СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Проекти на ЗИД на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., ЗИД на Закон за бюджета на ДОО за 2022 г. и ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Проекти на ЗИД на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., ЗИД на Закон за бюджета на ДОО за 2022 г. и ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

/към становището/