АИКБ и Националната конфедерация на организациите на работодателите на Азербайджан подписаха споразумение за насърчаване на икономическите отношения

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Националната конфедерация на организациите на предприемачите (работодателите) на Азербайджан (ASK) подписаха днес споразумение за насърчаване на икономическите отношения. Документът беше подписан от Кирил Желязков, член на Управителния съвет на АИКБ и президентът на ASK Мамад Мусайев.

Бизнесът на България и Азербайджан изпитва необходимост от създаване на съвместна частна инициатива за укрепване на двустранните търговски отношения. Това е и основната причина за засилване на партньорските връзки между двете държави. Споразумението дава възможност на организациите за обсъждане и проучване на бизнес възможности в търговията, услугите, инвестициите и трансфера на технологии в различни сектори на икономиката.

Стремежът за насърчаване на отношенията на микро, малките и средни компании също е сред ключовите приоритети на споразумението. АИКБ и ASK ще работят и за организиране на редовни форуми на високо равнище за насърчаване на икономическите дейности между бизнесмени и индустриалци от двете страни.

Националната конфедерация на организациите на предприемачите (работодателите) на Република Азербайджан (ASK) е създадена през 1999 г. Членове на Конфедерацията са над 6 000 компании и близо 70 икономически и социални асоциации и съюзи. От 2008 г. е участва в тристранния съвет на Азербайджан за определяне на социално-икономическата политика и регулиране на трудовите отношения в страната. Член е на Международната организация на работодателите, Световната асоциация на неправителствените организации, Международния конгрес на индустриалците и предприемачите.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top