Център за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в малките и средни предприятия

Основната цел на Информационния център е ускоряване на въвеждането на информационни и комуникационни технологии в малките и средни предприятия в България за повишаване на ефективността на тяхната дейност и за подобряване на конкурентоспособността им.

Освен обучение центърът предлага и консултантски услуги в областта на информационните и комуникационните технологии.

Центърът е изграден в изпълнение на обществена поръчка, възложена от Държавна агенция по информационни технологии и съобщения, в партньорство с Федерацията на научно-техническите съюзи и ЦАПК „Прогрес“ ООД, със съдействието на „Контракс“ и „Технологика“.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top