Категория: Събития

Покана за пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)

2017-Jan-Logos_All-800x85

На 6 февруари 2017 г., понеделник, от 11.00 ч. в пресклуба на Българската телеграфна агенция (бул. „Цариградско шосе“ №49) ще се проведе пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Ръководителите на национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, ще представят пред представителите на медиите приоритетите на АОБР за 2017 г.

Участие в пресконференцията ще вземат: Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

През 2017 г. ротационен председател на АОБР е Асоциация на индустриалния капитал в България.

АОБР е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България. Асоциацията има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси на национално ниво и в рамките на Международната организация на труда и Международната организация на работодателите.

Вижте приложения текст на поканата. За контакт и повече информация: e-mail pr@bica-bg.org, тел. 02/963 37 56.

АИКБ започна изпълнението на нов европроект по ОП РЧР

IMG_7292n

На 02.01.2017 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България стартира изпълнението на дейностите по проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ № BG05M9OP0011.011-0002-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез  ОП РЧР 2014 – 2020 с период на изпълнение: от 02.01.2017 до 31.12.2018 г.

IMG_7279nПроектът включва общо седем дейности, включително управление на проекта и информиране и публичност.

Идентифицираните сектори, които ще обхване пилотно проекта са: машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Основната цел на проекта е да създаде пилотен модел за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните 15 години–дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика области и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в в размер на 2 324 300.00 лева.

През месец януари 2017 г. започнаха да се провеждат първите срещи между екипа за управление на проекта, ключовите експрети от страна на АИКБ и асоциираните партньори с цел подготовка на необходимите документи и уточняване на предстоящите задачи по основните дейности.

Повече за проекта може да прочетете тук!

В отворено писмо АИКБ категорично подкрепя позицията на Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта

2017-Jan12-Bus_Pernik-crop

Председателят на АИКБ г-н Васил Велев изпрати отворено писмо до д-р Александър Александров, областен управител на Област Перник, до г-н Иво Савов, председател на Общински съвет – Перник и до д-р Вяра Церовска, кмет на Община Перник.

Писмото изразява категоричната подкрепа на Асоциация на индустриалния капитал в България, като изразител на интересите на браншови организации и предприятия, работещи в най-широк кръг икономически дейности, за позицията на Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта – активен член на АИКБ и представителна по смисъла на чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда работодателска структура на национално равнище за икономическа дейност 49 – Сухопътен транспорт, съгласно КИД-2008.

„За нас, като национално представителна работодателска организация е изключително важно да се гарантират правата на предприемачите при спазване на установения правов ред в страната, да се осигури конкурентна среда за правене на бизнес и, ако това се налага – да се защитят законните интереси на българските работодатели за осигуряване на условия за свободна стопанска инициатива, както и да не се допуска административен и управленски произвол“, се казва в писмото.

АИКБ чества 20-годишен юбилей от своето учредяване

2016-Dec5-20gAIKB_PressConf

„На днешната дата, преди 20 години е създадена Асоциация на индустриалния капитал в България и днес с гордост можем да заявим, че е най-динамично развиващата се работодателска организация, призната на национално ниво. По два от общо трите законови критерия АИКБ заема първо място по представителност сред останалите работодателски организации“. Това отбеляза на тържествена пресконференция председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев.

От първото признаване на Асоциацията за представителна организация на работодателите на национално равнище през 2004 г. до днес, броят на членовете й се е увеличил близо 12 пъти. Така понастоящем тя обединява над 10 000 компании и предприятия, в които се трудят повече от половин милион души. Асоциацията представлява браншови организации от 65 икономически дейности, като по този показател е най-представителната работодателска организация в България. Водена от принципа да бъде в помощ на бизнеса от цялата страна, през годините АИКБ изгради мрежа от регионални камари, които към момента обхващат 171 общини – критерий, по който отново АИКБ е най-представителна на национално ниво.

