Работодателските организации искат спешна среща с парламентарните комисии

С официални писма от 12 септември 2015 г. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се обърнаха към всички парламентарни групи в 43-то Нородно събрание, с искане за спешни срещи във връзка с проблемите в сектор „Енергетика“, както и за внасяне, разглеждане и приемане на:

  1. Решение за мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.
  2. Проект на ЗИД на Закона за енергетиката
  3. Проект на ЗИ на Закона за енергията от възобновяеми източници
  4. Предложение за освобождаване на председателя на КЕВР

Проекти за четирите нормативни документа са подготвени от работодателските организации и ще бъдат предоставени на народните представители по време на срещите.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top