АИКБ участва в Третото издание на форума "Powers Summit" на 7 ноември в "София Тех Парк"

На 7 ноември в "София Тех Парк" ще се проведе третото издание на форума "Powers Summit". Българският Давос е най-успешната платформа за градивен, оперативен диалог между власт, индустрия, бизнес лидери, наука и граждански сектор.

Тази година в панела „Устойчиво развитие“ ще вземат участие представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската мрежа на глобалния договор на ООН, Българската стопанска камара (БСК), ИДЕС и Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

Малко преди старта на форума главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова сподели, че за българските предприятия е изключително важно сключването на Национален пакт за устойчивост на МСП. В него трябва да има записан ясен ангажимент за информиране и консултиране на МСП и че данните, изисквани от тях по отношение на нефинансовото отчитане няма да надвишават заложените в очаквания доброволен стандарт за МСП, както и че ще се спазват предвидените в европейското законодателство срокове.

Експертите в модула единодушно застават зад приоритетите, които не търпят отлагане и очакват конкретни решения от страна на властта в следващите от 6 до 12 месеца. Трите ключови за страната ни приоритети са:

  1. Създаване на Консултативен съвет към Министерски съвет, който да включва представители на заинтересованите страни (а не само ресорни министерства) и да обедини усилията на всички организации, работещи активно за постигане на Глобалните цели;
  2. Ускоряване на работата по създаване на депозитна система в България и промяна в методиката на изчисляване на такса битови отпадъци на база генериран отпадък;
  3. Ускоряване работата по транспониране на Директивата CSRD, с ясен ангажимент за: спазване на минималните предвидени изисквания в нея, на преходните периоди, и създаване на единна входна точка за публикуване на годишните доклади за дейността на дружествата. Спешно стартиране и изпълнение на мерките за подкрепа на бизнеса (с приоритет грантове) по европейските програми и по ПВУ и увеличаване на предвидения за тях ресурс, за да се ускори устойчивия преход.

Сред представителите на законодателната власт в модула "Устойчиво развитие" ще бъдат:

  • Томислав Дончев - народен представител, ГЕРБ-СДС;
  • Гроздан Караджов - народен представител, ПП "Има такъв народ";
  • Явор Божанков - народен представител, ПП “Продължаваме промяната”;
  • Кирил Вътев - министър на земеделието и храните;
  • Юлиян Попов - министър на околната среда и водите;
  • Георги Клисурски – зам. министър на финансите;
  • Д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП.

За още информация вижте:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България за насърчаване на успешния зелен преход на българския бизнес и на отчитането на устойчивостта.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top