Г-н Велев представи в резюме постиженията и развитието на АИКБ през годините. „АИКБ се утвърди като желан партньор в системата за социален диалог на национално и международно ниво и авторитет при социално-икономическите отношения и отстояването на интересите на българския бизнес“, посочи той. Градивните предложения и инициативи на АИКБ изпреварват събитията, предвиждат проблемите, дават конкретен принос за тяхното решаване – факти, превърнали АИКБ в съществен фактор за постигане на консенсус, както по неотложни действия и политики, така и по дългосрочни перспективи.

Асоциацията отпразнува 20-годишния си юбилей със своите членове и партньори с театралното представление „Хъшове“ в Народния театър „Иван Вазов“.

В пресконференцията участие взеха и заместник-председателите на УС на АИКБ Кънчо Стойчев, Никола Зикатанов, Румен Радев и членове на УС на АИКБ, както и главният секретар на АИКБ и вицепрезидент на CEEP д-р Милена Ангелова.

По време на пресконференцията бяха обявени и резултатите от традиционната анкета, проведена сред фирмите – членове на Асоциацията, които показват, че бизнесът е предпазлив в очакванията си за 2017 г. Основен фактор за несигурността в прогнозите са сложната вътрешнополитическа обстановка, предстоящите предсрочни избори, външните рискове, както и задълбочаващият се проблем с липсата на работна ръка. „Бизнесът очаква умерен ръст на продажбите средно от 3-4% през следващата година, като допълнително произведената добавена стойност ще се използва в по-голяма степен за повишение на възнагражденията средно с 5-7%, както и за подобряване на финансовите резултати“, посочи председателят на АИКБ Васил Велев. Преобладаващата част от износителите не очакват промяна в експорта си през 2017 г., а половината от управителите и мениджърите правят планове за увеличаване на инвестициите си през новата година. „Тези нагласи може да не се сбъднат предвид очакваната политическа нестабилност в държавата и ако се приеме промяната в Кодекса на труда, която ще намали работните дни с 3 дни през годината“, коментира Васил Велев. Половината от анкетираните работодатели дават заявка за повишение на възнагражденията на работниците и служителите през новата година. В същото време, всеки втори работодател смята, че размерът на минималната работна заплата през 2017 г. трябва да остане на нивото от 420 лв.

По време на пресконференцията бе коментирана и изминаващата 2016 г. от гледна точка на бизнеса. При създадените условия на политическа и макроикономическа стабилност българската икономика реализира в голяма степен потенциала си за растеж – повиши се БВП, заетостта и доходите с темп, отреждащ на страната ни челни места в Европейския съюз. Бяха отчетени и частичните успехи в реформирането на сектор „Енергетика“, предприети под натиска на бизнеса. Членовете на АИКБ са недоволни от половинчатите мерки за подобряване на образователната, здравната и съдебната системи, както и от отказа за реформиране на държавната администрация, сектор „Сигурност“ и медицинската и трудовата експертиза.

Фирмите-членове на АИКБ очакват през новата година да се предприемат спешни мерки за решаване на проблемите в следните сектори:

  • Осигуряване на човешки ресурси с необходимите компетенции в професии, търсени от приоритетни индустриални сектори;
  • Ограничаване на намесата на държавата на пазара на труда чрез определяне на МРЗ, МОД и добавки за натрупан стаж;
  • Въвеждане на принципа «Замърсителят плаща» при определянето на такса «Битови отпадъци»;
  • Мораториум за нови ВЕИ-централи и др. производители на електрическа енергия с преференциални цени, промяна на договорите с „американските централи“ и развитие на енергийната борса;
  • Развитие на капиталовия пазар чрез листване на държавни дружества и ограничаване на свръхрегулациите и др.

За повече информация вижте цялата презентация, показана на пресконференцията.

Поредна книжка с най-добрите проекти от BAPRA Bright Awards

BookletBAPRABrightAwards_2016_Page_01

В навечерието на един от най-светлите празници, Коледа, Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) поднася един чудесен подарък: поредното издание на традиционната книжка с най-добрите ПР проекти от BAPRA Bright Awards 2016.

БАПРА навърши 15 години, а книжката с добри практики от бранша стана на 6 – като символ на успех и отличие!

