27 години АИКБ - поздравителни адреси

От г-н Румен Радев - Президент на Република България

От г-н Васил Терзиев - Кмет на Столична община

От д-р Иванка Шалапатова - министър на труда и социалната политика на Република България

От г-жа Деница Сачева - председател на Парламентарната комисия по труд, социална и демографска политика при 49-то Народно събрание на Република България

От проф. д-р Костадин Ангелов, д.м. - председател на Парламентарната комисия по здравеопазване при 49-то Народно събрание на Република България

От г-жа Десислава Танева - председател на Парламентарната комисия по земеделието, храните и горите при 49-то Народно събрание на Република България

От г-н Петър Кънев - народен представител в 49-то Народно събрание на Република България

От г-н Андрей Новаков - член на Европейския парламент

От инж. Екатерина Асенова - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

От г-н Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

От г-жа Росица Колева - Главен експерт, отдел "Бюджет и планиране", Дирекция "Финанси" към министерството на труда и социалната политика

От акад. Юлиан Ревалски - председател на Българска академия на науките

От г-н Милен Митев - генерален директор на БНР

От г-н Пламен Димитров - президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България

От г-н Добри Митрев - председател на Българска стопанска камара

От г-жа Димитрина Горанова - председател на УС на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и д-р Даниела Стоева, зам.-председател

От д-р Сийка Кацарова - председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм

От г-жа Гергана Андреева - изпълнителен директор на Българска национална асоциация "Етерични масла, Парфюмерия и Козметика"

От г-н Левон Хампарцумян - председател на Български форум на бизнес лидерите и г-н Георги Руйчев - изпълнителен директор

От г-жа Ирина Радоева - председател на УС на Българска асоциация по информационни технологии

От проф. дтн. Иван Ячев - председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България

От г-жа Ценка Божилова - управител на Адванс Адрес Експертни оценки ЕООД

От проф. д-р Димитър Димитров - ректор на УНСС

От акад. Лъчезар Трайков, дмн - ректор на Медицински университет - София

От проф. д.п.н. Георги Манолов - президент на Висше училище по сигурност и икономика

От инж. Цветомир Велков - генерален мениджър на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 19.07.2024 Archive

Top