АИКБ и КНСБ с писмо до премиера заради забавените промени в наредбата за бъдещите шофьори

За нас е необяснимо забавянето и протакането за влизане в сила на предложените промени в Наредба № 37, които със сигурност ще доведат до подобряване на обучението на бъдещите шофьори, намаляване на броя на загиналите на пътя и защитата на интересите на гражданите.

Това се казва в писмо, изпратено до премиера Бойко Борисов, с копие до министъра на транспорта Росен Желязков, от председателя на АИКБ Васил Велев, президента на КНСБ Пламен Димитров и Красимир Георгиев, председател на УС на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. С него се иска съдействие от премиера „за постигане на по-добро обучение на бъдещите водачи на МПС, за намаляване процента на загиналите на пътя, за намаляване на сивия сектор в бранша и за осигуряване на по-големи приходи в държавния бюджет“. В писмото се посочва, че всичко това е невъзможно без приемане на необходимите промени в Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

Представена е и настоящата картина: делът на сивия сектор в този бранш е достигнал около 90% и продължава да расте. Расте и броят на загиналите на пътя при ПТП. По този показател България е на първо място от страните членки на ЕС (показателят е брой загинали на един милион души население).

За намаляване процента на сивия сектор, подобряване на обучението на бъдещите шофьори и по-малко загинали на пътя, са необходими спешни мерки и промени в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37.

Следва пълният текст на писмото:

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Относно: Необходимо влизане в сила на промени в Наредба № 37 на МТИТС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Обръщаме се към Вас с настоящето писмо, за да Ви информираме и да потърсим съдействие от Ваша страна във връзка със следното:

В сектор обучение на кандидати за водачи на МПС делът на сивия сектор е достигнал около 90% и продължава да расте. Расте и броят на загиналите на пътя при ПТП. По този показател България е на първо място от страните членки на ЕС (показателят е брой загинали на един милион души население).

В тази връзка и с цел намаляване процента на сивия сектор, подобряване на обучението на бъдещите шофьори и по-малко загинали на пътя, са необходими спешни мерки и промени в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. Предложенията ни за промени в Наредба № 37 многократно са предоставяни на вниманието на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), както и представяни и обсъждани на редица национални, браншови и регионални форуми с участието на законодателната и изпълнителната власт, социалните партньори, неправителствени организации, бизнеса и медиите. В допълнение – през 2019 г. КНСБ, съвместно с АКАБ, реализира мащабна национална кампания „Сивото убива“[1], в рамките на която един от акцентите беше поставен именно на необходимостта от спешни законодателни промени, които да ограничат сивите практики и да гарантират подобряване качеството на обучение на бъдещите шофьори, намаляване броя на убитите на пътя и защита интересите на гражданите.

На фона на тези стряскащи показатели за нас е необяснимо забавянето и протакането за влизане в сила на предложените промени в Наредба № 37, които със сигурност ще доведат до подобряване на обучението на бъдещите шофьори, намаляване на броя на загиналите на пътя и защитата на интересите на гражданите.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че проблемите в БДП и сивия сектор не са нито в пътищата, които стават все по-добри, нито в държавата. Те се коренят в мудността и незаинтересоваността на МТИТС за реформирането на установения нормативен ред за обучение на водачи на МПС и за повече постъпления в хазната. За това ние се обръщаме към Вас с ясното съзнание и увереност, че ще ни помогнете за постигане на по-добро обучение на бъдещите водачи на МПС, за намаляване процента на загиналите на пътя, за намаляване на сивия сектор в бранша и за осигуряване на по-големи приходи в държавния бюджет. Всичко това, обаче, е невъзможно без приемане на необходимите промени в Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, 

ПРЕЗИДЕНТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


[1]
Интегрираният пакет от препоръки и мерки за борба с неформалната икономика и недекларираната заетост в България, разработен в края на 2019 г. и в резултат на кампанията „Сивото убива“ може да намерите на следния линк:  http://sivotoubiva.bg/docs/knsb-paket_merki_siva_ikonomika_opdu_zakluchitelen_forum-2020.12.09.pdf

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top