Директивата за отчитане на корпоративна устойчивост, европейските стандарти за устойчивост и таксономията ще засегнат всички предприятия

АИКБ ще създаде комисия за подпомагане на членовете си при прилагането на директивата и стандартите за устойчиво развитие

Директивата за отчитане на корпоративна устойчивост (CSRD), европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS) и таксономията ще засегнат всички предприятия. Ангажиментите на бизнеса за по-голяма прозрачност по въпросите на устойчивото развитие влизат в сила от началото на 2024 г. С въвеждането на регулациите  на задължително отчитане и одит ще подлежат големите публични компании, които имат над 500 служители, от 2025 – всички големи предприятия, а малките и средни предприятия, които са част от веригата им на доставки или търсят финансиране също ще имат вменени изискания. Това стана ясно по време на проведения днес Национален съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на който бяха обсъдени новите регулаторни рамки на ЕС и правилата за подаване на нефинансови отчети.

До началото на 2029 г. се очаква новите изисквания да станат задължителни за повечето предприятия, опериращи в ЕС, както и за крайни компании, извън ЕС, които имат значителна дейност на територията на Съюза.

Много е важен балансът между финансово и нефинансово отчитане. И в това отношение за съжаление Европейският съюз не е пример за рационалност. Европа намали от 10% на 7% въглеродните си емисии, но в световен мащаб те са увеличават. Европейската икономика се деиндустриализира, европейската мощ, европейският глас отслабна. Това е и причината АИКБ да насочи усилия да разговаря с институциите, които да търсят баланс между целите, които са поставени и цената на средствата, за която ще ги постигнем. Асоциацията ще създаде комисия за подпомагане на членовете си при прилагането на директивата и стандартите за устойчиво развитие“, заяви председателят на УС Васил Велев.

Според CSRD директивата компаниите следва да се отчитат само по темите, които са най-значими за техния бизнес, но които засягат както собствената им дейност, така и тази по веригата на доставки. Това са въздействието на компанията върху хората и околната среда и аспекти на устойчивото развитие, които могат да имат значим финансов ефект за предприятието. Определянето им ще се извършва след консултации с инвеститори, доставчици, клиенти, служители, регулаторни органи и други заинтересовани страни.

Дванадесет са европейските стандарти за отчитане на устойчивостта, като два от тях са общи и ще се прилагат за всички компании. Очаква се през 2024 г. Европейската комисия да приеме още секторни стандарти, пропорционални МСП стандарти и стандарти за докладване, извън ЕС.

Таксономията е третият основен елемент от концепцията на ЕС за устойчивост, който засяга бизнеса. Тя  определя дали дадена дейност е екологично устойчива. Нейният обхват на действие и график на прилагане ще са сходни с тези на Директивата за отчитане на корпоративна устойчивост.

По време на заседанието на Националния съвет АИКБ прие в редиците си и четири нови члена. Това са „Грийн алтитюд“ ООД, „Мадара“ АД, „Резерв енерджи“ ООД и Център за изпитване и европейска сертификация.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top