Национален съвет

Арсенал АД

Христо Ибушев, Изпълнителен директор

Асоциация „Българска книга“

Владислав Симеонов, съдружник и управител на Издателска къща „Тип-топ прес“ ООД

Асоциация „Български пипер“

Георги Василев, Организационен секретар

Асоциация на българските авиокомпании

Светослав Станулов, Председател

Асоциация на геодезическите фирми

Румен Георгиев, Член на УС

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България

Даниела Пеева, Председател

Асоциация на производителите на асансьори

Евгени Касабов, Председател

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Д-р Йордан Господинов, Изпълнителен директор

Асоциация на ПГ по електротехника, електроника и компютърни технологии (АПГЕЕКТ)

Калин Йончев, Председател

Асоциация Свободен енергиен пазар

Соня Николова-Кадиева, Председател

БиЕмДжи Дейта ООД

Боян Бойчев, Управител

Бонмарин АД

Тихомир Трифонов, Член на Съвета на директорите

Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ)

Магдалена Милтенова, Председател

Българо-руска търговско-промишлена палата

Георги Минчев, Председател

Българска асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия

Дария Владикова, Председател

Българска асоциация за изолации в строителството

Цанко Миланов, Председател

Българска асоциация за текстил, облекло и кожи

Володя Стоянов, Член на Председателския съвет

Българска асоциация на електротехниката и електрониката

Димитър Белелиев, Председател

Българска асоциация на застрахователните брокери

Николай Здравков, Председател

Българска асоциация на корабните брокери и агенти

Никола Христов, Председател

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Радослава Масларска, Председател

Българска асоциация на управляващите дружества

Петко Кръстев, Председател

Българска асоциация на частните училища

Мария Каменова, Председател

Българска асоциация по водите

Борислав Великов, Представител

Българска браншова камара „Машиностроене“

Виолин Ненов, Председател

Българска браншова камара „Пътища“

Стефан Чайков, Председател

Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика

Кирил Желязков, Председател

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика

Гергана Андреева, Изпълнителен директор

Българска фотоволтаична асоциация

Меглена Русенова, Председател

Българска холдингова компания АД

Хараламби Анчев, Председател на Надзорния съвет

Български пощенски съюз

Павел Петров, Председател

Български туристически съюз

Румен Драганов, Представляващ

Веолия Вода България ЕООД

Мариана Итева, Регионален директор „Индустриално развитие“ на Веолия за Централна и Източна Европа, член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД

Еврохолд България АД

Кирил Бошов, Председател

Златен Лев Холдинг АД

Никола Зикатанов, член на Съвета на директорите

Индустриален холдинг България АД

Данета Желева, Главен изпълнителен директор

Камара на професионалните оценители

Ценка Божилова, Председател

Консорциум Велграф Груп

Богдан Угърчински, Президент

Конфедерация на българската индустрия

Пенчо Бузов, Президент

Корпорация за технологии и иновации АД

Димитър Гишин, Представител

Корпорация развитие КДА

Александър Александров, Управител

Космос Шипинг АД

Пламен Проданов, Изпълнителен директор

Монбат АД

Атанас Бобоков, Председател на Съвета на директорите

Морски клъстър България

Илзе Атанасова, Председател

Национален съюз на водоползвателите

Руси Николов, Председател

Национален съюз на земеделските кооперации в България

Николай Момчилов, Председател

Национална асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност

Боян Боянов, Председател

Национална асоциация на млекопреработвателите

Владислав Михайлов, Председател

Национално сдружение на българските спедитори

Кольо Дойнов, Заместник-председател на УС

Национално сдружение на малкия и среден бизнес

Елеонора Негулова, Председател

Наш Дом Европа Холдинг АД

Стефан Василев, Изпълнителен директор

Пейсера България АД

Мартин Богданов, Изпълнителен директор

Прайсуотърхаускупърс България ЕООД

Божидар Нейчев, Управител

Сдружение „Българска конфедерация на заетостта“

Надя Василева, Председател

Сдружение на предприемачите – Гоце Делчев

Бертрам Ролман, Председател

Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“

Кънчо Стойчев, Председател

София Асетс Мениджмънт АД

Иво Петрушев, Изпълнителен директор

Стара планина Холд АД

Васил Велев, Изпълнителен директор

Съюз на българските фондации и сдружения

Михаил Бояджиев, Председател

Съюз на народните читалища

Николай Дойнов, Председател

ТК Холд АД

Марин Стоев, Изпълнителен директор

Торготерм АД

Бойко Недялков, Изпълнителен директор

Фаворит Холд АД

Христо Илиев, Зам.-председател на УС

Федерация на научно-техническите съюзи

Лилия Смедарчина-Ганева, Заместник-председател на УС

Химимпорт АД

Александър Керезов, Зам.-председател на УС

Холдинг Варна АД

Милчо Близнаков, Изпълнителен директор

Холдинг Загора ООД

Теодора Пехливанова, "Холдинг Загора" ООД

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top