Покана за участие в новото издание на „КСО знака на SGI Europe“

На 14 юли 2021 г. SGI Europe – европейската асоциация, която представлява работодатели и предприятия, предоставящи обществени услуги и услуги от общ интерес, независимо от тяхната собственост и статут, – обяви началото на новото поредно издание на инициативата си „КСО знак на SGI Europe“ и кани всички заинтересовани да участват в него.

Както е било и в предишни години, участниците ще имат възможност да оценят нивото на съответствие на своята организация с договорените международни норми за корпоративна социална отговорност (КСО). Нещо повече, тазгодишното издание си поставя амбициозната цел да събере и удостовери огромния принос на членовете и партньорите на SGI Europe в подкрепа на гражданите, бизнеса и териториите, засегнати от COVID кризата, показвайки тяхното отговорно поведение и включване във възстановителните дейности за изграждане на по-устойчиво общество.

Способността за разкриване и работа с данни за устойчивост ще е ключов елемент за осигуряване на бъдещо финансиране и успех в законодателната рамка, в която се очакват големи промени. Поради тази причина, в това свое издание „КСО знак на SGI Europe“ ще предложи на участниците в кампанията специално учебно събитие, което ще предостави основни знания по Регламента за таксономията на ЕС – създаден, за да се превърне в един от най-важните инструменти на политиката за устойчиво развитие.

Корпоративната социална отговорност несъмнено се е променила през последните години. Затова церемонията по връчването на знака в Париж през февруари 2022 г. ще постави началото на ново поколение „КСО знак на SGI Europe“. Организаторите са поели ангажимент да създадат нова учебна рамка, която да подкрепя членовете и партньорите на SGI Europe в интегрирането и увеличаването на техните действия за постигане на екологична и социална устойчивост.

Цялата необходима за участие информация, включително инструмента за самооценка (преведен на 8 езика), вече е достъпна на уебсайта www.csr.sgieurope.org и ще остане там до 14 октомври 2021 г. Кандидатстването и проверката за спазване на нормите за КСО се извършва в няколко стъпки. За допълнителни пояснения или въпроси, може да се свържете със Стефан Еника на stefan.enica@sgieurope.org


SGI Europe (известна до м. декември 2020 г. като CEEP – Европейски център за работодатели и предприятия, предоставящи обществени услуги и услуги от общ интерес) е европейска асоциация, представляваща предприятия, които извършват услуги от общ интерес, независимо от тяхната собственост или статут. Тя е един от трите междуотраслови социални партньори на европейско ниво, признати като асоциации на работодателите от Европейската комисия. Организацията и нейният генерален секретариат в Брюксел представляват интересите на своите членове в Европейския социален диалог пред европейските институции.

Чрез контакти с институции като Европейския парламент, Икономическия и социален комитет, Европейския комитет на регионите и Европейската комисия, SGI Europe се консултира относно проекти на регламенти, директиви и други законодателни актове, представляващи интерес за членовете, изпраща свои представители и наблюдатели в комитети и консултативни органи на европейските институции, и по този начин е в състояние да информира своите членове за последните събития на европейско ниво. Членовете на SGI Europe, от своя страна, споделят национален опит и най-добри практики и се включват, когато SGI Europe участва в европейския процес на консултации, за да изложи своите виждания.

Един от вицепрезидентите на организацията е д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top