Основни дейности

В продължение на утвърдените практики в развитието на Асоциацията на индустриалния капитал в България и отчитайки актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми, разработването на дейността за 2021 – 2024 година е осъществено по приоритетни политики. Реализацията им се постига чрез последователни конкретни действия от страна на ръководството на АИКБ в рамките, описани по-долу.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top