Книжката в PDF формат може да изтеглите ТУК, или да я разгледате в приложената публикация по-долу:


Click to launch the full edition in a new window
Online Publishing from YUDU

Националният съвет на АИКБ подкрепи Стратегията за развитие на капиталовия пазар

2016-Nov18-NS_Blizka-600

Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи Стратегията за развитие на българския капиталов пазар. Тя бе приета на 17 ноември 2016 г. от новосформирания Съвет за развитие на капиталовия пазар.

„В документа са включени всички предложения на АИКБ, правени през годините“, заяви Васил Велев, председател на УС на АИКБ.

„Важно за бъдещето на икономиката на страната е развитието на капиталовия пазар и привличането на инвестиции през фондовата борса да се превърне във водещ приоритет на България“, се казва в стратегията. В нея се отчита, че българският капиталов пазар има редица проблеми като недостатъчна ликвидност, липса на достатъчно добри инструменти и компании за инвестиране, липса на инструменти с достатъчно голям обем за привличане на големи институционални инвеститори. Наред с това се наблюдава оттегляне на чуждите инвеститори след 2008 г. Отчита се и недостатъчна финансова грамотност. За решаването на тези проблеми в стратегията се разглежда необходимостта от предприемането на действия в няколко основни направления.2016-Nov18-Zasedanie na NS na AIKB

На своето заседание Националният съвет на АИКБ обсъди и позиция на Асоциацията относно необходимостта от въвеждане на обективен механизъм за определяне на минималната работна заплата. „Предлагаме най-ниското месечно възнаграждение да се договаря между работодатели и синдикати по икономически дейности, а не да е еднакво за страната. В някои сектори и сегашното ниво от 420 лв. е прекалено високо, в други – планираните 460 лв. за догодина може да се окажат малко“, заяви Васил Велев. „Ако не постигнем споразумение със синдикатите за договаряне на минимални заплати по икономически дейности, АИКБ ще настоява в бъдеще минималната заплата да се движи в диапазон 30-40% спрямо средната за страната“, посочи още Велев.

Изчисленията показват, че при планирани 460 лв. през 2017 г. минималната заплата в България ще бъде 55% от средната за страната, като се отчете и средното доплащане за прослужено време.

За повече информация вижте пълните текстове на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за събитието и Стратегия за развитие на българския капиталов пазар.

Кампания за набиране на средства за Клиниката по детска хематология и онкология

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя кампанията за набиране на средства за закупуване на централни венозни катетри за клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, инициирана от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Средно 50 деца всяка година преминават на продължително лечение в клиниката за продължителни вливания и терапии. Многократните манипулации в продължение на дългото лечение влошават състоянието на вените на децата и често достъпът до тях е затруднен. Това предизвиква болка и страдание за малчуганите, а в някои случаи и усложнения при лечението им. Поставянето на централен венозен катетър облекчава страданията и улеснява манипулациите. За съжаление българската държава не осигурява средства за подобни консумативи и съответно те не могат да бъдат прилагани при лечението на онкоболните деца в България.

Целта на кампанията е набиране на средства за закупуване на 50 централни венозни катетри за продължителни вливания и терапии на деца от Клиниката по детска хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Приблизителната стойност на един катетър е 500 лв.

Дарителска сметка:
BG15BUIB98881012740900
BIC: BUIBBGSF
Титуляр на сметката: УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ
Основание: дарение КДКХО

Вижте и видеото, което е част от дарителската кампания на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, с цел закупуване на венозни катетри за малките пациенти.

ОБРЪЩЕНИЕ на НПРО до политическите сили, държавните институции и гражданите

Днес национално представителните организации на работодателите оповестиха обръщение до политическите сили, държавните институции и гражданите относно проведените избори за президент на Република България, довели до оставка на правителството и вероятно предсрочни избори.

В него се подчертава, че НПРО приветстват намеренията на президента г-н Росен Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент – г-н Румен Радев. Работодателите биха желали техният пример да бъде последван от политическите сили, които да се придържат към трезво и зряло държавническо поведение и осигуряване на нормален преход.

