Полезни връзки

Институциите в България

Президент на Република България

Народно събрание на Република България

Министерски съвет на Република България

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на енергетиката

Министерство на икономиката

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието и храните

Министерство на културата

Министерство на младежта и спорта

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на туризма

Министерство на финансите

Държавни агенции и други институции

Агенция за публичните предприятия и контрол

Агенция за чуждестранни инвестиции

Агенция по заетостта

Агенция по обществените поръчки

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Българска академия на науките

Българска фондова борса

Българска народна банка

Български икономически форум

Главна инспекция по труда

Дирекция на националния строителен контрол

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП

Институт за регионални и международни изследвания

Комисия за финансов надзор

Конституционен съд на Република България

Национална агенция за приходите

Национален осигурителен институт

Национална агенция за професионално образование и обучение

Национална здравноосигурителна каса

Национален институт за помирение и арбитраж

Национален статистически институт

Фонд „Условия на труд“

Световна банка – България

Сметна палата

Патентно ведомство

Представителство на Европейската комисия в България

Централен депозитар

Център за икономическо развитие

Европейски институции

SGI Europe (Европейския център на предприятията с публично участие и предприятията от общ икономически интерес)

EuropeanIssuers (Европейско обединение на организациите на публични дружества)

Европейска банка за възстановяване и развитие

Федерация на европейските борси на ценни книжа

Медии

Вестник 24 часа

Вестник Дневник

Вестник Капитал

Вестник Класа

Вестник Телеграф

Вестник Сега

Вестник Труд

Money.bg

Profit.bg

Investor.bg

Списание Банки Инвестиции Пари

Списание Мениджър

Match Frame Studio

Други връзки

Адванс Експертни Оценки ООД

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Електронен регистър на Комисията по финансов надзор

Народно читалище „Възраждане“ 1928, гр. Софияпредложения за артистична програма за корпоративни изяви, партита, тийм билдинги и др.

cosmostravel.bg – екскурзии и почивки в чужбина и пълно обслужване на бизнес пътувания

Интегритет в бизнеса

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top