МКСОР обсъди последиците за бизнеса от пандемията Covid-19

Международният координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) обсъди последиците за бизнеса от пандемията Covid-19. Представители на работодателски организации от България, Русия, Украйна, Азербайджан, Унгария, Грузия, Латвия, Армения и Казахстан бяха единодушни, че най-сериозни поражения са понесли малките и средни предприятия. Те се обединиха около мнението, че за по-бързото възстановяване на икономиките са необходими устойчиви инвестиции, които да подкрепят ускоряване на растежа.

Сред основните приоритети на членовете на Международния координационен съвет на организациите на работодателите за периода 2021-2022 са работа с местните правителства за продължаване на подкрепата за компенсиране на загубите, както и насърчаване на членовете им за повече инвестиции, подкрепящи преминаването към дигитална и зелена трансформация.

По време на срещата председателят на УС на АИКБ Васил Велев представи ситуацията в България. „В България имахме няколко мерки за подкрепа на предприятията и хората – кредитна ваканция за фирми и граждани, държавни гаранции по кредити за МСП, държавна помощ за запазване на заетостта по модел 60/40. Мярката, от която обаче бизнесът наистина се нуждаеше беше свързана с подкрепа за фиксираните разходи, на предприятия с над 30% спад на продажбите, която мярка българското правителство така и не припозна. Вече виждаме признаци за излизане от кризата, но българската икономика се възстановява неравномерно. Докато индустрията започна да отчита ръст през последните 2 месеца дори и спрямо предкризисния период, сектори като туризма и пътническия въздушен транспорт най-вероятно ще се върнат към предкризисните нива едва след 2 години.“, заяви Васил Велев.

По време на срещата беше избран и ротационния председател на организацията за 2022 г. Това е Съюзът на индустриалците и предприемачите в Русия, представляван от Александър Шохин.


За МКСОР

Международният координационен съвет на организациите на работодатели е създаден през 2010 г. и обединява 18 работодателски организации от 15 страни от Централна и Източна Европа и Азия. Основната му мисия е да насърчава установяването на устойчиви връзки между тях, обмен на опит в сферата на регулиране на социалните и трудовите и свързаните с тях икономически отношения.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top