Новини и събития

Нужна е култура на равенство

Д-р Милена Ангелова представи становището на ЕИСК на министерска конференция в Прага Устойчиво и пълно равенство между половете може да бъде постигнато единствено чрез култивирането

ХIII-то поредно издание на конкурса „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа“ за 2022 г.

Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” има удоволствието да обяви началото на Тринадесетото издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики в България