Информационни материали на Световната здравна организация (СЗО) – COVID 19

Уважаеми госпожи и господа,

Предоставяме на Вашето внимание информационни материали на Световната здравна организация (СЗО) в превод на Националния център по обществено здраве и анализи във връзка с разпространението на вируса COVID-19.

Препоръките в тях са насочени към работодателите с оглед своевременно предприемане на превантивни мерки, както и за действия при възникване на епидемиологична обстановка – подготовка на предприятието и работните места и взаимодействия с персонала и здравните служби.

Препоръчваме материалите да бъдат разгледани на заседания на Комитетите по условия на труд в предприятията (на срещи с участие на представители на работещите). За оценяване на риска в конкретния случай и планиране на подходящи мерки следва да се свържете със съответната служба по трудова медицина.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 03.10.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top