Категория: Събития

VII-мо национално изложение „ИЗОБРЕТЕНИЯ * ТРАНСФЕР * ИНОВАЦИИ“ (ИTИ’2016)

2016-Nov1-DomNaTehnikata

В сътрудничество и с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) от 9 до 12 ноември 2016 г. в НАЦИОНАЛЕН ДОМ НА ТЕХНИКАТА (ул. „Г. С. Раковски“ №108, ет. 2, София) ще се проведе VII-то национално изложение „ИЗОБРЕТЕНИЯ * ТРАНСФЕР * ИНОВАЦИИ“ (ИTИ’2016).

То ще бъде открито от Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България, на 9 ноември 2016 г. от 12:30 ч. в Зала 3 на посочения адрес. Приветствия ще поднесат: Mеглена Кунева – министър на образованието и науката, инж. Васил Велев – председател на АИКБ, д-р Петко Николов – председател на Патентно ведомство, проф. Тотка Трифонова – председател на Селскостопанска академия, проф. Иван Ячев – председател на ФНТС, инж. Симеон Славчев – зам.-предсeдател на комисия в СОС.

Вижте цялата програма на ИTИ’2016.

За справки и записвания:
Ул. „Раковски“ № 108, ет. 4, 1000 София, Национален дом на техниката,
Тел./факс 02 987 8598; office@sibulgaria.org
www.sibulgaria.org

Председателят на АИКБ откри конкурс-изложение „Младежко техническо творчество“

2016-Oct27-Velev-GO_600

Над 60 творчески колектива от училища, техникуми, университети, фирми от страната, ученици, студенти и младежи от цялата страна се включват в първото издание на конкурса-изложение „Младежко техническо творчество“, чийто домакин от днес до 29 октомври ще бъде Горна Оряховица.

Първото по рода си за България събитие е организирано от инициативен комитет, включващ Фондация „Милен Григоров”, НТС за Великотърновска област и фирми от региона, и със съдействието на Община Горна Оряховица. Участие ще вземат и екипи от БАН и Фондация „Университет за деца”.Velev-GO-zala

В конкурса-изложение участват ученици, студенти и младежи, които работят във фирми, използващи иновативни изделия и технологии. Областите, в които ще се състезават са мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика, приложна механика. Участниците ще се представят с полезни модели, конструкции, изделия, макети, инструменти, софтуер или машини.

Подобен форум не е организиран през последните 25 години и събитието се превърна в изложение на младите изобретатели. С него се поставя ново начало на прегледите на младежкото техническо творчество в страната. Очакванията на организаторите и на участниците са, че този форум може да се превърне в ежегодна среща на младите иноватори. АИКБ приветства инииативата и напълно подкрепя превръщането на форума в ежегодно събитие.

Velev-GOПри откриването на форума г-н Велев подчерта, че привличането на интереса на младите хора към природо-математическите и техническите специалности е изключително важно, защото те са най-нужните хора на индустрията днес. Човешкият ресурс е основен фактор за икономически растеж и липсата на подготвени кадри се оказва основна пречка. Председателят на АИКБ отбеляза, че именно Асоциацията изигра възлова роля при налагането на решението за създаване на „защитени“ специалности в професионалното образование. Така вече в ценни и дефицитни, но непопулярни специалности ще могат да се създават и малобройни паралелки и да се обучават така нужните на индустрията кадри. Пак АИКБ оказва постоянен натиск за пренасочване на средствата във висшето образование към техническите и инженерните специалности, както и към изучаващите фундаментални науки като математика, физика и химия.

За повече информация вижте приложеното ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.

ПОЗИЦИЯ на НПРО по отказа на синдикатите от консултации по механизма за определяне на МРЗ

Във връзка със заявения от страна на национално представителните синдикални организации отказ чрез медиите от провеждане на двустранни консултации по механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), национално представителните работодателски организации (НПРО) – Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ):

1. Определят отказа от консултации като неаргументиран и противоречащ на наложилата се през годините практика за провеждане на двупартитен диалог по ключови социално-икономически въпроси.

2. Обръщат внимание, че независимо от неколкократните обсъждания и отправени предложения, налице е забавяне на ефективното въвеждане на механизма за определяне на МРЗ.

3. Констатират, че е на лице фактически отказ от въвеждане на принципите, заложени в Конвенция 131 на МОТ, въпреки многократно декларираното съгласие по този въпрос и на трите страни в социалния диалог – държава, синдикати и работодатели.

4. Приемат, че чрез отказа си от консултации синдикатите застават зад административното определяне на МРЗ, без социален диалог и без отчитане на обективни параметри, което води до дългосрочни дебаланси на българската икономика.

Вижте целия текст на ПОЗИЦИЯТА.

