Работодатели и синдикати искат свикване на НСТС за природния газ

„С писмо №05-20-3/05.07.2022 г. до Министъра на енергетиката и КЕВР, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) поиска спешна информация относно цената на природния газ за м. юли 2022 г., но до момента неяснотата продължава“, се подчертава в писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) от днес, 06.07.2022 г. „…В тази връзка, настояваме за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в рамките на което да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за осигуряване на доставките за зимата.“
Вижте по-долу пълния текст на писмото:


Изх. № 04-00-8/06.07.2022 г.

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОТНОСНО: Свикване на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

Съгласно договорите за доставка, сключени между „Булгаргаз“ ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена. Понастоящем няма информация за подадено заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от страна на обществения доставчик „Булгаргаз“ за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г. Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ.

С писмо №05-20-3/05.07.2022 г. до Министъра на енергетиката и КЕВР, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) поиска спешна информация относно цената на природния газ за м. юли 2022 г., но до момента неяснотата продължава.

За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация на непрогнозируемост. Това поставя под риск сигурността на пазара в страната, генерира допълнителна инфлация и, в крайна сметка – се отразява върху доходите и жизненото равнище на населението. В тази връзка, настояваме за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в рамките на което да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за осигуряване на доставките за зимата.

С УВАЖЕНИЕ,

За организациите на работодателите:

 

 

 

ДОБРИ МИТРЕВ,

Председател на УС на БСК

и председател на АОБР за 2022 г.,

по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

   За организациите на работниците и служителите:

 

 

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ,

Президент на КНСБ

 

ДИМИТЪР МАНОЛОВ, Президент на КТ „Подкрепа“

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top