Полезна информация

 • Рамково споразумение за сътрудничество

Рамково споразумение за сътрудничество между Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „Реконарт (БГ)“ ЕООД, чрез бранда си ”ESG Platform”, беше подписано на 15 март 2024 г. Очаква се в близко бъдеще документът да подпомага успешното реализиране на политиките, целите и задачите на договарящите се страни в областта на прилагането на нормите на ЕС актове с ефект върху дейността на български компании – членове на АИКБ.

Споразумението обхваща двустранно сътрудничество при внедряване и използване от предприятия - членове на АИКБ на услуги, разработени и поддържани от „Реконарт (БГ)“ ЕООД чрез бранда си ”ESG Platform”, за обслужване на българските компании в процеса на установяване на съответствие с регулаторните изисквания, произтичащи от норми на правото на ЕС в областта на Устойчивите практики в съответствие с CSRD & ESRS. Услугата има за цел да позволи изпълнение на изискванията за съответствие с регулаторните изисквания на ЕС, както и да способства за значително намаляване на времето и разходите за бизнеса.

АИКБ и ”ESG Platform” ще взаимодействат чрез подготовка и изпълнение на съвместни проекти, чрез научно-техническо сътрудничество, при организиране на форуми като конференции, семинари, медийни кампании и други.

По силата на споразумението, в процеса на общата работа, членовете на АИКБ ще ползват отстъпка в размер на 25 % от актуалната цена на „Реконарт (БГ)“ ЕООД чрез бранда ”ESG Platform” към момента на сключване на отделен търговски договор за всяка услуга. Цената на всяка клауза ще се договаря между страните така, че допустимото увеличение на цени в хода на изпълнение на договора не може да надвишава размера на инфлацията в Еврозоната за срок от една година назад.


 • Възможности за установяване на бизнес - партньорства с унгарски и с други европейски фирми/компании

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) уведомява за потвърден интерес от страна на унгарски фирми/браншове и фирми/компании от други европейски държави за установяване на трайни бизнес - партньорства с български фирми и компании, които желаят да осъществяват търговско-икономически обмен и сътрудничество в области, свързани с възобновяемите източници на енергия, производството на мебели, жилищно-енергийно ефективното строителство, производството на метални конструкции за индустриално строителство и други икономически области на интерес.

В настоящия файл можете да откриете по-детайлна информация за самите компании, както на тези от унгарска страна, така и на тези от другите европейски  държави по сектори/браншове, както и техни контакти и интернет портали.

Молим Ви при проявен интерес за бизнес сътрудничество в съответната икономическа област с някоя от посочените във файла фирми - да уведомите секретариата на АИКБ за оказване на съдействие на следните имейл адреси: office@bica-bg.org и h.hristov@bica-bg.org.

Екипът на АИКБ остава на Ваше разположение при необходимост и допълнително възникнали въпроси!


 • Адванс Експертни Оценки ООД изготвя оценки на всички видове активи
  Адванс е водеща оценителска компания от 15 години на пазара с екип от 85 оценители, които осигуряват пълно национално покритие на услугите. Работят с всички банки, кредитни консултанти и финансови институции, като изготвят над 10 000 оценки всяка година. Част са от общността на RICS – най-голямата професионална организация в света. Имат 150 индивидуални оценителски правоспособности и международно признати сертификати – RICS, REV.
  Компанията изготвя оценки на всички видове активи за всяка от следните цели: кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, остойностяване на различни имуществени права, определяне на застрахователни стойности и др.
  В портфолиото си от консултантски услуги Адванс предлага редица допълващи професионални услуги: пазарни анализи, оценки на инвестиционни проекти, проучвания за приложимостта на инвестиционните намерения и проекти /feasibility study/, технически доклади, заверки на КСС, обследвания на сгради, оценки на щети. За индивидуални запитвания и професионални решения можете да потърсите лична консултация.


