Възможностите за спекулации с минималната работна заплата вече са изчерпани

Отговори на въпросите на вестник „Капитал“ на председателя на УС на АИКБ г-н Васил Велев.

Какво е мнението на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата с увеличението на праговете?

Асоциацията на индустриалния капитал в България принципно е против увеличаването на осигурителни прагове (минимални осигурителни доходи) в която и да е икономическа дейност, без да е сключвано споразумение за това. „Служебната“ промяна на осигурителните прагове винаги има спекулативен характер. Отделен въпрос е, че досега е имало дълги периоди на дефлация, но никой не е намалявал по тази причина който и да е осигурителен праг.

Некоректностите около определянето на минималните осигурителни прагове започнаха още преди да се вземат решения за „служебно“ повишаване на тези, където няма подписани споразумения. Още тогава представихме списък на споразуменията, в които за различни категории персонал са договорени осигурителни прагове, които са равни на минималната работна заплата (МРЗ), но са интерпретирани некоректно от МТСП, като за тях е прието, че са равни на 420 лева. Добре знаем, че все още минималната работна заплата у нас е 380 лева и никой не може да гарантира, че тя няма да се задържи и през следващата година като наблюдаваме икономическата конюнктура, особено при драстичното увеличаване на цената на тока за индустрията.

Продължението на интервюто може да прочетете тук.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top