АИКБ подкрепя работата по стратегията за дигитализация на София

Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе среща с Асоциация на индустриалния капитал в България 


Подкрепа и партньорство в работата по реализиране на стратегията за дигитална трансформация на София заявиха на среща с кмета на София Йорданка Фандъкова от Асоциацията на индустриалния капитал в България, провела се днес в Столичната община по предложение на асоциацията. Дигитализацията е в основата на подобряване на услугите и качеството на живот. Тя е стратегически инструмент за икономиката на града и дава възможност за развитие на повече услуги, както за гражданите, така и за бизнеса, каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

На срещата присъстваха зам.-кметът на София по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов, председателят на надзорния съвет на общинската агенция за инвестиции и общински съветник Николай Стойнев и зам.-кметът по дигитализация, иновации и икономическо развитие Владимир Данаилов.

Кметът Фандъкова заяви, че както е поела ангажимент, в Столична община е създаден ресор дигитализация, иновации и икономическо развитие със заместник-кмет Владимир Данаилов.

„Работим в няколко приоритетни стъпки: първо – най-използваните услуги, които не са дигитални, да се дигитализират, да се модернизира системата и да се увеличи броят на дигиталните услуги, необходими на гражданите и бизнеса. Важна стъпка е администрацията на общината да не изисква от гражданите и бизнеса документ, който самата тя издава, а да прави вътрешна проверка“, каза кметът Фандъкова. Тя припомни развитието на дигиталните услуги за бизнеса чрез сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“.

В направлението се предлагат електронни услуги като „Издаване на удостоверение за устройствен статут“ и предстои пускане на още 3 нови електронни услуги: „Електронно заявление за издаване на разрешение за строеж“; „Електронно заявление за издаване на разрешение за поставяне“; „Електронно заявяване и получаване на виза по чл. 140, ал. 2 от ЗУТ“.

През 2015 г. Столична община разработи и внедри 45 електронни услуги, а общината е първата, която стартира процеса на отваряне на данни.

„Новият ресор по дигитализация на градската среда работи по няколко важни задачи: да гарантира цялостен подход, а не работа «на парче» и несъгласувани самостоятелни решения; да превърне града в платформа за иновации; да намали административната тежест и превърне София в пазар на дигитални продукти и услуги“, каза Владимир Данаилов. По думите му Стратегията за дигитализация не е шаблон, който налагаме на София, тя е направена в резултат на проучване на обществеността и бизнеса в столицата, с над 100 експерти, организации и ИТ компании в София. „Първо сме дефинирали къде сме като дигитална зрялост и след това сме поставили целите си в дигиталната сфера“, посочи зам.-кметът. Софийската стратегия за дигитална трансформация на града е по проект Digital Cities Challenge на Европейската комисия.

След приемането на стратегията от Столичния общински съвет ще се премине към конкретна програма, а бизнесът може да участва в работни групи с конкретни предложения.

Кметът Фандъкова запозна Асоциацията на индустриалния капитал с възможности за сътрудничество в проекти в сферата на социално-отговорния бизнес.

От Асоциацията на индустриалния капитал изразиха готовност да се включат в новата програма на кмета Фандъкова за залесяване на междублокови пространства в кварталите. Досега общината заедно с граждани, неправителствения сектор и бизнеса активно работи по проекта „Новата гора на София“, по който са засадени 88 000 фиданки, а заедно с училища и детски градини – „Моето зелено училище“ и „Моята зелена детска градина“.

Други възможности за партньорство, които бяха обсъдени, са участие за изграждане на детски и спортни площадки и публично-частни проекти за изграждане на паркинги в кварталите.

В София почти няма безработица, но липсата на подготвени кадри е общо предизвикателство за бизнеса. Една от възможностите за подготовката на кадри е участието на бизнеса в програми за професионално ориентиране, посочи кметът Фандъкова. Столична община работи по проекти за дуално образование и професионално ориентиране, където столични училища и бизнес си партнират.

„Столична община не е обикновена община, тук е съсредоточена голяма част от икономиката на България, при това във високотехнологичните сектори. И въпреки това, София трябва да се справи с няколко основни предизвикателства в кратък период, като подобряването и повишаването на електронните услуги, демографските проблеми и недостига на работна ръка. Като работодателска организация за нас е важно да бъде изготвена оценка на потребностите на столичната икономика от работна ръка, както и да бъдат набелязани мерки за привличането и интегрирането на висококвалифицирани работници от трети страни. Може да разчитате на експертизата на АИКБ, като заявявам пълната ни готовност да участваме както при разработването, с предложения и в съвместни работни групи, така и при реализацията на важни за Общината и бизнеса проекти“, заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.

От Асоциацията присъстваха и Боян Бойчев, член на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова – гл. секретар на АИКБ, Добрин Иванов – изп.-директор на АИКБ.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top