Main Activities

В продължение на утвърдените практики в развитието на Асоциацията на индустриалния капитал в България и отчитайки актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми, разработването на дейността за 2021 – 2024 година е осъществено по приоритетни политики. Реализацията им се постига чрез последователни конкретни действия от страна на ръководството на АИКБ в рамките, описани по-долу.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top