АИКБ обяви номинациите за наградите „Икономика на светло“

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за наградите „Икономика на светло“ за 2017 г. Призовете на най-представителната  работодателска организация у нас се връчват в три категории – „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“. Съгласно регламента на конкурса, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите.

В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ с две номинации е отличено Министерство на финансите. Първата номинация е за действията на институцията, довели до приемането на Закони за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на Закона за данък върху добавената стойност. Втората е присъдена за осъществените промени в Закона за местните данъци и такси и прилагането на практика на принципа „замърсителят плаща“. Другите номинирани в категорията са Националният съвет за тристранно сътрудничество за своя активен принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Комисията по енергетика към Народното събрание за внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката за гарантиране на прозрачността на българския електроенергиен пазар.

„За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ са номинирани Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), Асоциация „Активни потребители“, Българска асоциация на частните училища и главният съветник на УС на Виваком д-р Жанет Захариева. Номинацията на АОБР е за цялостната дейност на организация през изминалата година в областта на ограничаване и превенция на неформалната икономика. Асоциация „Активни потребители“ е отличена за популяризирането и анализа на изследването за храните с двоен стандарт в ЕС и всекидневно осъществяване на проучвания на услуги и тестове на стоки, които защитават правата на потребителите. Д-р Жанет Захариева попада в категория за приноса си в намирането на консенсус по редица норми на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, а Българска асоциация на частните училища за активната си позиция в защита на добрите практики за държавна подкрепа на частно образование, не водещи до злоупотреби и сив сектор.

В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“ също има четири номинации. За приза ще се борят журналиста на bTV Биляна Гавазова за рубриката ѝ „Чети етикета“, икономическият отдел на вестник „Сега“ за задълбочени и аргументирани публикации по темата за неформална икономика, телевизия „Европа“ за съществените им анализи на икономическите и обществено-политически процеси, свързани с формирането на сиви практики и репортерите на „Господари на ефира“ Борис Ваклинов, Влади Василев и Димитър Върбанов за разследванията им за корупция и злоупотреби с болнични листа.

Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Наградите, които се провеждат за пета поредна година, ще бъдат връчени на официална церемония на 17-ти юли.

 

Приложение: Номинации за наградите „Икономика на светло“ за 2017 г.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top