Предстояща кариерна борса на АИКБ в Пловдив

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е партньор в проект “ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри(ИННОТЕХ ПРО)”. Като надежден партньор по проекта АИКБ трябва да проведе и организира поредица от събития и мероприятия, съвместно със студенти и представители на работодателите. В тази връзка, АИКБ организира кариерна борса, презентационно събитие и студентски клуб на 13.12.2023 година от 11,00 до 14,00 часа в четвърти корпус (централна сграда) на Технически университет – София – Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25 (сградата се намира в централната градска част, между Централния площад и Сточна гара.). С настоящото писмо – покана, каним Вашата организация, при интерес, да изпрати свои представители за участие в събитията, в които ще се включат студенти, обучаващи се в областта на компютърните системи и технологии, електроника и електротехника, машиностроене и уредостроене, машиностроителна техника и технологии, транспортна и авиационна техника и технологии, механика и индустриален мениджмънт. По време на събитията ще има възможност за провеждане на директни разговори (интервюта) със студенти, които се интересуват от бъдеща работа или стаж.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top