СТАНОВИЩЕ на АИКБ по предложените от Министерството на труда и социалната политика три варианта за автоматично определяне на минималната работна заплата в Република България.

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по предложените от Министерството на труда и социалната политика три варианта за автоматично определяне на минималната работна заплата в Република България.

към становището