Делойт България стана член на АИКБ

Една от най-големите одиторски компании в света се присъедини към повече от 10 000 български предприятия, членове на Асоциацията


Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) единодушно прие в редиците си Делойт България. Така една от най-големите одиторски компании в света се присъедини към повече от 10 000 български предприятия, осигуряващи работа на близо 500 000 души, които членуват в Асоциацията.

АИКБ е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. В нея членуват над 100 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната.

            По време на Общото събрание беше приет годишния финансов отчет на Асоциацията за 2022 г. Членовете на събранието единодушно приеха и предложените промени в управителните и контролните органи на АИКБ.

За Делойт

Делойт България е една от водещите организации, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги. Българското дружество е създадено през 1992 г. и е част от Централна Европа - Южен клъстър заедно с Хърватска, Сърбия, Словения, Босна и Херцеговина , Албания, Косово, Черна гора и Република Северна Македония.

Делойт е основана през 1845 г. от Уилям Делойт, който открива своята одитна практика в Лондон. В момента компанията има мрежа от офиси в над 150 държави. Делойт обслужва почти 90% от най-големите компании в света според рейтинга Fortune Global 500. От 2019 г. до днес компанията полага огромни усилия да позелени дейността си, като е успяла да намали с 41% въглеродните си емисии.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top