ЕК пита българското правителство как ще подобри нарушения социален диалог

2016-Oct24-M_Angelova-500

В светлината на новата политика за активно участие на социалните партньори на национално равнище в планирането и реализирането на политики за изпълнението на Националните програми за реформи, Комитетът по заетостта организира за пръв път консултации на високо равнище между правителствата и социалните партньори на страните – членки, предшестващи срещата на Съвета на министрите на труда. Българските работодатели бяха представени от д-р Милена Ангелова (главен секретар на АИКБ, вицепрезидент на CEEP, заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК), а държавата – от г-н Михаил Илиев – старши експерт в МТСП.

Д-р Ангелова отбеляза добрите традиции в българския социален диалог, но изрази загриженост от продължаващата практика на административното определяне на минималната работна заплата, която принуди работодателските организации – национални и браншови да НЕ договарят повече минимални осигурителни доходи.

Европейската комисия подкрепи тази загриженост, като запита българското правителство „как планира да се справи с влошаването на социалния диалог в страната, предвид оттеглянето на четири работодателски организации от преговорите за минимални осигурителни доходи през 2017 г.“ В продължение, д-р Ангелова изрази опасения от продължаващото ерозиране на социалния диалог в страната, поради признаването за работодателска организация на Съюз за стопанска инициатива (ССИ), при условие, че е депозирано възражение от работодателските организации, тъй като ССИ не отговаря на критериите за представителност.

Главният секретар на АИКБ изрази позицията на работодателите в България за необходимостта от подобряване на участието им в Европейския семестър посредством активното им и реално включване като партньор в работата на Работната група 31 към Съвета по външна политика. В момента, тяхното участие е формално и правителството не се съобразява с тяхната позиция.

Пълна информация от срещата е представена в приложеното прессъобщение.

Националният съвет на АИКБ прие ПРЕПОРЪКИ към Държавния бюджет

Budget-2017

На свое заседание, проведено на 14 октомври 2016 г., Националният съвет на АИКБ прие подробни ПРЕПОРЪКИ към Държавния бюджет на Република България за 2017 г.

В документа се изразява загриженост, че отново вероятно в рамките на само една седмица законопроектът ще бъде обсъден в Комисиите към НСТС и в НСТС, ще бъде приет от Министерски съвет и ще бъде внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, което създава общо впечатление за липса на прозрачност относно проведената бюджетна процедура, поради кратките срокове, възпрепятстващи ефективното обществено обсъждане на параметрите на държавния бюджет и подкрепените от него политики.

Поради гореописаните времеви ограничения, позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата се налага да бъде базирана на този етап единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. и есенната макроикономическа прогноза за 2016 г. относно предвижданите параметри на Бюджет–2017. „Подобен подход е натоварен със значителни рискове, но ние изготвяме тези препоръки от позицията си на водеща работодателска и бизнес организация, надявайки се да бъдат ползвани като основа за подобряване на бизнес средата в България“, заявява се в документа.

За повече информация, вижте пълен текст на препоръките към Държавния бюджет на Република България за 2017 г. ТУК.

Позиция на НПРО в България относно т.нар. „Колективен трудов договор“ в здравеопазването

Днес национално представителните работодателски организации (НПРО) в България оповестиха своя обща позиция относно сключването на т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“.

В документа, адресиран до министъра на здравеопазването и до министъра на труда и социалната политика, се изразява изненада, че на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 10.10.2016 г. е поставен т. нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“. „Нашите представителни организации не са подписали посочения документ и поради това няма как да се считат за правно обвързани от съдържанието му“, се казва в позицията.

Поради редица основания и като се съобразяват изцяло с вижданията на представителните за отрасъла организации – техни членове, работодателите не приемат т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“ за ангажиращ и произвеждащ правни последици акт и се солидаризират с позицията на своите представителни структури за непризнаването му. „В случай на евентуално разпростиране по смисъла на чл. 51б от Кодекса на труда ще се възползваме от законовите възможности за оспорването му пред компетентния съд“, заявяват те.

Пълният текст на позицията вижте ТУК.

Информация от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)

Odit-1

Предлагаме на вниманието Ви информация от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) относно промени в съдържанието и структурата на одиторските доклади.

Промените са в резултат на растящите изисквания на инвеститорите и потребителите на финансови отчети за наличие на повече информация – и по-специално на такава, която има практическо значение за ползвателите и е базирана на извършения одит.

