Полезна информация

 • Възможности за установяване на бизнес - партньорства с унгарски и с други европейски фирми/компании

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) уведомява за потвърден интерес от страна на унгарски фирми/браншове и фирми/компании от други европейски държави за установяване на трайни бизнес - партньорства с български фирми и компании, които желаят да осъществяват търговско-икономически обмен и сътрудничество в области, свързани с възобновяемите източници на енергия, производството на мебели, жилищно-енергийно ефективното строителство, производството на метални конструкции за индустриално строителство и други икономически области на интерес.

В настоящия файл можете да откриете по-детайлна информация за самите компании, както на тези от унгарска страна, така и на тези от другите европейски  държави по сектори/браншове, както и техни контакти и интернет портали.

Молим Ви при проявен интерес за бизнес сътрудничество в съответната икономическа област с някоя от посочените във файла фирми - да уведомите секретариата на АИКБ за оказване на съдействие на следните имейл адреси: office@bica-bg.org и h.hristov@bica-bg.org.

Екипът на АИКБ остава на Ваше разположение при необходимост и допълнително възникнали въпроси!


 • Адванс Експертни Оценки ООД изготвя оценки на всички видове активи
  Адванс е водеща оценителска компания от 15 години на пазара с екип от 85 оценители, които осигуряват пълно национално покритие на услугите. Работят с всички банки, кредитни консултанти и финансови институции, като изготвят над 10 000 оценки всяка година. Част са от общността на RICS – най-голямата професионална организация в света. Имат 150 индивидуални оценителски правоспособности и международно признати сертификати – RICS, REV.
  Компанията изготвя оценки на всички видове активи за всяка от следните цели: кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, остойностяване на различни имуществени права, определяне на застрахователни стойности и др.
  В портфолиото си от консултантски услуги Адванс предлага редица допълващи професионални услуги: пазарни анализи, оценки на инвестиционни проекти, проучвания за приложимостта на инвестиционните намерения и проекти /feasibility study/, технически доклади, заверки на КСС, обследвания на сгради, оценки на щети. За индивидуални запитвания и професионални решения можете да потърсите лична консултация.


 • Внос на кадри от трети страни
  – Броят на внесените кадри в страната се удвоява всяка година. По данни на АИКБ и БСК в следващите години българската икономика трябва да внесе над 500 000 работници, за да изпълни поетите ангажименти и да се разраства. Защо служители от чужбина? Поради недостиг на работна сила в България; възможност за стартиране на голям брой кадри на определена дата; спестяват се 8% от здравните осигуровки в първите няколко месеца; фиксиран период на работа, поради спецификите на договора; без предварително заплащане; минимизиране на загубите от липса на служители в различните отдели; разходите за персонал са равностойни или с минимална разлика спрямо българите.
  За повече информация и данни за контакт, вижте кратка презентация на Илин Димитров, председател на Асоциацията за подбор на кадри от чужбина и собственик на „Интернобмен“ ЕООД.

 • Център за превенция на здравето, разработен и създаден по инициатива на АИКБ
  – Мотивът за създаването му е липсата на системни грижи за здравето на мениджмънта и работещите в предприятията, както и ефективност на здравната система в областта на профилактиката;
  – Задача на Центъра е системно и ангажирано здравно наблюдение – периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми, динамично системно наблюдение на лицата с проблеми, навременно адекватно лечение при необходимост, вкл. в чужбина.
  Повече информация за Център за превенция на здравето ще откриете в презентацията на Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ „Превенцията на здравето – средство за постигане на по-голям икономически растеж!“

 • АИКБ сключи със Софийски арбитражен съд договор за арбитраж
  – АИКБ и Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ сключиха договор, по силата на който членовете на АИКБ ще могат да ползват услугите на Софийски арбитражен съд. Със споразумението страните се договориха да обменят взаимно информация и да подпомагат дейността си.
  – Целта е да се информират членовете на АИКБ и да се популяризира алтернативното разрешаване на търговски спорове. Ще бъдат организирани регулярни срещи с участие на членовете Асоциацията, на които ще бъдат представени предимствата при алтернативното решаване на спорове, включително и пред международни арбитражи.


 • Обучение на арбитри
  Във връзка със сключен Договор за арбитраж между АИКБ и Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ (МАПА) приложено предоставяме на Вашето внимание покана и форма за регистрация за предстоящото обучение на арбитри в периода 29.01.2019 г. – 05.03.2019 г.
  Всеки от успешно преминалите курса ще получи сертификат, който дава възможност за участие в процедура по вписване в списъка с арбитри към Софийския арбитражен съд при „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ и Международния съд в Париж при Международната арбитражна камара.
  Изискванията към участниците са да притежават 8 /осем/ години юридически стаж, морални и нравствени качества, както и да не са били осъждани за престъпления от общ характер.
  Като член на АИКБ и във връзка с Договора за арбитраж от 05.10.2018 г. всяка от браншовите организации, членуващи в АИКБ, ще има възможност да определи по един представител, който да бъде записан за курса. Участието ще бъде безплатно.
  /При желание да бъдат регистрирани повече участници, те заплащат такса в размер на 680 лв. на човек./
  Заявките за участие ще се приемат до 21.01.2019 г. вкл. на електронната поща на Софийския арбитражен съд при „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”.


 • Smart Factories: новият съвместен проект на PwC и Оксфордския университет за иновации Oxentia

  Стартира проектът Smart Factories, който цели развитието на дигитални иновационни хъбове в новите държави-членки на ЕС. Изпълнението му е възложено на консултанта PwC u Оксфордския университет за иновации Оxentia, от Европейската комисия. Програмата е с бюджет от 1.8 милиона евро и ще продължи 18 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 22 октомври, като избраните организации ще имат възможност да се включат в редица работни срещи и обучения, които ще ги развият като ефективни и устойчиви дигитални иновационни хъбове (ДИХ).
  Повече информация за проекта ще откриете ТУК, или ако си я изтеглите като файл на български и на английски език.


 • Доклад „Домакински уреди, Европа 2015-2016“
 • „НОВ ТЕАТЪР“ – НДК най-добрият избор за вашите събития

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 03.10.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top