Европа има нужда от силна и конкурентоспособна индустриална база и от ефективно прилагане на съществуващото, а не от ново законодателство


Европа се нуждае от Стратегия за насърчаване на конкурентоспособността, тъй като губи непрекъснато позиции в новите геополитически условия. Ключово е осигуряването на човешки ресурси – както посредством облекчаване на трудовата миграция, така и посредством мобилизиране на трудовия потенциал и акцент върху образованието и професионалното обучение. На национално ниво трябва да се работи за ускоряване на актуализирането на учебните програми в съответствие с потребностите на пазара на труда и включване на работодатели в разработването. Необходима е и интелигентна политика за икономическа миграция. Това заяви доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и вицепрезидент на SGI Europe по време на конференцията на високо равнище, посветена на Деня на Европа, която се проведе в Мадрид с участието на министри на труда и социалната политика от Испания, Полша, Словения, Румъния, Кипър и с участието на президента на ЕИСК Оливър Рьопке.

По думите ѝ Европейският стълб за социални права се е превърнал в основен източник на социални инициативи на ниво ЕС и трябва да остане основният компас за развитие на социалната политика на Съюза в бъдеще, като се ограничи приемането на ново законодателство, а се акцентира върху ефективното прилагане на вече съществуващото.
„SGI Europe приветства ролята, дадена на Стълба за социалните права да ръководи действията и политическия избор на национално ниво. Вярваме, че прилагането на стълба сега трябва да бъде по-малко свързано с ново законодателство на ЕС и повече с насърчаване на националната ангажираност“, заяви доц. Ангелова по време на изложението си. 

Тя се обърна към присъстващите представители на Европейския парламент с призив да се фокусира повече внимание върху прилагането на социални инициативи, които имат за цел намаляването на негативните ефекти от изменението на климата, справянето с недостига на работна ръка и липсата на умения, включително и увеличаване на участието на възрастни в обучение и квалификация.

Доц. Ангелова заяви още, че е необходимо да се укрепят услугите от общ интерес в цяла Европа, тъй като те гарантират качеството на живот и просперитета в ЕС както за гражданите, така и за предприятията. ЕС вече не е водеща икономическа сила и продължава да губи влияние и конкурентоспособност. Европейските компании страдат от високите цени на енергията, сложната регулация и проблемите с достъпа до суровини, както и от изкривяващите субсидии за индустрията в други глобални икономики. „ЕС изостава от своите конкуренти. Ръстът на БВП на ЕС за 2023 г. е 0.5%, а в САЩ е 2.5%. Това ясно показва, че ЕС се нуждае от европейска сделка за насърчаване на конкурентоспособност и нова хоризонтална стратегия за единния пазар“, завърши доц. Ангелова.

Участниците единодушно призоваха всички да гласуват на предстоящите избори за Европейски парламент.

Програмата за събитието е представена в приложение.
Събитието може да проследите на живо тук: https://www.youtube.com/watch?v=n4tq86pzC0Y  

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 14.06.2024 Archive

Top