 • Внос на кадри от трети страни
  – Броят на внесените кадри в страната се удвоява всяка година. По данни на АИКБ и БСК в следващите години българската икономика трябва да внесе над 500 000 работници, за да изпълни поетите ангажименти и да се разраства. Защо служители от чужбина? Поради недостиг на работна сила в България; възможност за стартиране на голям брой кадри на определена дата; спестяват се 8% от здравните осигуровки в първите няколко месеца; фиксиран период на работа, поради спецификите на договора; без предварително заплащане; минимизиране на загубите от липса на служители в различните отдели; разходите за персонал са равностойни или с минимална разлика спрямо българите.
  За повече информация и данни за контакт, вижте кратка презентация на Илин Димитров, председател на Асоциацията за подбор на кадри от чужбина и собственик на „Интернобмен“ ЕООД.

 • Център за превенция на здравето, разработен и създаден по инициатива на АИКБ
  – Мотивът за създаването му е липсата на системни грижи за здравето на мениджмънта и работещите в предприятията, както и ефективност на здравната система в областта на профилактиката;
  – Задача на Центъра е системно и ангажирано здравно наблюдение – периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми, динамично системно наблюдение на лицата с проблеми, навременно адекватно лечение при необходимост, вкл. в чужбина.
  Повече информация за Център за превенция на здравето ще откриете в презентацията на Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ „Превенцията на здравето – средство за постигане на по-голям икономически растеж!“

 • АИКБ сключи със Софийски арбитражен съд договор за арбитраж
  – АИКБ и Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ сключиха договор, по силата на който членовете на АИКБ ще могат да ползват услугите на Софийски арбитражен съд. Със споразумението страните се договориха да обменят взаимно информация и да подпомагат дейността си.
  – Целта е да се информират членовете на АИКБ и да се популяризира алтернативното разрешаване на търговски спорове. Ще бъдат организирани регулярни срещи с участие на членовете Асоциацията, на които ще бъдат представени предимствата при алтернативното решаване на спорове, включително и пред международни арбитражи.


 • Обучение на арбитри
  Във връзка със сключен Договор за арбитраж между АИКБ и Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ (МАПА) приложено предоставяме на Вашето внимание покана и форма за регистрация за предстоящото обучение на арбитри в периода 29.01.2019 г. – 05.03.2019 г.
  Всеки от успешно преминалите курса ще получи сертификат, който дава възможност за участие в процедура по вписване в списъка с арбитри към Софийския арбитражен съд при „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ и Международния съд в Париж при Международната арбитражна камара.
  Изискванията към участниците са да притежават 8 /осем/ години юридически стаж, морални и нравствени качества, както и да не са били осъждани за престъпления от общ характер.
  Като член на АИКБ и във връзка с Договора за арбитраж от 05.10.2018 г. всяка от браншовите организации, членуващи в АИКБ, ще има възможност да определи по един представител, който да бъде записан за курса. Участието ще бъде безплатно.
  /При желание да бъдат регистрирани повече участници, те заплащат такса в размер на 680 лв. на човек./
  Заявките за участие ще се приемат до 21.01.2019 г. вкл. на електронната поща на Софийския арбитражен съд при „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”.


 • Smart Factories: новият съвместен проект на PwC и Оксфордския университет за иновации Oxentia

  Стартира проектът Smart Factories, който цели развитието на дигитални иновационни хъбове в новите държави-членки на ЕС. Изпълнението му е възложено на консултанта PwC u Оксфордския университет за иновации Оxentia, от Европейската комисия. Програмата е с бюджет от 1.8 милиона евро и ще продължи 18 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 22 октомври, като избраните организации ще имат възможност да се включат в редица работни срещи и обучения, които ще ги развият като ефективни и устойчиви дигитални иновационни хъбове (ДИХ).
  Повече информация за проекта ще откриете ТУК, или ако си я изтеглите като файл на български и на английски език.


 • Доклад „Домакински уреди, Европа 2015-2016“
 • „НОВ ТЕАТЪР“ – НДК най-добрият избор за вашите събития

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top