Позиция на АИКБ относно Карта за регионалните помощи за 2022-2027 г.

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на АИКБ относно обявената за обществено обсъждане Карта на регионалните помощи за периода 2022 – 2027 г. и необходимостта от съществени промени в броя и границите на районите на планиране (NUTS 2) в Република България.

/към позицията/