АИКБ изпрати до Министерство на финансите препоръки към проекта на Държавен бюджет на РБ за 2016 г.

Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите от парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и по отношение на функционирането на държавния апарат.

За разлика от последните няколко години, през настоящата година политическата ситуация в България е значително по-спокойна и стабилна, но за съжаление отново към средата на месец октомври Министерство на финансите не е представило проект за бюджет на Република България и дори да бъде спазен законовият срок за внасяне на проекто – бюджета за обсъждане и приемане от Народното събрание, общото впечатление ще бъде, че отново ще липсва прозрачност относно проведената бюджетна процедура, поради кратките срокове, възпрепятстващи ефективното обществено обсъждане на параметрите на държавния бюджет и подкрепените от него политики.

Поради гореописаните времеви ограничения, позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата отново се налага да бъде базирана на този етап единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г., приета с Решение № 267 на Министерски съвет от  23. 04. 2015 г., както и на медийни изявления на министъра на финансите относно предвижданите параметри на Бюджет – 2016. Подобен подход е натоварен със значителни рискове, но реалността не ни дава никаква друга възможност. Ето защо изготвяме тези препоръки на бизнеса към Бюджет 2016 г., които се надяваме да бъдат ползвани като основа, за да се отговори на нашата потребност от подобряване на бизнес средата в България.

Препоръките на АИКБ може да видите тук.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top