Повече ще научите от приложените по-долу статии, специално подготвени от ИДЕС по темата: „Разширени доклади и комуникация от страна на одитора. Одит на финансови отчети – повишена прозрачност и информативна стойност“, както следва:

Автор Заглавие
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България Одит на финансови отчети – повишена прозрачност и информативна стойност

Проф. д-р Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Отговорностите на независимия финансов одитор относно друга финансова или нефинансова информация

Доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор Промените в докладите на независимите финансови одитори и очакваната полза
Мария Страшилова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Какво са ключовите одиторски въпроси и в кои одиторски доклади се включват?
Момчил Чергански, дипломиран експерт-счетоводител, ACCA, Одит директор, „Делойт одит“ ООД Международен одиторски стандарт (МОС) 570 (преработен), Действащо предприятие

Подписахме „Меморандум за създаване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България“

2016-Oct10-CapitalovPazar1

Представители на 15 институции и асоциации, работещи на капиталовия пазар у нас, сред които и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), подписаха днес „Меморандум за създаване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България“.

Съветът ще бъде официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС и др.

Учредяването на Съвета е важно не само защото е без прецедент в сектора до момента, но най-вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия пазар у нас. Според експерти, това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов сектор.

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група с членове – представители на организациите, подписали меморандума. Функциите, които тя ще изпълнява са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор. Групата ще действа, следвайки правила за равнопоставеност на всички участници, приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на консултации в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси и индивидуални казуси на отделните членове.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация с отношение към небанковия финансов сектор, която споделя принципите му. Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

Партньорите, които подписаха меморандума са:

 • Асоциация на банките в България (АББ);
 • Асоциация на българските застрахователите (АБЗ);
 • Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ);
 • Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
 • Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ);
 • Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО);
 • Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП);
 • Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД);
 • Българска стопанска камара (БСК);
 • Българска фондова борса – София АД (БФБ), представлявана от Иван Такев – изпълнителен директор;
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
 • Комисия за финансов надзор (КФН);
 • Национална комисия за корпоративно управление (НККУ);
 • Централен депозитар АД (ЦД АД), представляван от Васил Големански – изпълнителен директор, и като асоцииран член
 • American Chamber of Commerce in Bulgaria (Американска търговска камара в България).

Вижте момент от събитието в приложеното видео.

Кампания „Вземай кредити разумно 2016″

Международната кампания „Borrow Wisely (Вземай кредити разумно)“ има за цел да ограмоти финансово гражданите в посока как да определят реалната цена на един кредит, на какво да обръщат внимание при подписване на договор, как да изчислят с колко свободни пари разполагат месечно и др. За втора поредна година микрофинансиращата институция „СИС Кредит“ е български партньор на инициативата, целяща финансова информираност и превенция на актуалния проблем свръхзадлъжнялост.

През 2016 г. кампанията започна на 1 октомври и ще продължи един месец, като в нея участват 21 финансови институции от 15 държави в Европа и Азия. За нейното популяризиране, за разширяване на нейния обхват и за финансово ограмотяване на повече граждани, тази година от българска страна се включва и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Инициативата има изключително социална насоченост, тъй като свръхзадлъжнялостта е реален проблем в страната, темата е актуална и се надяваме с общи усилия да постигнем положителни резултати във финансовото ограмотяване.

Повече ще научите на ТОЗИ АДРЕС, откъдето можете да изтеглите и „Наръчник за разумно вземане на кредити“.

„АИКБ Консулт“ изпълнява проект „Ново начало“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020

job-placement-500

„АИКБ Консулт“ стартира изпълнението на дейностите по проект „Ново начало“ №: BG05M9OP001-1.003-0162, финансиран по ОП РЧР 2014-2020 г.

На 08.09.2016 г. „АИКБ Консулт“ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Ново начало“ №: BG05M9OP001-1.003-0162, който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“, Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

Основните цели на проекта са да създаде устойчива заетост на безработни лица от уязвими целеви групи и да повиши техните квалификация, знания и умения. За изпълнение на тази цел са предвидени следните мерки и дейности по проекта:

1. Създаване на 12 нови работни места и тяхното оборудване и обзавеждане в рамките на проектните дейности;

2. Осигуряване на 12–месечна субсидирана заетост, а след приключване на този период, минимум 50 на сто от наетите по проекта лица ще бъдат назначени на трудов договор във фирмата за минимум 12 месеца.

3. Проектните дейности ще доведат до устойчиво интегриране на пазара на труда и заетост на продължително безработни и неактивни лица и младежи до 29 години.

4. Подобряване на знанията и уменията на наетите по проекта лица чрез придобиване или повишаване на вече придобита професионална квалификация съобразно изискванията на конкретното работно място;

5. Повишаване на ключовите компетентности на наетите по проекта лица за общуване на чужд език и работа със специализиран софтуер.

Продължителността на проекта е 15 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 204,816.84 лева.

„АИКБ Консулт“ започна изпълнението на проекта, като в момента се набират заявки на лица от посочените целеви групи за извършване на подбор и последващо наемане.

1 24 25 26 27 28 30