Обществено обсъждане и консултация по законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес (обновена)

Уважаеми госпожи и господа,

Предоставяме на вашето внимание информация от Дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет относно пакет от законопроекти за изменения и допълнения на законите, съдържащи регулаторни режими за инвестиционния процес, с оглед намаляване на регулаторната тежест за бизнеса и гражданите в изпълнение на проект КБ11-31-1 по ОПАК.

От Дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет отправят покана за участие  в обществено обсъждане и консултация по законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес. В приложените документи можете да намерите списък със законопроектите и интернет адрес, от където можете да свалите документите. При влизането в системата срещу името на всеки законопроект ще намерите опция Свалете файла, където можете да видите интересуващия Ви документ.

В случай че имате становища и предложения по някои от посочените законопроекти, молим да ги изпратите в срок до 14.09.2015 г. на координатите на АИКБ, за което предварително Ви благодарим.

Списък на законопроектите за обществено обсъждане.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top