ДЕКЛАРАЦИЯ на НПРО във връзка с изявления на Българската фотоволтаична асоциация

Във връзка с изявления в медиите от страна на Българската фотоволтаична асоциация, че „работодателските организации целенасочено търсят уязвяването и фалита на конкретни работодатели на цял един сектор от българската енергетика“, национално представителните работодателски организации изразяват следната

ПОЗИЦИЯ:

  1. Подкрепяме европейската политика за изграждане и включване в електроенергийната мрежа на енергия от ВЕИ. Всички законно изградени, законно присъединени и законно финансирани ВЕИ-инсталации са добре дошли в българската енергийна мрежа.
  2. Не можем да приемем деформирането на българския енергиен пазар чрез задължително и на преференциални цени изкупуване на енергия от ВЕИ-инсталации, работещи в нарушение на законовите процедури.

България е страна с отворена икономика и българските производители се конкурират на международните пазари. Цената на енергията е от ключово значение за нашата конкурентоспособност. Всяко нарушение на пазарните принципи отнема конкурентните предимства на българските предприятия на световния пазар.

  1. Не провеждаме акция срещу производителите на енергия от ВЕИ, а срещу онези, които нарушават законодателството и не се придържат към принципите на лоялно пазарно поведение! Компаниите, които са с ясен произход на капитала, спазват закона и не използват корупционни практики, нямат основание да се притесняват от действията на работодателските организации.

             http://bgrabotodateli.org/ 

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top