

Присъединете се, за да знаете най-актуалното от най-компетентните източници, да споделите опит и да правите бизнес с компании, които са активни или се интересуват от пазара на възобновяема енергия в България и Югоизточна Европа.

Преференциални условия за участие (валидна е само една от изброените по-долу отстъпки):

 • Индустриални и корпоративни консуматори, купувачи на възобновяема енергия, могат да се регистрират за участие безплатно (по един представител от компания);
 • За компании, членове на АИКБ – 30% отстъпка от редовната цена, чрез промокод: BICA;
 • Отстъпка за ранно записване – 20% до края на м. март.

Повече информация и регистрация за участие, на този линк.

1 2 3 37