Топлофикация-София и такса смет бяха ключовите теми на срещата между АИКБ и представителите на ГЕРБ


Топлофикация София и определянето на такса смет бяха ключовите теми на срещата между Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и кандидати на ГЕРБ за кмет и общински съветници за Столична община.

За АИКБ Топлофикация-София е най-големият и най-скъп проблем на общината. Всяка година субсидията, която се осигурява на дружеството е от порядъка на  500 млн. лв. Тя се осигурява от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и е с дял от над 50% от общата сума, отпускана на всички топлофикации в страната. Липсата на решение на трупани през годините проблеми и огромното задължение на дружеството към Булгаргаз са основна пречка в момента да се привлекат инвеститори.

„Вярваме, че Топлофикация-София може да бъде печелившо дружество, което предоставя качествена услуга и не получава огромни субсидии. За целта трябва да се актуализират направените вече предпроектни проучвания, да се направи роуд шоу със задание и да се поканят петте най-големи оператори за прозрачно и честно състезание“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

По думите на кандидата за кмет Антон Хекимян в програмата на ГЕРБ е заложена модернизация на Топлофикация-София, изграждане на когенерационни мощности, включително подмяна на турбините и там където е възможно да се замени използването на газ с електроенергия от ВЕИ. Въведени мерки през последната година са подобрили събираемостта на задълженията над 94%, допълни бившия председател на Столичния общински съвет Георги Георгиев.

Механизмът за определяне на такса смет е национален проблем и той съществува повече от 20 години. Страната ни е последната в ЕС, в която таксата се определя според площи, а не според количеството изхвърлени отпадъци. Решаването на проблема ще доведе и до оползотворяване на отпадъците като суровина за създаване на енергия. София може да даде добрата практика  добрия пример на останалите общини в страната, според Васил Велев.

Представителите на ГЕРБ категорично подкрепиха като най-справедливо въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ при определянето на такса смет. Въвеждането му обаче зависи от промяната на нормативната рамка, която е в правомощията на законодателната власт.

По време на срещата бяха обсъдени още големите инфраструктурни проекти на Столична община – продължаването на метрото и околовръстния път, изграждането на вътрешните рингове, както  и образованието според потребностите на пазара и дигитализирането на всички административни услуги на общината.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top