Ръководството на АИКБ се срещна с министър Шалапатова и нейния екип

Обсъдени бяха: борбата със сивия сектор, предстоящото транспониране на европейски директиви, развитието на социалния диалог, политиките за стимулиране на трудова заетост и таргетирано социално подпомагане, механизмът за определяне на минимална работна заплата и др.

Политиките за стимулиране на трудовата заетост и таргетирано социално подпомагане, насочено към най-нуждаещите се - това бяха основните теми на срещата между ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП), проведена на 20/07/2023 г. АИКБ бе представлявана от председателя на УС Васил Велев, заедно с Хилда Савчева - член на НС на АИКБ и на УС на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК), Росица Стелиянова – директор „Програми и проекти“ в АИКБ и Теодор Дечев - директор „Индустриални политики“ в АИКБ.

Обсъдени бяха също въпроси, свързани с борбата със сивия сектор, предстоящото транспониране на европейски директиви и развитието на социалния диалог. Акцент в разговора беше механизмът за определяне на минимална работна заплата съобразно европейските регламенти. Председателят на УС на АИКБ Васил Велев обясни подробно проблема с прилагането на Директивата и ръководството на МТСП се съгласи, че следва да се коригират нормите, които са въведени неправилно. „Имаме готовност да възобновим дейността на създадената работна група по тази тема и да инициираме предложения за промени“, подчерта в отговора си министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова.

Тя добави, че министерството работи по варианти за предотвратяване на злоупотребата с болнични, както и за активно включване в заетост на хората с увреждания.

По отношение на трудовата и медицинска експертиза министър Шалапатова заяви, че подкрепя предложенията на АИКБ за остатъчна работоспособност и в тази връзка нейното ведомство работи добре с министъра на здравеопазването. Тя пое ангажимент да се организират допълнителни срещи, на които да се обсъди въпроса в детайли, както и да се запознае с опита на Германия и Полша в тази област.

Представителите на АИКБ предоставиха предложения за промени на нормативни актове за въвеждане в нашето законодателство на немския и австрийския опит за задържане на персонала в предприятията при намалено работно време при икономически кризи, както и за облекчаване на трудовата имиграция при недостиг на човешки ресурси.

На срещата бяха дискутирани възможностите по Националния план за насърчаване на заетостта и Програма „Развитие на човешките ресурси“, които социалните партньори могат да използват за подобряване на качеството на работната сила и за активиране на неактивните лица.

Двата екипа се съгласиха, че проблемите в пенсионната система у нас се очертават като обща тема за министерството и за всички социални партньори. „Предстоящият анализ на състоянието на пенсионната система, залегнал в управленската програма, е сред основните приоритети на Министерството на труда и социалната политики. Имаме силна подкрепа от Европейската комисия за оказването на техническа помощ при изготвянето на анализа. Резултатите от него трябва да са готови до средата на 2024 година. Целта е да създадем екип с участието на социалните партньори и международни експерти с опит в дизайна на пенсионни модели, за да могат да бъдат решени основните проблеми на тази система“, увери министър Шалапатова.

Дискусията беше част от срещите на нейния екип със социалните партньори, с участието на заместник-министрите Гинка Машова, Николай Найденов, Мая Василева и Десислава Стоянова. Ръководството на АИКБ бе информирано, че отговорностите и ресорите в този екип са разпределени както следва:

- Десислава Стоянова - трудови и осигурителни отношения, ГИТ;

- Гинка Машова - пазар на труда, равенство на половете, социално подпомагане и инвестиции;

- Николай Найденов - ПРЧР, ПВУ и международни отношения;

- Мая Василева - детско и семейно развитие, социални услуги, АСП, ДАЗД.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top