ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НПРО – КАКЪВ Е РЕАЛНО ДОГОВОРЕНИЯТ РЪСТ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАГОВЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН РАБОТЕЩИ?

На 15 септември 2015 г., вторник, от 11.00 часа, в Национален пресклуб „БТА“, се се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на представителните на национално ниво организации на работодателите, с участието на:

  • Васил Велев – председател на Асоциация на индустриалния капитал в България
  • Георги Шиваров – заместник-председател на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
  • Александър Димитров – началник отдел “Икономически анализи и политика”, Българска търговско-промишлена палата
  • Иван Захариев – директор „Пазар на труда и човешки ресурси“, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Беше представена позицията на работодателите относно резултатите от браншовите споразумения между национално представителните структури на работодателите и синдикатите по определяне на МОД 2016 г., както и за размера на минималната работна заплата за страната. Беше дадена яснота защо работодателите не са съгласни с интерпретацията от страна на МТСП на редица браншови споразумения.

Видео от пресконференцията може да видите тук.

Презентацията може да видите тук.

Стенограмата от пресконференцията може да видите тук.

Снимки от пресконференцията може да видите тук.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top