АИКБ е партньор на Международна обучителна кампания по инициатива на Microfinance Centre с подкрепата на SIS CREDIT България

Отворената медийна дискусия по повод старта на обществената кампания ВЗИМАЙ КРЕДИТИ РАЗУМНО, инициирана от Microfinance Centre с подкрепата на SIS CREDIT, за намаляване на свръхзадлъжнялостта в България и подобряването на прозрачността в кредитирането, ще се проведе на 30 септември (сряда) от 11:00 часа в Пресцентър НДК.

Главна цел на инициативата е повишаване на осведомеността и компетентността на крайния потребител относно взимането на кредити. Друг стремеж на кампанията е да подобри прозрачността на сектора и да подпомогне трайното намаляване на все по-разпространените нелоялни практики в страната.

Инициативата ВЗИМАЙ КРЕДИТИ РАЗУМНО се стреми да инициира публична дискусия по темата, с която да се привлече подкрепата на широката общественост и по този начин да спомогне за дългосрочното решаване на проблемите при отпускането на небанкови кредити у нас.

Основни акценти в дискусията, ще бъдат:

1/ Международната кампания ВЗИМАЙ КРЕДИТИ РАЗУМНО

Представяне на кампанията и защо българинът допуска тегленето на кредити поради „неразумни причини“?

2/ Проблемът „свръхзадлъжнялост“  в България: по какъв начин се отразява върху потребителите и бизнеса и как да се справим с него?

Разискване на частни случаи/ въпроси като: „Възможно ли е да имаш 15 кредита, по които всеки месец да трябва да плащаш 1800 лв., а месечният ти доход да не надвишава 1000 лв.?“

Реални примери от практиката на присъстващите институции.

3/ Необходимостта от налагане на принципа на отговорното кредитиране и подобряване на лоялността в сектора

Дискусия за възможните дълготрайни негативни последици от нелоялните практики в сектора (скрити такси и др.) както върху крайния потребител, така и върху бизнеса и целия финансов сектор

4/ Необходимостта от сезиране на регулаторните органи, засилване на надзора, законови промени

Заключителна дискусия, в която ще се засегне въпроса: „Защо промените в Закона за потребителския кредит на практика въведоха скритото оскъпяване и дали компетентните държавни органи взимат някакви мерки срещу това?“

Водещи в дискусията ще бъдат:
Кинга Дабровска – Мениджър проекти, Microfinance Centre
Пламен Йончев – Изпълнителен директор SIS CREDIT.

Ще се включат с мнение финансови специалисти и експерти в областта:
Асоциация на индустриалния капитал в България – Добрин Иванов, Изпълнителен директор
Асоциация „Активни потребители“- Богомил Николов, Изпълнителен директор
Фондация Инициатива за финансова грамотност – Росица Вартоник, Изпълнителен директор
Лъчезар Тодоров – Експерт в банковото и небанковото кредитиране, настоящ председател на Земеделска кооперация
Иван Стойков – Старши финансов анализатор в сайта Моите пари, активно занимаващ се с проблемите, касаещи потребителското кредитиране

На място ще бъде предоставена детайлна информация относно кампанията ВЗИМАЙ КРЕДИТИ РАЗУМНО, включително детайли за мащаба й, продължителност, рекламни материали и желани резултати.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top