СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно обявен за обществено обсъждане Проект на ПМС за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно обявен за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование.

/към становището/