Стартира кампанията „Заплата в плик“

Днес стартира телевизионната реклама на кампанията на Националната агенция за приходите „Заплата в плик“, чиято цел е да определи какви са причините служителите да се съгласяват да се плащат осигурителни вноски върху по-нисък размер от действителното трудово възнаграждение.

Молим Ви да отделите няколко минути от Вашето време за попълването на анкетата на НАП по повод недекларираните възнаграждения или т. нар. „заплата в плик“. Анкетата цели да установи какви са причините служителите да се съгласяват техните работодатели да заплащат осигурителни вноски върху по-нисък от действителния размер на работната им заплата.

Анкетата се провежда в рамките на информационната кампания на НАП „Заплата в плик“.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top