Те изразяват надежда, че в рамките на консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и между парламентарно представените политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно правителство, което ще осигури приемственост в работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни избори и България ще защити репутацията си на устойчива демокрация.

Работодателите искат стабилност. Те призовават политическите сили да не изпадат в популизъм, а администрацията – да продължи да работи, без да спира, защото икономиката не може без ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация.

„Нека да бъде осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в икономиката на страната, поддържането на стабилен икономически климат, така че да бъде съхранена крехката тенденция на икономически подем“, завършва обръщението, чийто пълен текст можете да видите ТУК.

Партньорство в Петата конференция „Образование и бизнес“

AUBG-BOA

Асоциацията на индустриалния капитал в България е институционален партньор на поредната Пета международна конференция на Bulgaria ON AIR „Образование и бизнес“. Събитието ще се проведе на 21 ноември 2016 г. в „София Хотел Балкан“ с подкрепата на Bloomberg TV Bulgaria.

Конференцията е насочена към младите хора, представителите на образователния сектор, бизнеса, неправителствени организации и всички, които търсят развитие в устойчиви общности. Тя е част от политиката на Bulgaria ON AIR и цялата група Investor Media Group да развива проекти в подкрепа на образованието.

Събитието е със свободен достъп, като всеки може да се регистрира на този адрес.

Как изкуството създава устойчиви общности, успяват ли образованието и бизнесът да ги подкрепят и какви са предизвикателствата пред младите днес? Това са част от въпросите, на които популярни личности, лидери на мнение и доказани професионалисти с принос към развитието на устойчиви общности ще търсят отговори. Певицата Рут Колева, режисьорът и журналист Яна Лекарска, влогърът Боги Бейков и модните дизайнери Боряна Вътова и Татяна Арнаут са част от панелистите, които ще дискутират потенциални решения на проблемите. Всички лектори вижте тук. Темите ще бъдат разгледани и през призмата на международния опит.

За повече информация прилагаме текстовете на прес-съобщение и условията на конкурс за 2 стипендии по 6000 евро, покриващи 50% от академичната такса за обучение в ЕМВА програмата на АУБГ.

Управителният съвет настоява за мерки за насърчаване на външната търговия

На проведеното си днес заседание, Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България приветства подписването на споразумението за всеобхватно икономическо и търговско споразумение с Канада. Отбеляза като позитивен момент в проведените преговори запазването на правото на държавите да извършват регулация посредством национално законодателство и едновременно с това да се предложи приемлив механизъм за защита на инвестициите и за разрешаване на споровете между инвеститорите и държавите, и призовава този механизъм да бъде пренесен и доразвит при по-нататъшните преговори за евентуалното сключване на Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство със САЩ. АИКБ подчертава, че усилията на институциите на Европейския съюз и на държавите – членки на ЕС трябва да бъдат насочени към правилното прилагане на договореното споразумение и настоява да се гарантира ефективното изпълнение на контролните функции от страна на българската държава по отношение на прилагането на практика на постигнатите договорености.

По отношение на продължаването на преговорите по TTIP, АИКБ настоява българските власти да се допитват активно до национално представителните организации на работодателите и да отчитат техните позиции при формирането на позицията на страната ни.

В светлината на усилията за насърчаването на външната търговия както на България, така и на Европейския съюз, АИКБ настоява санкциите между Европейския съюз и Русия да бъдат отменени. Предупреждава, че от ограниченията силно страда бизнесът, а понесените сериозни икономически щети могат да окажат негативно въздействие в дългосрочен план. Продължаването на санкциите увеличава икономическите проблеми за всички засегнати страни и колкото по-дълго продължи политиката на взаимни санкции, толкова по-трудно ще бъде възстановяване на загубеното и наваксване на пропуснатото.

Приложение: 

1. Позиция на АИКБ по подписаното всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада (EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) и очакваното отражение на този акт върху преговорите със Съединените американски щати по Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (The Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP).

2. Позиция на АИКБ за отмяна на санкциите между Европейския съюз и Русия.

1 23 24 25 26 27 30