АИКБ

100 + браншови камари

представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната

10 000 + компании

осигуряващи работа на близо 500 000 души

Повече за АИКБ

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top