АОБР представи приоритетите си за 2024 година


Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви основните си приоритети за 2024 година. Това стана на официална пресконференция на 17 януари 2024 г., в която участие взеха ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР: Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Добри Митрев – председател на УС на Българската стопанска камара (БСК), Цветан Симеонов – председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Кирил Домусчиев – председател на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и ротационен председател на АОБР за 2024 г.

През 2024 година АОБР ще работи по 31 мерки в пет ключови за българската икономика области, сред които бизнес среда и икономика, енергетика и зелен преход, образование и пазар на труда, социална политика.

Във встъпителното слово при откриване на пресконференцията председателят на КРИБ и ротационен председател на АОБР Кирил Домусчиев посочи, че предприятията-членове на АОБР произвеждат 86% от брутната добавена стойност на страната и в тях работят 82% от всички заети. „И не само това – мога уверено да заявя, че ние сме реален фактор в социалния диалог и че отстояваме интересите на българския бизнес, който е сред най-големите данъкоплатци в държавата“.

Формулираните приоритетите за 2024 г. имат за цел да насочат вниманието на институциите върху реализиране на политики от ключово значение на българския бизнес. „Формулирани в три думи, националните приоритети на АОБР са: Пълноправно членство в Шенген ‘24, Еврозоната ‘25 и ОИСР ’26“, посочи Кирил Домусчиев, който представи националните приоритети на АОБР.

Приоритетите на АОБР в сферата на социалната политика представи председателят на АИКБ Васил Велев. „Приоритетите в социалната сфера на АОБР са четири. Първият е финализиране на преговорите по изработването и приемането на прозрачен механизъм при определянето на МРЗ за страната. От четирите най-големи икономики в света никъде, освен в България – ЕС, не се стремят минималната заплата да бъде половината от средната – нито в Китай, нито в САЩ, нито в Индия. И точно тези три се развиват много по-динамично от ЕС и България. Вторият приоритет е укрепване и развитие на капиталовите стълбове в пенсионния модел и връзката между осигурителния принос и пенсията. На 100 работещи в реалния сектор и пълнещи бюджета у нас се падат 119 получаващи от бюджета заплати и пенсии. А близо половината пенсионери получават еднаква , минимална пенсия. Крайно време е да се спрат практиките за извличане на краткосрочни дивиденти и да се руши пенсионния модел, вместо да се развива и да се целят дългосрочните ефекти. Третият е подобряване на адекватността на подкрепата, предоставяна по линия на системата за социално подпомагане, която следва да се дава таргетирано, след подоходен и имуществен тест, а не „на калпак“ и следва да се обвърже с участие в програми за базова грамотност, образование, обучение, полагане на труд и др. И последният, но не по важност, приоритет е здравна реформа с акцент върху превенцията и скрининга. Средното съотношение в Европа на болничната помощ към доболничната помощ и скрининга е 3:3, у нас това съотношение е 3:1. АОБР настоява да се въведат стандарти по подобие на европейските, да се финансира адекватно изпълнението и които да се спазват задължително“, допълни председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

Председателите на национално представителните работодателски организации, обединени в АОБР, получиха от генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев медал „125 години БТА“.

АОБР е създадена през 1995 г. като обединение на национално представителните работодателски организации, с цел единно представителство на българските работодатели пред националните и международните институции.

Съгласно устава на АОБР, Асоциацията се председателства на ротационен принцип – през 2024 г. ротационен председател на АОБР е КРИБ.

Приоритети на АОБР за 2024 г.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top