Eднодневните договори нe лишават от социални помощи

duma.bg Eднодневните договори нe лишават от социални помощи

28.08.2015

Запазва се и правото на подпомагане за отопление

Доходите от еднодневните трудови договори няма да лишат работниците от социално подпомагане. Това се казва в съобщение на Агенцията за социално подпомагане (АСП). В него се припомня, че с промени в Кодекса на труда, които са в сила от 17 юли, беше регламентиран трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден, сключен между работник и регистриран земеделски стопанин. С постановление на Министерския съвет от август т.г. беше изменен Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). С промените беше регламентирано, че трудовото възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост, няма да се считат за доход на лицата при отпускане на месечните социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП. Изискването за безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечни социални помощи по този ред, да полагат общественополезен труд всеки месец, няма да се отнасят за лицата, сключили еднодневни трудови договори с регистриран земеделски стопанин. Лицата, сключили такива договори, трябва да декларират това пред дирекция „Социално подпомагане“ и да представят копие на договора до 5-то число на следващия месец.

Трудовото възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост, няма да се счита за доход и при определяне правото за отпускане на целева помощ за отопление.

По-рано вчера председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че заради непознаване на спецификата на еднодневните трудови договори, работниците се страхуват да ги подпишат. Той обясни, че хората се опасяват да не загубят социалните си помощи. Тези договори са законна форма на заетост и могат да бъдат използвани от всички, които поради някаква причина са безработни, категоричен бе Велев. Той обясни, че тези договори се въвеждат заради големия дял на сивия сектор при прибирането на реколтата. Причината за това е, че се налага за кратко време да се мобилизира много голяма численост на персонала в кампанията по прибиране на реколтата. В такива случаи се прибягва до услугите на хора, които са трайно безработни и са на социални помощи. „Те не искат да подписват каквито и да било договори, за да не загубят тези социални помощи. Именно с тези еднодневни трудови договори се решава този проблем, тоест при работа по тях за определен период от време, не повече от 90 дни, не се загубват тези социални придобивки“, обясни Велев. Той изтъкна, че това изрично е уговорено в нормативната уредба, но не се знае от хората.     Това е и една от причините да говорим само за 19 хил. такива договора за едномесечен период, добави той. Липсата на активност от страна на работодателите е продиктувана от факта, че еднодневните трудови договори са излишно оскъпени, каза още Васил Велев. По думите му за тези договори се заплащат осигуровки за пенсии, които са значителна част от разходите за труд.