Новини и събития

Picture 1

Българските работодатели бяха активна страна за запазване на макроикономическите показатели и създаване на условия за стабилност на българската икономика

През изминалата година българските работодатели бяха активна страна в социалния диалог на национално, секторно и фирмено равнище за запазване на макроикономическите показатели и създаване на

vodna-elektrotsentrala

АИКБ подкрепя исканията на Асоциация „Хидроенергия“ за незабавна отмяна на спорните текстове от Наредбата за ползването на повърхностните води

Следва пълният текст на позицията на Асоциация на индустриалния капитал в България, свързана с опасността за съществуването на водноелектрическите централи в България след въвеждане на