СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. – Версия 3.0.

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. – Версия 3.0.

/към становището/