ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАРИЕРНА БОРСА - ГР. РУСЕ


Уважаеми господине/госпожо,

 

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е партньор в проект “ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри(ИННОТЕХ ПРО)”. Като надежден партньор по проекта АИКБ трябва да проведе и организира поредица от събития и мероприятия, съвместно със студенти и представители на работодателите.

В тази връзка, АИКБ организира кариерна борса, презентационно събитие и студентски клуб на 22.11.2023 година от 11,00 до 15,00 часа на територията на Русенския университет „Ангел Кънчев“– Русе, ул. „Студентска“ 8. С настоящото писмо – покана, каним Вашата организация, при интерес, да изпрати свои представители за участие в събитията, в които ще се включат студенти, обучаващи се в инженерни специалности

Към настоящата Покана е приложена програма за провеждане на Кариерната борса, презентационното събитие и студентския клуб. По време на събитията ще имате възможност за провеждане на директни разговори (интервюта) със студенти, които се интересуват от бъдеща работа или стаж.

За да се включите в събитията, моля, да ни изпратите приложения регистрационен формуляр не по-късно от 20.11.2023 година на следния електронен адрес:

b.kovacheva@bica-bg.org, за да можем да се свържем с Вас за предоставяне на допълнителна информация за събитието и участието Ви в него.

При наличие на въпроси, моля да ги отправяте писмено на горепосочения от нас електронен адрес.

Повече за форума може да откриете в настоящата покана.

Информация за програмата на събитието може да откриете тук.

За регистрация на фирми и организации в кариерната борса може да използвате нарочния формуляр.

 

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top