СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Предложение за разширяване на обхвата на ваучерите за храна и с ваучери за туризъм в България

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Предложение за разширяване на обхвата на ваучерите за храна и с ваучери за туризъм в България.

/към становището/