АИКБ стартира проект за развитие на дигиталните умения

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15 и чрез платформата Zoom ще се проведе пресконференция за представяне на проекта на АИКБ BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”.

Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на АИКБ, КНСБ, КТ Подкрепа, МТСП и НАПОО да се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 65 ключови професии/длъжности в общо 13 икономически сектора.

Постигнатите по проекта резултати ще послужат като основа за разработването на нови проекти и мерки по новата Програма „Развитие на човешки ресурси 2021 – 2027 г.“

В пресконференцията ще вземат участие:

  • Васил Велев – председател на УС на АИКБ;
  • Д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта;
  • Цветан Спасов – ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР 2014 -2020 г.
  • Инж. Марияна Павлова – председател на НАПОО;
  • Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“;
  • Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ;
  • доц. Валери Апостолов – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“;

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top